Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Jamjka Negril
Jamajka Jamajka
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Investiční klima

 

9.1. Podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Podmínky pro vstup zahraničního kapitálu do země jsou příznivé, zahraniční investice je nutno pouze v zemi zaregistrovat u centrální banky a prostřednictvím vládní agentury na podporu obchodu JAMPRO splnit všechny další podmínky pro podnikání potřebné, tj. zaregistrovat firmu jako daňového poplatníka u daňového úřadu, požádat o přidělení čísla obchodní firmy, předložit zakládací listiny mateřské společnosti, dohodu akcionářů a stanovy aj. – bližší informace viz bod 8.3.

Platné pobídky a úlevy pro zahraniční investory jsou v sektoru zemědělství a v některých vládních programech na podporu rozvoje turistiky. Se zahraničním investorem je nakládáno jako s národní společností, požívá stejných výhod, jako místní podnikatelské subjekty a má zajištěno právo rovného zacházení.

9.2. Přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Jamajka je cílem zahraničních investorů zejména z relace USA, Velké Británie a zemí EU. Od r. 2002 do r. 2009 bylo realizováno 22 projektů přímých zahraničních investic na Jamajku v objemech kolem 250 mil. USD ročně.

Na ostrově investují multinacionální společnosti, z nichž největší investice realizovaly tyto společnosti:

 • Riu Hotels and Resorts 2 projekty v turistice
 • National Assets Recovery Services 1 projekt v rehabilitaci vodních zdrojů
 • Verizon 1 projekt v telekomunikacích
 • Verizon International Teleservices 1 projekt v televizních službách
 • ZIM 1 těžební průmysl

Největším investorem dle zemí jsou USA, Španělsko, Velká Británie, Dominikánská republika a Izrael.

Podle odvětví bylo realizováno nejvíce investičních projektů do:

 • nemovitostí, turistiky a zábavně odpočinkového průmyslu
 • těžkého průmyslu 
 • telekomunikací
 • obchodních a finančních služeb
 • chemického průmyslu, plastikářství a gumárenství 
 • dopravy a distribuce 

9.3. České investice v teritoriu

V teritoriu Jamajky nejsou registrovány žádné české investice. Vzhledem k tomu, že Jamajka nabývá mezi českými podnikateli zejména v zábavním průmyslu na oblibě a stává se cílem rekreačních pobytů, lze předpokládat, že v průběhu příštího roku dojde k prvním českým investicím do nemovitostí a příp. do turistiky a navazujících oborů.

9.4. Nejperspektivnější odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Jak uvedeno v předchozím textu, perspektivním odvětvím je obecně sektor turistiky, těžebního průmyslu (bauxit a jeho zpracování) a zemědělství, zejména díky vládním programům bezcelních dovozů dopravních prostředků, strojů a zařízení pro zemědělství a podpoře soukromého podnikání v zemědělské výrobě.

V r. 2010 byla uvedena do provozu koksárenská linka na využívání ropného koksu jako paliva pro 120 MW elektrárnu plánovanou k uvedení do provozu v lokalitě Hunt’s Bay. Tato linka má sloužit jako kogenerační jednotka. Koksárenská linka bude konvertovat zbytkovou ropu z vakuové destilační věže do lehkých hydrokarbonových plynů, nafty, Cokeru LGO a HGO a ropného koksu. Projekt výroby ropného koksu a výstavby koksárenské linky proběhne v rámci joint venture jamajské státní společnosti Petrojam s venezuelskou ropnou státní PDVSou. Pro české firmy jsou možnosti participace na dodávkách zařízení pro koksárenství a energetiku (kogenerační jednotky, plynové a nízkorychlostní diesel turbiny) a detailní informace a technické zadání je možno vyžádat přímo na Honorárním konzulátu ČR v Kingstonu.

Rozsáhlé projekty jsou připravovány v sektoru energetiky, a to:

 • výroba ethanolu E-10
 • výroba biopaliv B5
 • rekonstrukce rafinérie ropy státní společnosti Petrojam
 • expanze Jamaica Public Service Co. Ltd.
 • program elektrifikace venkova
 • větrná elektrárna Wigton ve střední části Jamajky (produkční kapacita 23 MW)
 • vodní elektrárna Laughlands/Great River aj.
 • projekty rozvoje stavebnictví a dostatečného zásobování bytů elektrickou energií
 • projekt rozvoje energetické databáze
 • program zvýšení národní výkonnosti a energetické ochrany

Informace k uvedeným projektům možno vyžádat u HK ČR p. Jamese M. Josepha v Kingstonu.

9.5. Rizika investování v teritoriu

Při vhodném zajištění investice jsou rizika investování v teritoriu minimální.


.