Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Kostarika žáby
Kostarika Kostarika
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

 

7.1. Smluvní základna

V jednání je Dohoda o vzájemné  podpoře a ochraně investic  a Dohoda o zamezení dvojímu zdanění, viz bod 3.3. Ekonomické vztahy ČR a Kostariky jsou bez významnějších problémů, objem českého exportu je však relativně nízký. Ve vzájemných vztazích neexistují překážky v podobě administrativních omezení či restrikcí politického charakteru. Společné podniky, stejně jako české investice v Kostarice nemá ZÚ MX v evidenci.

7.2. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let – tabulka

Obchodní výměna ČR – Kostarika (v tis USD)

 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

USD

poř.

Index

USD

poř.

Index

USD

poř.

Index

USD

1993

1 970

99.

-

9 633

50.

-

11 603

74.

-

-7 663

1994

7 791

72.

395,5

19 238

44.

199,7

27 029

54.

232,9

-11 447

1995

3 473

96.

44,6

24 146

44.

125,5

27 619

59.

102,2

-20 673

1996

3 557

97.

102,4

23 164

47.

95,9

26 721

64.

96,7

-19 607

1997

3 268

93.

91,9

12 771

62.

55,1

16 039

75.

60,0

-9 503

1998

1 902

107.

58,2

11 578

62.

90,7

13 480

78.

84,0

-9 676

1999

2 643

97.

139,0

5 772

75.

49,9

8 415

94.

62,4

-3 129

2000

1 823

109.

69,0

5 690

79.

98,6

7 513

93.

89,3

-3 867

2001

1 613

107.

88,5

31 665

55.

556,5

33 278

69.

442,9

-30 052

2002

2 004

108.

124,2

223 167

29.

704,8

225 171

34.

676,6

-221 163

2003

2 070

105.

103,3

173 965

31.

78,0

176 035

45.

78,2

-171 895

2004

2 677

114.

129,3

151 253

39.

86,9

153 930

51.

87,4

-148 576

2005

2 852

118.

106,5

54 710

52.

36,2

57 562

69.

37,4

-51 858

2006

2 314

121.

81,1

55 625

54.

101,7

57 939

67.

100,7

-53 311

2007

6 555

111.

283,3

56 106

60.

100,9

62 661

73.

108,1

-49 551

2008

5 677

114.

86,6

65 150

58.

116,1

70 827

73.

113,0

-59 473

2009

6 762

115.

119,1

65 261

53.

100,2

72 023

70.

101,7

-58 499

2010

8 573

108.

126,8

94 173

55.

144,3

102 746

68.

142,7

-85 600

2011

5 671

118.

66,1

119 970

55.

127,4

125 641

68.

122,3

-114 299

2012

6 670

117.

117,6

330 908

39.

275,8

337 578

54.

268,7

-324 238

2013/I-VII

5 571

111.

174,4

253 001

35.

240,7

258 572

53.

238,9

-247 430

7.3. Komoditní struktura českého vývozu/dovozu

Hlavní vývozní komodity ČR v roce 2012: Stavebnice a stavební hračky, střeva umělá, stroje a přístroje k filtrování kapalin, holicí čepelky, syrovátka v prášku a modifikovaná, ohebné trubky, potrubí a hadice z plastů, výrobky ze železných nebo ocelových drátů, revolvery a pistole, řezačky na buničinu a kartón, lékařský nebo chirurgický nábytek.

Hlavní vývozní komodity ČR (1-7/2013): Výrobky ze železných a ocelových drátů, střeva umělá, sady stavebnic a hračky, syrovátka, hadice z plastů, čepelky, silniční válce, revolvery a pistole, potřeby pro herny, sklo nápojové, sklo stolní, rádio-přístroje, antisera, tištěné obvody, léky, keramické výrobky, papír, karton, lepenka, motorová vozidla, součástky do automobilů, aj.

Hlavní dovozní komodity ČR v roce 2012: Elektronické integrované obvody, banány čerstvé, ananas čerstvý nebo sušený, umělé částí těla (kromě umělých zubů, dentálních náhrad a umělých kloubů), cykloalkanové kyseliny, čerstvé rostliny a listy, melouny čerstvé, mango čerstvé, části a příslušenství kamer a oční protézy.

Hlavní dovozní komodity ČR (1-7/2013): elektrické integrované obvody, procesory pro automatické zpracování, banány, ananas, protéza, kyseliny, melouny, součásti zařízení, ethylalkohol, tropické květiny a rostliny, aj.

Vzájemná obchodní výměna je silně závislá na malém počtu komodit. Chybí větší diverzifikace vzájemného obchodu, rovněž je nedostatečně využívána oblast služeb, především turistického ruchu. 

7.4. Perspektivní položky českého exportu (velikost trhu, podíl domácí výroby a dovozu)

Vedle tradičních v bodě 7.3 vyspecifikovaných výrobků lze za perspektivní považovat vývozy čističek a úpraven pitné vody a spaloven odpadu. Nutným předpokladem je však zajištění financování vývozu, tj. poskytnutí střednědobého či dlouhodobého úvěru.

7.5. Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Dle informací dostupných ZÚ Mexiko Joint-venture ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce dosud neexistují.

7.6. Vyhodnocení poptávek v teritoriu po českém zboží, výrobní kooperaci

Kostaričtí zákazníci oslovují většinou přímo české firmy. Lze využít kontaktů na ZÚ ČR v Mexiku, které se může pokusit vyhledat partnery pro navázání obchodních spojení. Od druhé poloviny r. 2012 bude možno využívat pomoci honorárního konzulátu ČR v Kostarice.

7.7. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR zaslala Červenému kříži v San Miguel de Sarapiquí 250 000 Kč jako pomoc postiženým zemětřesením ze dne 8. 1. 2009. Pomoc byla využita k vybavení školáků v provizorních táborech  uniformami a školními pomůckami.

V roce 2009 Česká geologická služba ukončila v Kostarice rozvojový projekt „Prevence geologických rizik“.

ČR udělovala Kostarice tradičně 3 stipendia. Po reformě stipendijního systému neposkytuje od roku 2009 stipendium žádné. ZÚ Mexiko plánuje navrhnout pro Kostariku tři vládní stipendia pro akademický rok 2015/2016.

7.8. Vzájemná výměna v oblasti služeb

ZÚ Mexiko prozatím nemá o spolupráci v oblasti služeb žádné informace.

7.9. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Zaměstnání českých občanů v Kostarice je možné. V případě zájmu o zaměstnání je nutné kontaktovat místní instituce, jejichž web. stránky jsou uvedeny v STI.


.