Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Jamjka Negril
Jamajka Jamajka

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Jamajka (JAMAICA)

1.2. Rozloha

 • 10 991 km2

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • 2,9 mil. obyvatel (2009)
 • 252/km2
 • 1,2 mil. (2008)

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 • průměrný roční přírůstek: 0,5 % (2009)
 • městské osídlení: 56 %
 • porodnost: 21/1 000 obyvatel (2009)
 • dětská úmrtnost: 16/1 000 narozených (2009)
 • průměrná délka života: ženy 75 let, muži 72 let
 • negramotnost: 12,1 % (2003 odhad)

1.5. Národnostní složení

 • Afričané: 90,9 %
 • Indové: 1,3 %
 • běloši: 0,2 %
 • Číňané: 0,2 %
 • smíšené: 7,3 %

1.6. Náboženské složení

 • protestantské: 62 % (včetně Moravských bratrů)
 • katolické: 4 %
 • ostatní (vč. spiritist. kultů): 34 %

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • angličtina, anglické patois

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

 • Správní uspořádání: 14 farností
 • Hlavní město: Kingston (540 000 obyvatel)
 • Další velká města: Spanish Town (110 000), Portmore (94 000), Montego Bay (82 000)

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • jamajský dolar (JMD), 1 JMD=100 centů

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

 • 1. ledna: Nový rok
 • únor–březen: Popeleční středa
 • březen–duben: Velikonoce – Velký pátek a velikonoční pondělí
 • 1. května: Svátek práce
 • 1. srpna: Den vyhlášení emancipace
 • 7. srpna: Den nezávislosti
 • 16. října: Den národních hrdinů
 • 25. prosince: Vánoce
 • 26. prosince: tzv. Family Day

Připadne-li svátek na víkend, je slaven v první všední den, který následuje.

Během víkendů je většina obchodních středisek a restaurací uzavřena.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Zvyklosti důležité pro obchodní kontakty na Jamajce jsou odpovídající zvyklostem v latinskoamerických zemích. Dochvilnost sice není obecně očekávána, nicméně na obchodní schůzky je obvyklé se dostavit s minimálním zpožděním do 15 minut. Nabídky a dokumentaci je nutné předkládat v kompletním stavu v angličtině a doložit ji příslušnými katalogy, prospekty, CD a disketami s podrobnou technickou specifikací. Jamajský partner očekává obvykle pozvání na pracovní oběd či večeři po uzavření úspěšného obchodního jednání. Obvyklé jsou také drobné dárky a pozornosti pro jeho rodinu a reklamní předměty pro jeho personál.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotní péče pro české občany a občany EU je na dostatečné úrovni poskytována převážně jen soukromými zařízeními a je placena hotově. Uzavření kvalitního zdravotního pojištění před cestou je tedy nutno věnovat odpovídající pozornost. Náklady na ošetření jsou pojištěnci vyplacena až po návratu do ČR. I přesto, že každá farnost disponuje vlastním státním zdravotnickým zařízením, medicínská zařízení na odpovídající úrovni jsou pouze v Kingstonu a v Montego Bay. Dostupnost záchranné služby je malá, do vzdálenějších oblastí nedosáhne vůbec.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Na Jamajce nemá zastoupení žádná z výše uvedených českých institucí.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • Ambulance, hasiči: 110
 • Policie: 199

1.18. Internetové informační zdroje

1.19. Adresy významných institucí

THE BANK OF JAMAICA
Governor Mr. Derek Lattibeaudiere
Nethersole Place
P.O.Box 621
Kingston
Telefon: 876-922 07 50
Fax: 876-922 08 54
e-mail: info@boj.org.jm
web: www.boj.org.jm
kontakt pro další informace: Mr. John Robinson
e-mail: john.robinson@boj.org.jm

MINISTRY OF INDUSTRY, TECHNOLOGY, ENERGY AND COMMERCE
Ministr: Phillip Paulwell
web: www.mct.gov.jm
kontakt pro další informace:
Mrs. Antoinette Anderson
Assistant to the Minister
e-mail: vanderson@mct.gov.jm
Telefon: 00876-929 89 90

MINISTRY OF FINANCE AND PLANNING
30, National Heroes Circle
Kingston 4
Telefon: 876-922 86 00-16
Fax: 876-922 70 97
web: www.mof.gov.jm

STATISTICAL INSTITUTE OF JAMAICA
(STATIN)
97B Church Street
Kingston
Telefon: 876-967 26 80-9, 926 21 75-6
Fax: 876-967 22 39
web: www.statinja.com

