Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Honduras papoušci
Honduras Honduras
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Ekonomická charakteristika země

 

4.1. Zhodnocení hospodářského vývoje za minulý rok, předpověď dalšího vývoje

V roce 2012 pokračovala pod vedením nového prezidenta stabilizace politické i hospodářské situace v Hondurasu. Země se snaží o diverzifikaci ekonomiky rozvojem netradičních exportních odvětví – dřevo, krevety, krabi, melouny, pěstování africké palmy olejové, cukr, stříbro, olovo, zinek a turistický ruch atd. Investiční pobídky přilákaly zahraniční kapitál, což se projevilo zejména dynamickým rozvojem tzv. maquily (drobné exportní podniky). Honduras však zůstává rozvojovým agrárním státem, jehož ekonomika patří k nejméně rozvinutým v Latinské Americe. Země nemá velké přírodní bohatství a průmyslový rozvoj je omezený. V zemi žije asi 62 % obyvatel v chudobě. I přes dílčí pokrok lze podobný trend očekávat i v dalších letech.

4.2. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (HDP/obyv., vývoj objemu HDP, podíl odvětví na tvorbě HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti)

 

2008

2009

2010

2011

2012*

HDP (běžné ceny)

mil. USD

13 989

15 536

16 091

17 477

18 088

HDP na obyvatele

USD

1 802

1 842

1 914

2 248

2 400

Meziroční růst HDP

%

4,7

3,6

8,6

3,7

 3,5

Míra inflace

%

11,4

5,5

6,5

5,6

5,8

Export

mil. USD

2 076

2 208

5 349

7 204

 7 600

Import

mil. USD

5 714

8 896

7 964

10 338

10 650

Zahraniční dluh

mil. USD

3 464,0

3 344,9

3 772,6

4 893

5 650

Směnný kurz (průměrný roční)

HNL/USD

19,03

19,03

19,03

19,03

19,03

* 2012 prognóza vládních institucí
Zdroj: Min. financí HN, Centrální banka Hondurasu, www.indexmundi.com, statistiky regionální kanceláře DEU v NI.

4.3. Průmysl – struktura, tempo růstu, nosné obory

Průmyslová výroba se v roce 2011 podílela na tvorbě HDP cca 26 %, přičemž klíčovou roli zde hrála odvětví zpracovatelského průmyslu a montovny. Zaměstnává 16,4 % ekonomicky činného obyvatelstva. V roce 2011 se průmyslová výroba zvýšila o 1,9 %.

4.4. Stavebnictví

Stavebnictví a průmysl stavebních hmot nehraje významnou roli v mezinárodním obchodu a soustřeďuje se na místní podnikání. Za rok 2011 vykázalo podíl na tvorbě HDP ve výši 4,9 %.

4.5. Zemědělství – vývoj, struktura

Zemědělství je tradičně jedním z nejdůležitějších odvětví hospodářství. Jeho podíl na tvorbě HDP v roce 2011 činil 28 %. Poskytuje téměř polovinu příjmů státního rozpočtu a zaměstnává cca 34 % ekonomicky aktivního obyvatelstva. Na venkově žije a zemědělství se věnuje zhruba 60 % obyvatel, převážně indiánského původu. Produkuje kávu, cukr, banány, kukuřice, fazoli a rýži. 

Vedle zemědělství je tradičním oborem rybolov, přičemž důležitým produktem vedle ryb jsou mořské krevety.

4.6. Služby

Sektor služeb a obchodu zajišťuje práci pro cca 29 % pracovně činného obyvatelstva a je jedním ze stálých zdrojů příjmů státního rozpočtu s podílem 42 %. Služby a obchod (včetně turistiky) se podílí 24 % na celkovém HDP.

Pozornost zaslouží také stále se rozvíjející sektor turistiky (ostrov Roatán).

4.7. Infrastruktura (doprava, telekomunikace, energetika – z toho jaderná)

Infrastruktura je v zemi nedostatečná a zápolí s finančními problémy. Vzhledem k omezeným rozpočtovým zdrojům v posledních letech zaostává výstavba nových silnic a dálniční sítě.

Energetika je otevřeným oborem, a to jak ve výrobě, tak v přenosu, distribuci a v prodeji elektrické energie. Poslední výnosy vlády formulují místní trh jako otevřený tuzemské i zahraniční konkurenci.

4.8. Přijímaná a poskytovaná rozvojová pomoc

V roce 2011 přijal Honduras celkovou zahraniční rozvojovou pomoc ve výši 548 mil. USD, tj. cca 3,3 % HDP. V zemi pracují NGO, které se v činnosti soustřeďují převážně na problematiku rozvojové pomoci. ČR v posledních letech finanční rozvojovou pomoc do Hondurasu neposkytla. Rozvojová pomoc poskytnutá EU (bez vlastních iniciativ ČS EU) za rok 2011 dosáhla dle údajů DEU v Nikaragui výše 31 591 122 EUR a byla nejvyšší rozvojovou pomocí poskytnutou do země SA.

Dle statistik regionální kanceláře Delegace EU (8/2012) naplánoval Honduras v letech 2011–2013 realizovat další projekty na bázi rozvojové spolupráce v hodnotě 448,6 mil. EUR. Na tuto ZRS již EK odsouhlasila poskytnutí 5,291 mil. EUR, další prostředky budou schváleny nebo přijdou z jiných zdrojů na základě bilaterálních vztahů.


.