Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Honduras papoušci
Honduras Honduras
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Investiční klima

 

9.1. Podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Honduraská vláda podporuje zahraniční investice ve svém programu s tím, že zahraniční investice mají být vloženy především do infrastruktury, dopravy, energetiky a financí. Konkrétní podmínky upravuje honduraský zákon o zahraničních investicích (web. stránky uvedené v STI).

9.2. Přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Zlepšení podnikatelského klimatu a platnost Dohody o volném obchodu s USA (CAFTA) umožnilo Hondurasu v uplynulých dvou letech získat značnou část přímých zahraničních investic směřujících do regionu a výrazně překonat výši PZI dosaženou v předchozích letech.

Přímé zahraniční investice v Hondurasu v roce 2011 dosáhly 799 miliónů USD. Nejvíce se investovalo v oboru dopravy, skladování a do sektorů telekomunikace, zpracovatelský průmysl, zemědělský a rybářský průmysl. Největší příliv investic pocházel ze Spojených států (58 %), Evropy (23 %), zejména z Velké Británie, Švýcarska, Irska, Německa a Francie a ze Střední Ameriky (14 %), hlavně z Kostariky a Guatemaly.

PZI do Hondurasu v roce 2012 představovaly 826 miliónů USD. Nejvíce se investovalo v oboru dopravy a telekomunikací. Největší příliv investic pocházel ze Spojených států (59 %), Evropy (24 %) a ze Střední Ameriky. Pro rok 2013 je předpokládán objem přímých zahraničních investic 840 mil. USD.

Rok

2008

2009

2010

2011

2012

PZI

468,4

523,2

797,4

799,0

826,-

Zdroj: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), údaje v milionech USD

9.3. České investice v teritoriu

ZÚ Mexiko má o českých přímých zahraničních investicích do Hondurasu pouze informaci týkající se nákupu pozemků českou firmou na ostrově Roatán, za účelem výstavby turistického střediska. V poslední době se naskýtají nové možnosti investic v obnově infrastruktury, zemědělství a dopravě. Všeobecně lze konstatovat, že možnost investic čerpáním z fondů EU po vstupu ČR do EU není českými firmami dostatečně využívaná.

9.4. Nejperspektivnější odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Nadále je vhodné projednávat případné iniciativy se ZÚ Mexiko, nebo s honorárním konzulem v hlavním městě Hondurasu. Možnosti obchodní spolupráce vyplývají z komodit vzájemného obchodu, viz bod 7.3. Další možnosti účasti jsou v agro-průmyslu, dřevo-zpracovatelském průmyslu, vodohospodářství, montovnách průmyslových výrobků a turistice.

Energetika,  doprava a infrastruktura

Vláda připravuje program investičních pobídek, který má navázat na deklarovanou podporu zahraničních investic. Cílem je zejména výroba a distribuce elektrické energie a infrastruktura všeobecně. Současná infrastruktura je nedostatečná, potřeba výstavby nových silnic a dálnic je příležitostí pro firmy z tohoto oboru.

Těžba nerostů a lesnictví

Země prozatím nemá významná ložiska nerostných surovin. Trvale zajímavé jsou možnosti při zalesňování nebo těžbě dřeva.

Cestovní ruch

V oboru existuje celá řada investičních pobídek, včetně osvobození od daní a dovozního cla na zařízení importované pro turistiku. Turistika je vysoce perspektivní oblastí budoucího rozvoje Hondurasu. Turisticky nejvýznamnější je oblast Roatánu.

9.5. Rizika investování v teritoriu

Rizika investování odpovídají rozsahu nabídnuté investice, tj. přímé zahraniční investice spojené se schvalovacím řízením a četnými jednáními s místními úřady, zejména finančními. Podpora některé z bank může usnadnit přístup na honduraský trh s multiplikačním efektem přenosu komerčních aktivit na sousední středoamerické trhy. Nesporným rizikovým faktorem je korupce, se kterou je nutné podobně jako v dalších LA zemích počítat.


.