PLANNING INSTITUTE OF JAMAICA
8, Ocean Blvd.
Kingston Mall
Telefon: 876-967 36 90, 967 49 10-17
Fax: 876-967 36 88
web: www.pioj.gov.jm
e-mail: doccen@mail_colis.com

FINANCIAL SERVICES COMMISSION
39-43 Barbados Ave.
Kingston 5
Telefon: 876-906 30 10-2
Fax: 876-906 30 18
e-mail: inquiry@fscjamaica.org

JAMAICA TRADE AND INVEST
(JAMAICA PROMOTIONS/JAMPRO)
President: Mr. Robert Gregory
18, Trafalgar Road
Kingston 10
Telefon: 876-978 77 55
Fax: 876-978 43 41
web: www.jamaicatradeandinvest.org.jm
kontakt pro další informace: rgregory@jti.org.jm

THE JAMAICA CHAMBER OF COMMERCE
President: Mr. Mark Myers
Shops 13-15 UDC Building
12, Ocean Boulevard
Kingston
Telefon: 876-922 01 50
Fax: 876-924 90 56
e-mail: info@jamaicachamber.org.jm
web: www.jamaicachamber.org.jm
kontakt pro obecné informace: Mrs. Patricia Peart
e-mail: programmeofficer@jamaicachamber.org.jm

PRIVATE SECTOR ORGANIZATION OF JAMAJKA (PSOJ)
President: Mr. Christopher Zacca
The Carlton Alexander Building
39, Hope Road
Kingston 10
Fax: 876-927 51 37
web: www.psoj.com
kontakt pro další informace:
Mrs. Tanya Pringle - Director of Corporate and Public Communications  
e-mail: tanyap@psoj.org
Telefon: 876-9276238

AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE
Jamaica Pegasus
81, Knutsford Blvd.
Saint Andrew
Telefon: 00876-929 78 66
Fax: 00876-929 85 97
web: www.amchamjamaica.org

JAMAICA EMPLOYERS FEDERATON
24, Ruthven Road
Saint Andrew
Telefon: 00876-926 67 62, 55 24, 69 08
Fax: 00876-968 45 76
e-mail: info@jamaicaemployers.com
web: www.jamaicaemployers.com

JAMAICA EXPORTERS ASSOCIATION
1, Winchester Road
Kingston
Telefon: 00876-920 67 02, 960 88 84
e-mail: infojea@exportja.org
web: www.exportjamaica.org

JAMAICA HOTEL AND TOURIST ASSOCIATION
2, Ardenne Road
Saint Andrew
Telefon: 00876-920 34 82, 926 36 35/6
Fax: 00876-929 10 54
e-mail: info@jhta.org
web: www.jhta.org

JAMAICA MANUFACTURERS ASSOCIATION
85A, Duke Street
Saint Andrew
Telefon: 00876-922 88 80-3
Fax: 00876-922 92 05
e-mail: jma@cwjamaica.com
web: www.jma.com.jm

JAMAICA PROMOTIONS CORPORATION
18, Trafalgar Road
Saint Andrew
Telefon: 00876-978 77 55, 978 33 37
Fax: 00876-946 00 90
e-mail: jampro@investjamaica.com
web: www.investjamaica.com

SMALL BUSINESS ASSOCIATION OF JAMAICA
2, Trafalgar Road
Saint Andrew
Telefon: 00876-927 70 71
Fax: 00876-978 27 33
web: www.sbaj.org.jm

TRADE BOARD
Trade Administrator: Mr. Claude Fletcher
web: www.tradeboard.gov.jm
kontakt pro další informace:
Mr. Michael Laing
Assistant Trade Administrator
e-mail: mlaing@tradeboard.gov.jm
Telefon: 00876-969 59 44

THE JAMAICA BUREAU OF STANDARDS
Executive Director: Dr. Camella Rhone
web: www.bsj.org.jm
kontakt pro další informace:
Mr. Gladstone Rose – Senior Director/Technical Services
e-mail: grose@bsj.org.jm
Telefon: 00876-926 31 40

THE JAMAICA CUSTOMS DEPARTMENT
The Commissioner of Customs - Mr. Hector Jones
web: www.jacustoms.gov.jm
kontakt pro další informace:
Mrs. Anneke Rouseau - Director of Public Relations
e-mail: public.relations@jacustoms.gov.jm
Telefon: 00876-922 51 40-8

.