Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Kostarika žáby
Kostarika Kostarika
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Očekávaný vývoj v teritoriu

 

I přes pokles popularity prezidentky L. Chinchily lze předpovědět příznivé podmínky k rozvoji obchodu a spolupráce. Očekávaný ekonomický růst země za rok 2012 je relativně vysoký (kolem 4,8 %) a i z dalších ukazatelů lze odvodit příznivé podnikatelské klima. Nejsou známy indicie či rozhodnutí, které by vedly k ohrožení soukromého podnikání.

10.1. Významné události v následujícím roce a jejich dopady na ekonomickou sféru země

ZÚ Mexiko nejsou známy mimořádné události očekávané před koncem roku 2012, nebo začátkem r. 2013. V roce 2014 se uskuteční v Kostarice prezidentské volby. Dle dosavadních indikací lze očekávat demokratický průběh voleb a nepředpokládá se, že by případná změna vlády legislativně ovlivnila v nepříznivém smyslu podnikatelské klima v zemi.

10.2. Trendy, vstup země do mezinárodních uskupení, přijetí nových zákonů, daní apod.

V rámci středoamerického regionu vykazuje Kostarika relativně dobré makroekonomické ukazatele. Je to dáno řadou faktorů: vláda dbá na diverzifikaci výrobní struktury země, také teritoriální struktura jejího zahraničního obchodu je značně diverzifikovaná, efektivně využívá výhod CAFTA, podíl zahraničního zadlužení na HDP není vysoký. Kostarika spolupracuje v regionálních uskupeních SICA a SIECA. Rozvoji obchodů napomáhá stále se rozšiřující otevřenost kostarické ekonomiky. Mezi cíle Kostariky pro příští období patří plné členství v OECD, plné členství v „Pacifické alianci“ (Alianza del Pacífico – jejímiž členy jsou Kolumbie, Mexiko, Chile a Peru) a stát se členem APEC, ve kterých má dosud status pozorovatele.

10.3. Nové možnosti pro český export či jinou ekonomickou spolupráci s ČR

Evropská unie a země Střední Ameriky (Kostarika, Salvador, Guatemala, Honduras, Nikaragua a Panama) podepsaly dne 29. 6. 2012 v Tegucigalpě (Honduras) Asociační dohodu, která obsahuje také kapitoly týkající se obchodu a vzájemné spolupráce. Tato dohoda bude dle předpokladu ratifikována Kostarikou do konce roku 2012 apřinese řadu možností pro evropské a české podnikatele, a to v oblastech obchodu zbožím a službami. EU je druhým nejvýznamnějším obchodním partnerem v regionu po USA. Dovoz ze zemí Střední Ameriky do EU tvoří hlavně zemědělské produkty, zejména káva, banány a další ovoce. Ty představují až 35 % vývozu do EU. Mezi nejvýznamnější vývozní artikly z EU do Střední Ameriky naopak patří strojní zařízení, chemikálie, lodě, čluny, automobily a pohonné hmoty. Zainteresované české firmy mohou také využívat zastoupení Delegace EU v Nikaragui, která nerezidentně působí také v Kostarice, Panamě a Hondurasu (i když v těchto státech jsou také dílčí kanceláře EU).


.