Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Honduras papoušci
Honduras Honduras
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Zahraničně-politická orientace

 

3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních

Honduras je členem několika globálních organizací: Organizace pro výživu a zemědělství, Organizace spojených národů, UNESCO a Světové obchodní organizace. Zároveň je členem regionálních organizací, které působí jen na americkém kontinentu: Středoamerický integrační systém SICA, Iberoamerické společenství národů, Organizace iberoamerických států pro vzdělání, vědu a kulturu, Grupo de Rio, Organizace amerických států, Asociace karibských států. Dále je členem regionálního sdružení SIECA. Honduras bude kandidovat do „Hospodářské a sociální rady OSN“ na období 2015–2017.

3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách

Honduras má uzavřeny dohody o volném obchodu (DVO) zejména s těmito státy:

  • DVO států Střední Ameriky s Dominikánskou republikou z 4. 2. 2000
  • Regionální DVO s Mexikem a státy SA z 29. 6. 2000
  • DVO Střední Ameriky, Dominikánské republiky a USA (CAFTA), ratifikována 3. 5. 2005
  • DVO Střední Ameriky s Chile, bilaterální protokol Hondurasu ze dne 22. 11. 2005
  • DVO států SA s Panamou, bilaterální protokol Hondurasu ze dne 15. 6. 2007
  • DVO s Taiwanem z 7. 5. 2007
  • DVA s Kolumbií z 9. 8. 2007

Přehled dalších obchodních dohod je uveden na webových stránkách: www.hondurassiexporta.hn/oportunidades-de-mercado/tratados-comerciales-internacionales/

Honduras těží zejména z členství v dohodě o volném obchodu CAFTA. V posledních letech se Honduras více otvírá zahraničním investorům a snaží se o uzavírání nových DVO. Spolupracoval i na „Asociační dohodě EU – Střední Amerika“, která byla podepsána dne 29. 6. 2012 v Tegucigalpě a bude SA zeměmi ratifikována do konce roku 2012.

3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

Smluvní rámec se omezuje na jednu dohodu, tj. „Dohodu o zrušení vízové povinnosti“. Na unijní úrovni byla podepsána červnu 2012 „Asociační dohoda mezi EU a Střední Amerikou“ (za spoluúčasti Hondurasu). V současné době probíhá ratifikační proces této dohody.


.