Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Honduras papoušci
Honduras Honduras
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Finanční a daňový sektor

 

5.1. Státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Rok

2008

2009

2010

2011

2012

Příjmy

2,62

2,76

2,92

3,16

4,26

Výdaje

3,24

3,42

3,61

3,82

4,97

(v mld. USD)

Zdroj: www.indexmundi.com

5.2. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let)

Platební bilance (v mil. USD)

Rok/saldo

2007

2008

2009

2010

2011

Běžný účet

-1 116,1

-2 127,9

 -515,6

  -954,8

-1 503

Devizové rezervy

 2 473,0

  2 416,0

2 069,5

2 669,3

2 708,0

(v mil. USD) 

Zdroj: Centrální banka Hondurasu, www.indexmundi.com

5.3. Zahraniční zadluženost, dluhová služba

Rok

2008

2009

2010

2011

2012

Zahraniční dluh mil. USD

3.464,0

3.344,9

3.772,6

4.893,-

5.982,-

Úroková sazba (průměrná roční) %

7,57

7,04

5,96

5.85

5,92

Zdroj: Centrální banka Hondurasu

5.4. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní systém v Hondurasu je dvoustupňový. Banco Central de Honduras plní funkci centrální banky. Funguje dalších 23 obchodních bank, burza cenných papírů, směnárny, pojišťovny a drobné finanční instituce.

5.5. Daňový systém

V Hondurasu je daň z příjmu u právnické osoby 25 %, u fyzických osob se pohybuje mezi 10 % až 25 %.

Daň z přidané hodnoty je 12 %. Na vybrané položky, jako např. tabák či alkohol se aplikuje 15 % daň.


.