Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Kostarika žáby
Kostarika Kostarika
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Zahraniční obchod země

 

6.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo – tabulka

Obchodní bilance (v mil. USD)

Rok

2008

2009

2010

2011

2012* 

Vývoz

7 530

8 260

9 370

10 383

10 800 

Dovoz

9 860

10 820

13 589

15 533

16 200 

Obrat

17 390

19 080

22 959

25 916

27 000 

Saldo

-2 330

-2 560

-4 219

-5 150

-5 400 

Zdroj: www.comex.go.cr  
* r. 2012 odhad comex, regionální kancelář DEU v Nikaraguy

6.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Vývoz směřuje zejména do USA (cca 42 %), zemí Střední Ameriky (19,2 %) a Evropy (cca 18 %). Podobně u dovozu jsou hlavním partnerem USA (55 %), asijské státy (16,7 %) Jižní Amerika (7,7 %) a Evropa (7,6 %).

Podíl jednotlivých zemí EU na kostarickém dovozu za rok 2011 byl následující:

  • Německo 24 %
  • Španělsko 14 %
  • Itálie 12 %
  • Velká Británie 9 %
  • Francie 8 %
  • Holandsko 6 %
  • dále Belgie, Švédsko, Rakousko.

Relativně vysoký podíl na dovozech mají i Mexiko a Brazílie, z asijských států Čína (7 %) a Japonsko (5 %).

6.3. Komoditní struktura

Hlavními exportními komoditami Kostariky jsou průmyslové výrobky (80 %), zejména náročné technologie jako počítačové komponenty (37 %), dále zdravotnické implantáty, mořské a potravinářské produkty a samozřejmě tradiční zemědělské plodiny. Podle Světové Banky je Kostarika nejvíce ekonomicky integrovanou zemí ze států Latinské Ameriky.

6.4. Dovozní podmínky a dokumenty (po vstupu do EU), celní systém, kontrola vývozu

Vývozní a dovozní režim se po vstupu do WTO uvolnil. Uvolnění rovněž souvisí s probíhajícím uzavíráním dohod o volném obchodu nejen se státy Střední Ameriky, ale i s USA, Japonskem a EU. Cla a kontrola dovozu platí nejen pro členské státy Středoamerického společného trhu (MCCA), ale jsou aplikovány jednotné středoamerické celní sazby vycházející ze Středoamerického celního systému (SAC) a nově podpisovaných dohod. Při proclívání zboží je nutno využít služeb celního agenta.

Pokud se týká dokladů požadovaných při dovozu, jsou vyžadovány originály faktur, konosamenty, již zmíněná osvědčení o původu zboží, balicí listy. Faktury a dopravní doklady by měly být osvědčené kostarickou ambasádou v místě původu zboží. Vše však záleží na podmínkách kontraktu nebo podmínkách výběrových řízení na dovoz zboží a služeb.

6.5. Ochrana domácího trhu

Zahraniční obchod a vnitřní trh je v podstatě liberalizován. Mimocelní bariéry obchodu nejsou prakticky žádné, ale vyžadují se fytosanitární osvědčení, osvědčení o původu zboží, nebo jakostní certifikáty pro určité produkty. Pro dovoz některých výrobků (dřevo, zbraně, odpad, omamné látky) je nezbytné dovozní povolení vystavené příslušným ministerstvem.

6.6. Zóny volného obchodu

Zóny volného obchodu existují hlavně v hlavním městě San José. Bližší informace viz: www.directorioscostarica.com


.