Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Kostarika žáby
Kostarika Kostarika
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Investiční klima

 

9.1. Podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Kostarická vláda podporuje zahraniční investice ve svém programu s tím, že zahraniční investice jsou preferovány především do infrastruktury, dopravy, energetiky a financí. Konkrétní podmínky upravuje Zákon o zahraničních investicích (viz. www.comex.go.cr, www.hacienda.go.cr, www.procomer.com).

9.2. Přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

PZI v roce  2010 byly 1.465,- USD, v roce 2011 představovaly 2.155,6 milionů USD. V roce 2012 dosáhly PZI 2.265,4 miliónů USD.  Kostarika se stává atraktivní destinací pro zahraniční investory. Vstupní náklady jsou relativně nižší než v Mexiku a význam má i skutečnost, že země má uzavřeno několik dohod o volném obchodu se Středoamerickými státy, Karibskými státy a s USA (viz www.procomer.com ).

9.3. České investice v teritoriu

ZÚ Mexiko nemá informace o českých přímých zahraničních investicích do Kostariky.  V poslední době se naskýtá možnost v obnově infrastruktury, zemědělství a dopravy. Možnost investic však ani po vstupu ČR do EU není dle informací dostupných ZÚ Mexiko využívána.

9.4. Nejperspektivnější odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Perspektivní odvětví jsou uvedena v bodě 7.3. a 7.4. V případě zájmu je možné projednávat případné iniciativy se ZÚ Mexiko a honorárním konzulátem v Kostarice. K perspektivním novým odvětvím patří elektrotechnický průmysl, energetika,  doprava a infrastruktura. Příležitostí je i výstavba nových silnic a dálnic v Kostarice.

Těžba nerostů a lesnictví

Odvětví nepatří k rozvinutým, ale jedná se o důležitá odvětví, na kterých má vláda zájem. Jako příklad lze uvést těžbu ropy. Trvale zajímavé jsou možnosti při zalesňování.

Cestovní ruch

V oboru existuje celá řada investičních pobídek, počínaje osvobozením od daní a dovozního cla na importované zařízení, lodě, suchozemská vozidla, aj. Turistika je vysoce perspektivní oblastí budoucího rozvoje Kostariky (viz. www.ict.go.cr).

9.5. Rizika investování v teritoriu

Rizika investování odpovídají rozsahu nabídnuté investice, tj. přímé zahraniční investice spojené se schvalovacím řízením a četnými jednáními s místními úřady, zejména finančními. Podpora některé z bank by usnadnila přístup na panamský trh s multiplikačním efektem přenosu komerčních aktivit i na sousední středoamerické trhy. Nesporným rizikovým faktorem je korupce, se kterou je nutné podobně jako v dalších LA zemích počítat.


.