Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Kostarika žáby
Kostarika Kostarika
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Investiční klima

 

9.1. Podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Kostarická vláda podporuje zahraniční investice ve svém programu s tím, že zahraniční investice musí být vloženy především do infrastruktury, dopravy, energetiky a financí. Konkrétní podmínky upravuje Zákon o zahraničních investicích (viz www.comex.go.cr, www.hacienda.go.cr, www.procomer.com ). 

9.2. Přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

PZI v roce 2009 byly 1 346,5 mil. USD, v roce 2010 bylo 1 465 mil. USD. V roce 2011 dosáhly PZI 2 156 mil. USD.

Kostarika se stává atraktivní destinací pro zahraniční investory. Vstupní náklady jsou relativně nižší než v Mexiku a význam má i skutečnost, že země má uzavřeno několik Dohod o volném obchodu se středoamerickými a karibskými státy a také s USA (viz www.procomer.com, www.comex.go.cr).

9.3. České investice v teritoriu

ZÚ Mexiko nemá informace o českých zahraničních investicích do Kostariky. V poslední době se naskýtá možnost investic v obnově infrastruktury, zemědělství a dopravy. Možnost investovat však ani po vstupu ČR do EU dle informací dostupných ZÚ Mexiko není využívaná.

9.4. Nejperspektivnější odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Perspektivní odvětví jsou uvedena v bodě 7.3. a 7.4. V případě zájmu je možné projednávat případné iniciativy se ZÚ Mexiko. K perspektivním novým odvětvím patří elektrotechnický průmysl, energetika, doprava a infrastruktura. Příležitostí je i potřeba výstavby nových silnic a dálnic v Kostarice.

Těžba nerostů a lesnictví

Odvětví nepatří k rozvinutým, ale jedná se o důležitá odvětví, na kterých má vláda zájem. Jako příklad lze uvést těžbu ropy. Trvale zajímavé jsou možnosti při zalesňování.

Cestovní ruch

V oboru existuje celá řada investičních pobídek, počínaje osvobozením od daní a dovozního cla na importované zařízení, lodě, suchozemská vozidla, aj. Turistika je vysoce perspektivní oblastí budoucího rozvoje Kostariky (viz www.ict.go.cr).

9.5. Rizika investování v teritoriu

Rizika investování odpovídají rozsahu nabídnuté investice, tj. přímé zahraniční investice spojené se schvalovacím řízením a četnými jednáními s místními úřady, zejména finančními. Podpora některé z bank by zcela jasně usnadnila přístup na panamský trh s multiplikačním efektem přenosu komerčních aktivit i na sousední středoamerické a karibské trhy. Nesporným rizikovým faktorem je korupce, se kterou je nutné podobně jako v dalších LA zemích počítat.


.