Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Honduras papoušci
Honduras Honduras
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Očekávaný vývoj v teritoriu

 

Politická situace je po návratu bývalého prezidenta Zelayi do HN od roku 2011 relativně stabilní. Dne 24.11.2013 se uskuteční v HN prezidentské volby. Obecně je v Hondurasu  nutné počítat s vysokou kriminalitou (ukazatel 82 vražd na 100 000 obyvatel je nejvyšší na světě). Stálým problémem je chudoba většiny obyvatel a narůstající státní dluh. ZÚ nejsou z médií známy události či indicie, které by v příštím roce vedly k legislativnímu ohrožení podnikání v teritoriu Hondurasu. Po nástupu nového prezidenta vlády od 28.1.2014 nelze však očekávat ani v hospodářství, ani v bezpečnosti výrazné změny. Kandidátem vládnoucí politické strany (Partido Nacional) ve volbách na prezidentský úřad je Juan Orlando Hernández, který je v současnosti předsedou strany. Pro rok 2013 je předpokládán růst HDP 3,5 % a inflace kolem 6,5 %.

10.1. Významné události v následujícím roce a jejich dopady na ekonomickou sféru země

Země je v současnosti stabilizovaná a po nástupu nové vlády od ledna 2014 se neočekávají zásadní změny nebo mimořádné události, které by vedly recesi hospodářství nebo ohrožení podnikatelských aktivit. Nepředpokládá se, že by nástup nového prezidenta a vlády negativně ovlivnil podnikatelské klima v zemi. I v dalším období bude mimořádně komplikovaná bezpečnostní situace v HN, což je při rozhodování o podnikatelských záměrech v zemi nutné brát v úvahu. Ke konci mandátu prezidenta Porfiria Loba do funkce se politická situace v zemi uklidnila, a ekonomika je s výjimkou rostoucího zadlužení stabilizována. Kromě problematiky bezpečnosti lze do roku 2014 charakterizovat HN jako zemi s legislativně standardním podnikatelským prostředím.

10.2. Trendy, vstup země do mezinárodních uskupení, přijetí nových zákonů, daní apod.

Hospodářský vývoj zemé bude usilovat o realizaci přijatého dlouhodobého „Národního plánu rozvoje“a zvýšení atraktivity země pro zahraniční obchod a investice. Všeobecně zůstává skutečností, že v rámci středoamerického regionu vykazuje Honduras nízké makroekonomické ukazatele a zůstane agrární rozvojovou zemí. HN bude nadále participovat v aktivitách středoamerického sdružení SICA/SIECA., Od vstoupení v platnost „Asociační dohody EU – SA“ lze předpokládat, že v HN dojde k oživení obchodní a hospodářské spolupráce také s firmami ze zemí  EU.

10.3. Nové možnosti pro český export či jinou ekonomickou spolupráci s ČR

Evropská unie a země Střední Ameriky (Kostarika, Salvador, Guatemala, Honduras, Nikaragua a Panama) uzavřely „Asociační dohodu EU – Střední Amerika“, která obsahuje obsahuje kapitoly týkající se politiky, obchodu a vzájemné spolupráce. Tato dohoda v Hondurasu vstoupila v platnost od 1.8.2013 a přinese nové možnosti pro evropské (české) podnikatele. Příložitosti jsou zejména v oblasti obchodu průmyslovým zbožím, službami a v turistice. EU je druhým nejvýznamnějším obchodním partnerem HN po USA, z čehož plany příležitost i pro české firmy. Dovoz ze zemí Střední Ameriky do zemí EU tvoří hlavně zemědělské produkty, káva, banány, ananas a další ovoce. Mezi nejvýznamnější vývozní artikly vyvážené ze zemí EU do Střední Ameriky naopak patří strojní zařízení, chemikálie, lodě, čluny, automobily a pohonné hmoty. České firmy zajímající se o spolupráci s Hondurasem mohou v případě potřeby využívat kancelář Delegace EU v Nikaragui, která nerezidentně působí ve všech zemí Střední Ameriky a je připravena poskytnout poradenství i pro HN. (http://eeas.europa.eu/delegations/nicaragua ).


.