Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Honduras papoušci
Honduras Honduras
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Zahraniční obchod země

 

6.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo – tabulka

Rok

 

2008

2009

2010

2011

2012

Vývoz

mld. USD

2.076,-

2.208,-

5.349,-

5.374,-

5.420,-

Dovoz

mld. USD

5.714,-

8.896,-

7.964,-

8.730,-

9.560,-

Saldo

mld. USD

-3.638,-

-6.688,-

-2.615,-

-3.356,-

-4.140,-

Zdroj: www.indexmundi.com

6.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

V roce 2012 hlavním obchodním partnerem Hondurasu ve vývozech bylo USA, kam směřovalo 34 % veškerých exportů. Dále následovalo Německo 11,35 %, Salvador 7 %,  Belgie 6,74 %, Guatemala 5 % a Čína 3 %.  

Hlavními obchodními partnery pro honduraský vývoz k 31/3/2013 byly státy EU (36 %), USA (34 %), Salvador (9 %), Guatemala, Nicaragua, Mexiko, Kostarika, Kanada, Čína. Ze zemí EU v HN nejvíce kupuje Německo, Belgie, Španělsko, Velká Británie, Nizozemsko, Itálie, Francie.

V dovozech byly hlavními partnery v roce 2012 USA 44 %, Guatemala 8,5 %, Mexiko 5,7 %, Salvador 6 %, Čína 5 % a Kostarika 4,1 %. K 31/3/2013 to bylo USA (40 %), Guatemala (10 %), Salvador (6 %), Mexiko (6 %), Panama, Čína, Kostarika, Japonsko, Ekvádor, Kolumbie, Brazílie, Nikaragua, Německo, Venezuela a Španělsko.

6.3. Komoditní struktura

U exportních odvětví jsou v nabídce káva, banány, dřevo, krevety, krabi, melouny, olej palmy olejové, cukr, zlato, stříbro, olovo, zinek. V posledních letech se k vývozům řadí výrobky textilní, kožedělné, obuv, zemědělské produkty, živá zvířata a produkty, perly, bižuterie, papír, tabák a alkoholické nápoje. Rozvíjí se slibně turistický ruch.

U dovozů převládají pohonné hmoty, stroje a zařízení, farmaceutika, plasty, těžké kovy, obilniny.

6.4. Dovozní podmínky a dokumenty (po vstupu do EU), celní systém, kontrola vývozu

Vývozní a dovozní režim se po vstupu do WTO výrazně uvolnil. Uvolnění rovněž souvisí s  uzavíráním dohod o volném obchodu nejen se státy střední Ameriky, ale i s USA a EU v rámci Asociační dohody. Cla a kontrola dovozu platí nejen pro  členské státy Středoamerického společného trhu (MCCA), ale jsou aplikovány jednotné středoamerické celní sazby vycházející ze Středoamerického celního systému (SAC) a nově podpisovaných dohod. Při proclívání zboží je nutno využít služeb celního agenta.

Pokud se týká dokladů požadovaných při dovozu, jsou vyžadovány originály faktur, konosamenty, osvědčení o původu zboží, balicí listy. Faktury a dopravní doklady by měly být certifikovány honduraskou ambasádou v místě původu zboží. Postup záleží na podmínkách kontraktu nebo podmínkách výběrových řízení na dovoz zboží a služeb.

6.5. Ochrana domácího trhu

Zahraniční obchod a vnitřní trh je liberalizován. Mimocelní bariéry obchodu nejsou prakticky žádné, ale vyžadují se fytosanitární osvědčení, osvědčení o původu zboží, nebo jakostní certifikáty pro určité produkty. Pro dovoz některých výrobků (dřevo, zbraně, odpad, omamné látky) je nezbytné dovozní povolení vystavené příslušným ministerstvem.

6.6. Zóny volného obchodu

Zóna volného obchodu existuje v hlavním městě Tegucigalpa, vykazuje však relativně malý obrat zboží.


.