Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Honduras papoušci
Honduras Honduras
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

 

7.1. Smluvní základna

V jednání je Dohoda o zamezení dvojímu zdanění. Ekonomické vztahy ČR a Hondurasu jsou bez významnějších problémů, objem obchodní výměny je však relativně nízký. Ve vzájemných vztazích neexistují formální překážky v podobě administrativních omezení či restrikcí politického charakteru.

7.2. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let – tabulka

Obchodní výměna mezi ČR a Hondurasem (v tis. USD)

 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

USD

poř.

Index

USD

poř.

Index

USD

poř.

Index

USD

1998

2 774

101.

270,4

2 989

90.

78,7

5 763

104.

119,5

-215

1999

657

129.

23,7

2 031

93.

67,9

2 688

111.

46,6

-1 374

2000

770

126.

117,2

3 816

84.

187,9

4 586

105.

170,6

-3 046

2001

883

125.

114,7

1 792

94.

47,0

2 675

115.

58,3

-909

2002

1 418

114.

160,6

1 376

102.

76,8

2 794

118.

104,4

42

2003

1 310

114.

92,4

1 415

106.

102,8

2 725

121.

97,5

-105

2004

2 503

116.

191,1

1 814

109.

128,2

4 317

121.

158,4

689

2005

1 837

126.

73,4

2 152

109.

118,6

3 989

127.

92,4

-315

2006

2 076

123.

113,0

3 611

100.

167,8

5 687

122.

142,6

-1 535

2007

3 063

120.

147,5

2 145

120.

59,4

5 208

129.

91,6

918

2008

4 023

120.

131,3

4 783

103.

223,0

8 806

123.

169,1

-760

2009

2 961

125.

73,6

4 215

97.

88,1

7 176

126.

81,5

-1 254

2010

5 056

117.

170,8

5 821

93.

138,1

10 877

115.

151,6

-765

2011

11 483

106.

227,1

10 472

89.

179,5

21 995

104.

201,8

1 011

2011/I-VI

5 111

106.

-

7 051

84.

-

12 162

102.

-

1 940

2012/I-VI

6 650

105.

130,1

7 446

85.

105,6

14 096

101.

115,9

-796

Zdroj: MPO

7.3. Komoditní struktura českého vývozu/dovozu

Hlavní vývozní komodity ČR za 1–6/2012:

 • izolační části a součásti z plechů
 • propojky a kontakty pro kabely
 • revolvery a pistole
 • listy k dýhování
 • umělá střeva
 • holící čepelky
 • plastové trubky a hadice
 • soli podvojné
 • sady stavebnic a hračky
 • speciál
 • zapalovací kabely
 • skleněné kostky užívané pro stavebnictví, aj.

Hlavní dovozní komodity ČR za 1–6/2012:

 • nepražená káva
 • soupravy zapalovacích kabelů
 • melouny
 • trička z bavlny
 • elektrické vodiče
 • doutníky
 • filé
 • banány, kukuřice, ananas
 • sušená paprika, aj.

ČR nerealizovala v Hondurasu žádný investiční celek. ZÚ Mexiko zaznamenalo jednu českou investici do nemovitostí na ostrově Roatán.

7.4. Perspektivní položky českého exportu (velikost trhu, podíl domácí výroby a dovozu)

Vedle produktů uvedených v bodě 7.3. lze za perspektivní považovat vývozy malých energetických celků, čističek a úpraven pitné vody a spaloven odpadu. Nutným předpokladem je však zajištění financování vývozu, tj. poskytnutí střednědobého či dlouhodobého úvěru.

7.5. Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Joint-venture ve vzájemném obchodu a v jiných oblastech ekonomické spolupráce nemá ZÚ Mexiko v evidenci.

7.6. Vyhodnocení poptávek v teritoriu po českém zboží, výrobní kooperaci

Zákazníci z Hondurasu oslovují v případě zájmu přímo české firmy. Pro české firmy je vhodné využít kontaktů na honorárního konzula ČR, kterých lze využívat pro navázání nových obchodních spojení.

7.7. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR poskytla Hondurasu rozvojovou pomoc v roce 2009, kdy byla schválena realizace malého lokálního projektu. Ten je zaměřen na zajištění přístupu k pitné vodě pro původní obyvatele, kteří jsou opomíjenou komunitou. Realizátorem projektu byla Moravská evangelická církev v Hondurasu, přidělená částka činila 150 000 Kč.

ČR poskytovala Hondurasu každoročně dvě stipendia v bakalářském nebo magisterském studijním programu, která však byla po reformě stipendijního režimu v roce 2007 zrušena. Pro školní rok 2011–2012 vláda ČR Hondurasu znovu nabídla jedno vysokoškolské stipendium. Honduras na nabídnuté místo nominoval dva kandidáty, kteří s ohledem na skutečnost, že některé další země Střední Ameriky nevyužily obdobnou nabídku, byli nakonec přijati oba (studium informatiky v AJ a ekonomie v ČJ). Na školní rok 2012–2013 poskytla ČR do Hondurasu jedno vládní stipendium, které však Honduras nevyužil.

7.8. Vzájemná výměna v oblasti služeb

ZÚ Mexiko nemá o spolupráci v oblasti služeb konkrétní informace, probíhá však oboustranný styk v rámci turistických projektů.

7.9. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Zaměstnání je obecně možné, je nutné kontaktovat místní instituce, viz webové stránky uvedené v STI.


.