Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Honduras papoušci
Honduras Honduras
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Zahraničně-politická orientace

 

3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních

Honduras je členem několika globálních organizací:

Zároveň je členem regionálních organizací, které působí jen na americkém kontinentu (Středoamerický integrační systém SICA, Iberoamerické společenství národů, Organizace iberoamerických států pro vzdělání, vědu a kulturu, Grupo de Rio, Organizace amerických států, Asociace karibských států).

Dále je členem regionálního sdružení SIECA/SICA.

3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách

HN je členem dohody o volném obchodu CAFTA. V posledních letech se Honduras otvírá zahraničním investorům a snaží se o uzavírání nových DVO. Spolupracoval i na „Asociační dohodě EU – Střední Amerika“, která vstoupila v platnost v červnu 2012, byla Hondurasem ratifikována a nabyla účinnosti od 1.8.2013.

3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

Smluvní rámec se omezuje na jednu dohodu, tj. dohodu o zrušení vízové povinnosti. Na unijní úrovni byla sjednána „Asociační dohoda mezi EU a Střední Amerikou“, které je HN součástí. Jako vhodné se jeví uzavření bilaterální dohody o zamezení dvojímu zdanění a dohody o ochraně investic.


.