Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Haiti pláž
Haiti Haiti
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Zahraniční obchod země

 

6.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo – tabulka

Zahraniční obchod Haiti hrál významnou ekonomickou roli v celé haitské historii. Obchod poskytoval zemi zahraniční měny, ale struktura obchodu a vládní politiky vyústila v pokles příjmů a špatně distribuované bohatství. Obchodní bilance Haiti je dlouhodobě pasivní, každoročně roste deficit.

Obchodní bilance Haiti za r. 2001–2005p v mil. USD
Rok20012002200320042005p
Vývoz305,2274,4333,2377,7458,8
Dovoz987,2980,21 115,81 182,81 308,4
Obrat1 292,41 254,61 449,01 560,51 767,2
Saldo-682,0-705,8-782,6-805,1-849,6

Pramen: AGD - Dpt. du Commerce, 2005p - předběžné

6.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Největším obchodním partnerem jak ve vývozu tak v dovozu jsou pro Haiti USA, dále Dominikánská republika, Kanada, Trinidad a Tobago, Holandské Antily, Kuba a Velká Británie.

6.3. Komoditní struktura

Export:

Textilie a oděvy, zemědělské plodiny (mango, káva, kakao, jedlé a základní oleje), kožené výrobky a surová kůže, mořské ryby, elektrokomponenty.

Import:

Potraviny - obilí, sojové oleje, maso, zelenina, hotové průmyslové výrobky, stroje a dopravní prostředky, paliva - ropa, suroviny, plastické hmoty.

6.4. Dovozní podmínky a dokumenty (po vstupu do EU), celní systém, kontrola vývozu

Haitský celní režim je platný od r. 1987, je však již zastaralý a nepostihuje nutné změny a modifikace.

Pro dovoz do země se vyžaduje následující dokumentace, vč. celních dokladů:

  • námořní konosament podepsaný kapitánem nebo prvním důstojníkem
  • originál faktury na zboží

Námořní konosament (B/L) musí uvádět jméno lodi (pro sea freight) a identifikační číslo (pro airfreight), dále jméno speditéra, přístav původu, přístav určení, kompletní nákladní manifest a objem, na jehož základě bylo kalkulování dopravné, druh zboží.

Pro vývoz zemědělských produktů a některých textilních produktů zahrnuje požadovaná dokumentace vývozní povolení od ministerstva obchodu

Celní sazby

Veškeré zboží dovážené do země podléhá clu a dalším daním. Hodnota dováženého zboží, buď FOB nebo CIF se převádí na haitské gourdy denním kurzem a všechna cla jsou splatná správě haitských celnic. Všechny nákladní zásilky (námořní, letecké nebo pozemní) přicházející na Haiti, naložené nebo vyložené, musí projít celnicí po příjezdu a musí být doložené konosamentem ve čtyřech originálech podepsaných kapitánem. Clo se vypočítává z ceny zboží podle originální obchodní faktury ze země původu a uvádějí se přepravní výlohy a pojistné. Clo se pohybuje od 0 % do 15 % hodnoty CIF a na některé větší importy se aplikuje hromadné clo, např. 3 % na cukr, 3 % na cement aj. Připravuje se legislativa ve spolupráci s mezinárodními finančními institucemi na snížení cel na všechny produkty ve třech hladinách, a to 0 % , 5 % a 10 %.

Dovozní daně

Zahrnují DPH, nákupní daně, zvýšení a přirážky a provinční daně. Na dovážené komodity se aplikuje max. 5 druhů poplatků a daní:

  • poplatek za ověřování (Verification Fee) - 4 % z FOB hodnoty dovozu
  • záloha (acompte) - nově stanovená daň, depozitum 2 % z CIFu
  • dovozci, kteří obvykle platí daň z příjmu, platí 1 % z CIFu
  • DPH 10 % - neuplatňuje se při dovozu ropných produktů, zemědělských vstupů a zařízení, farmak, školních materiálů a surovin pro asambláž a následný reexport
  • spotřební daň 10 % na dovážené vozy přes 2 200 ccm, 90 % CIFu na benzin, 40 % CIFu na diesel oleje, 30 % CIFu na kerosen, 2 % CIFu na topné oleje, 2 % CIFu na mazadla a 3 % CIFu na letecká paliva
  • CFGDTC (Contribution to Management Fund for Territory Collectives) - 2 % na všechny dovozy mimo ropných produktů, farmak, poštovních balíkových zásilek, potravinářských produktů, zemědělských vstupů a papíru

6.5. Ochrana domácího trhu

Pro dovoz zbraní, odpadů, drog a zemědělských produktů se vyžaduje vládní autorizace. Seznam těchto produktů však není aktualizován od r. 1962. Za nezákonný se považuje dovoz použitého šatstva a oděvů. Zákaz však převážně není dodržován a dovážené second hand šatstvo a oděvy se obvykle deklaruje jako osobní svršky.

Dovozci farmaceutických výrobků musí žádat o dovozní povolení ministerstvo obchodu a průmyslu. Tyto výrobky jsou také předmětem sanitární registrace vyžadované ministerstvem veřejného zdraví a registrace je aplikována na veškeré farmaceutické výrobky dovážené na Haiti. Ministerstvo vyžaduje předložení tří vzorků každého z dovážených léků.

Haiti přistoupilo ke CARICOMu v červenci 2002 a má 10tileté období, jako nejméně rozvinutá země, na plnou integraci do Caricomu. Haiti značně profituje ze tří preferenčních obchodních programů. V rámci CBI (Caribbean Basin Initiative) má Haiti umožněn bezcelní přístup pro své produkty na trh USA, na mnoho textilních výrobků se to však nevztahuje, výjimkou jsou výrobky z plátna a hedvábí a nebo výrobky klasifikované jako ruční práce. Dále jsou z bezcelního přístupu vyňaty hodinky a jejich součásti, ropa a vedlejší produkty, zpracovaný nebo konzervovaný tuňák, cukr, melasa, sirupy, hovězí maso, lihoviny a obuv.

6.6. Zóny volného obchodu

Haiti nemá v současnosti žádné bezcelní zóny nebo volné přístavy. Legislativa umožňuje vytvářet podnikové zóny, bezcelní zóny a tzv. one-stop offices pro zahraniční investory, avšak v provozu zatím není žádná. Je plánováno otevření nových obchodních zón, vč. nejvýznamnější v Ouanaminthe na severní hranicí Haiti s Dominikánskou republikou, která by měla být určena pro textilní produkci.


.