Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Kostarika žáby
Kostarika Kostarika
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Očekávaný vývoj v teritoriu

 

Centrální bankou očekávaný ekonomický růst země v roce 2013 je relativně vysoký (4,0%) a z této skutečnosti lze předpokládat příznivé podnikatelské klima. Nejsou známy politické či jiné indicie, které by vedly k ohrožení soukromého podnikání v Kostarice. Výsledek prezidentských voleb v únoru 2014 neovlivní demokratický charakter země a podnikatelské prostředí.

10.1. Významné události v následujícím roce a jejich dopady na ekonomickou sféru země

ZÚ Mexiko nejsou známy mimořádné události očekávané ve zbytku roku 2013, nebo v roce 2014. Dne 2. února 2014 se uskuteční v Kostarice prezidentské volby. Nový prezident a jeho vláda nastoupí od 9.5.2014. Dle dosavadních indikací lze očekávat demokratický průběh voleb a nepředpokládá se, že by případná změna vládnoucí strany legislativně ovlivnila v nepříznivém smyslu podnikatelské klima v zemi.

10.2. Trendy, vstup země do mezinárodních uskupení, přijetí nových zákonů, daní apod.

V rámci středoamerického regionu vykazuje Kostarika dobré makroekonomické ukazatele. Je to dáno řadou faktorů: Vláda dbá na otevřenost trhu, diversifikaci výrobní struktury země (také teritoriální struktura zahraničního obchodu je značně diversifikovaná), efektivně využívá výhod CAFTA, podíl zahraničního zadlužení na HDP není vysoký. Kostarika podporuje spolupráci regionálních uskupení SICA a SIECA. Rozvoji obchodů napomáhá stále se rozšiřující otevřenost kostarické ekonomiky. Pro evropské firmy je přínosem podepsaná „Asociační dohoda EU : Mexiko“, jejíž kostarická ratifikace a vstup v platnost se očekává od 1.10.2013. Kostarika na summitu Pacifické aliance v Cali 22.05.2013 významně pokročila ve svém úsilií stát se členem této organizace. Na rok 2015 obdržela Kostarika pozvání k přístupovým jednáním do OECD.

10.3. Nové možnosti pro český export či jinou ekonomickou spolupráci s ČR

Evropská unie a země Střední Ameriky (Kostarika, Salvador, Guatemala, Honduras, Nikaragua a Panama) uzavřely „Asociační dohodu mezi EU a Střední Amerikou“, která má části politickou, obchodní a rozvojové spolupráce. Tato dohoda po svém vstupu v platnost v Kostarice přinese řadu možností pro evropské a české podnikatele, zejména v oblasti obchodu zbožím a službami. EU je druhým nejvýznamnějším obchodním partnerem v regionu po USA a dohoda umožní další rozvoj vzájemného obchodu. Dovoz z Kostariky do EU tvoří nejen zemědělské produkty (káva, banány a další ovoce), ale stále více i výrobky s vyšší přidanou hodnotou (komponenty pro elektroniku, zdravotnické implantáty), což činí Kostariku velmi zajímavou. Mezi nejvýznamnější vývozní artikly z EU do Kostariky naopak patří strojní zařízení, chemikálie, lodě, čluny a pohonné hmoty. České firmy mohou v případě potřeby a zájmu o kostarický trh využívat český Honorární konzulát, ale také informace kanceláře Delegace EU v Nikaragui, která nerezidentně působí ve všech zemí Střední Ameriky, vede databázi kontaktů a je příslušná a využitelná i pro Kostariku http://eeas.europa.eu/delegations/nicaragua


.