Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Kostarika žáby
Kostarika Kostarika
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

 

7.1. Smluvní základna

V jednání je Dohoda o vzájemné  podpoře a ochraně investic a Dohoda o zamezení dvojímu zdanění. Ekonomické vztahy ČR a Kostariky jsou bez významnějších problémů, objem obchodní výměny je nejvyšší ze zemí Střední Ameriky, je však zaměřena hlavně na dovoz do ČR. Ve vzájemných vztazích neexistují překážky v podobě administrativních omezení či restrikcí politického charakteru. Společné podniky zatím ZÚ Mexiko nemá v evidenci.

7.2. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let – tabulka

Obchodní výměna ČR a Kostariky (v tis. USD)

 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

USD

poř.

Index

USD

poř.

Index

USD

poř.

Index

USD

1996

3 557

97.

102,4

23 164

47.

95,9

26 721

64.

96,7

-19 607

1997

3 268

93.

91,9

12 771

62.

55,1

16 039

75.

60,0

-9 503

1998

1 902

107.

58,2

11 578

62.

90,7

13 480

78.

84,0

-9 676

1999

2 643

97.

139,0

5 772

75.

49,9

8 415

94.

62,4

-3 129

2000

1 823

109.

69,0

5 690

79.

98,6

7 513

93.

89,3

-3 867

2001

1 613

107.

88,5

31 665

55.

556,5

33 278

69.

442,9

-30 052

2002

2 004

108.

124,2

223 167

29.

704,8

225 171

34.

676,6

-221 163

2003

2 070

105.

103,3

173 965

31.

78,0

176 035

45.

78,2

-171 895

2004

2 677

114.

129,3

151 253

39.

86,9

153 930

51.

87,4

-148 576

2005

2 852

118.

106,5

54 710

52.

36,2

57 562

69.

37,4

-51 858

2006

2 314

121.

81,1

55 625

54.

101,7

57 939

67.

100,7

-53 311

2007

6 555

111.

283,3

56 106

60.

100,9

62 661

73.

108,1

-49 551

2008

5 677

114.

86,6

65 150

58.

116,1

70 827

73.

113,0

-59 473

2009

6 762

115.

119,1

65 261

53.

100,2

72 023

70.

101,7

-58 499

2010

8 573

108.

126,8

94 173

55.

144,3

102 746

68.

142,7

-85 600

2011

5 671

118.

66,1

120 061

55.

127,5

125 732

68.

122,4

-114 390

2011/I-VI

2 844

118.

-

 55 741

56.

 -

58 585

 68.

-

 -52 897

2012/I-VI

2 840

 117.

99,9

93 824

 47.

168,3

 96 664

63.

 165,0

-90 984

7.3. Komoditní struktura českého vývozu/dovozu

Hlavní vývozní komodity ČR za 1-6/2012:

 • sady stavebnic a hračky
 • čepelky
 • střeva umělá
 • syrovátka v prášku
 • lékařské přístroje
 • revolvery a pistole
 • hadice z plastů
 • stroje k filtrování
 • silniční válce
 • potřeby pro herny
 • sklo nápojové, sklo stolní
 • rádio-přístroje
 • tištěné obvody
 • léky
 • keramické výrobky
 • papír, karton, lepenka
 • motorová vozidla, součástky do automobilů, aj.

Hlavní dovozní komodity ČR za 1-6/2012:

 • elektronické integrované obvody, procesory, součásti zařízení
 • banány
 • protézy
 • ananas
 • tropické květiny a rostliny, aj.

Vzájemná obchodní výměna je silně závislá na malém počtu komodit. Chybí větší diverzifikace vzájemného obchodu, rovněž je nedostatečně využívána oblast služeb, především turistického ruchu.

7.4. Perspektivní položky českého exportu (velikost trhu, podíl domácí výroby a dovozu)

Vedle tradičních shora vyspecifikovaných výrobků lze za perspektivní považovat vývozy čističek a úpraven pitné vody a spaloven odpadu. Nutným předpokladem je však zajištění financování vývozu, tj. poskytnutí střednědobého či dlouhodobého úvěru.

7.5. Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Dle dostupných informací ZÚ Mexiko joint-venture ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce dosud neexistují.

7.6. Vyhodnocení poptávek v teritoriu po českém zboží, výrobní kooperaci

Kostaričtí zákazníci oslovují většinou přímo české firmy. Lze využít kontaktů na ZÚ ČR v Mexiku, které se může pokusit vyhledat partnery pro navázání obchodních spojení.

7.7. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR zaslala Červenému kříži v San Miguel de Sarapiquí 250 000 Kč jako pomoc postiženým zemětřesením ze dne 8. 1. 2009. Pomoc byla využita k vybavení školáků v provizorních táborech uniformami a školními pomůckami.

V letech 2007–2009 Česká geologická služba pracovala v Kostarice na rozvojovém projektu „Prevence geologických rizik“. ZÚ a ČGS nabídly kostarickým autoritám pomoc českých geologů při odstraňování následků zemětřesení v lednu 2009.

7.8. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Je pravděpodobné, že probíhá spolupráce v oblasti turistiky; ZÚ však nemá o spolupráci v oblasti služeb žádné informace.

7.9. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

V případě zájmu o zaměstnání je nutné kontaktovat místní instituce, viz webové stránky uvedené v STI.


.