Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Kostarika žáby
Kostarika Kostarika
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Zahraničně-politická orientace

 

3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních

Kostarika je členem Organizace spojených národů (UN, ONU), kde kandidovala do RLP na období 2011–2014, Organizace amerických států (OAS, OEA), Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj (Světové banky) (IBRD, WB), Mezinárodního měnového fondu (IMF), Světové obchodní organizace (WTO), Meziamerické rozvojové banky (IADB, BID), Latinskoamerického ekonomického systému (LAES, SELA), Latinskoamerické asociace pro integraci (SICA), Středoamerického společného trhu (MCCA), Mezinárodní organizace pro výživu a zemědělství (FAO), Mezinárodní organizace práce (ILO), Mezinárodní organizace kriminální policie (INTERPOL), Mezinárodní námořní satelitní organizace (INMARSAT), Mezinárodní telekomunikační satelitní organizace (INTELSAT), Organizace Spojených národů pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO), Organizace Spojených národů pro výcvik a vývoj (UNITARY), Světové zdravotnické organizace (WHO), Světové turistické organizace (WToO), Světové meteorologické organizace (WMO), Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO), Světové federace odborů (WFTU), Světové poštovní unie (UPU), Univerzity Spojených národů (UNU), Mezinárodní obchodní komory (ICC), Organizace Spojených národů pro průmyslový rozvoj (UNIDO), Konference Spojených národů o obchodu a rozvoji (UNCTAD), Mezinárodní telekomunikační unie (ITU), Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA), Mezinárodního počítačového střediska (ICC), Agentury pro zákaz jaderných zbraní v Latinské Americe a Karibské oblasti (OPANAL), Mezinárodní námořní organizace (IMO), Ekonomické komise OSN pro Latinskou Ameriku a Karibskou oblast (ECLAC), Středoamerické banky pro ekonomickou integraci (BCIE), Mezinárodního fondu pro rozvoj zemědělství (IFAD), Mezinárodní finanční korporace (IFC), Rady pro spolupráci v oblasti cel (CCC), Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO), Mezinárodního olympijského výboru (IOC) a členem Sdružení karibských států (AEC) a Stálého arbitrážního dvora (PCA).

3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách

Zahraniční politika Kostariky se v době vlády PLN změnila. Namísto předchozí orientace na tradiční partnery (Spojené státy, Taiwan, Izrael) se nyní Kostarika orientuje na pragmatickou politiku a spolupráci v rámci multipolárního světa. Důraz je kladen na diverzifikaci mezinárodních kontaktů a zahraničního obchodu.

V rámci multilaterální spolupráce podepisuje stále více dohod, a to především v kontextu středoamerické spolupráce a spolupráce s USA, Japonskem, Čínou a s EU. Největší důležitost má pro zemi dohoda o volném obchodu s USA a středoamerickými zeměmi (CAFTA). Dohoda o volném obchodu mezi státy Střední Ameriky, USA a Dominikánskou republikou – CAFTA – vstoupila v platnost 1. 1. 2009. Dne 29. 6. 2012 byla podepsána Asociační dohoda mezi EU a státy Střední Ameriky, za účasti Kostariky.

Důležitým nástrojem liberalizace obchodu jsou dohody CR o volném obchodu:

 • Dohoda Kostarika – Panama je platná od 18. 7. 1973.
 • Dne 7. 11. 2002 byla podepsána dohoda o volném obchodu mezi CR a Kanadou.
 • Dne 12. 2. 2002 vstoupila v platnost dohoda FTA mezi CR a Chile.
 • Dohoda Kostarika – Mexiko je platná od 1. 1. 1995.
 • Dohoda CAFTA (Kostarika, Dominikánská republika, Střední Amerika a USA) byla schválena 7. října 2007.
 • Od roku 2008 má Kostarika dohodu FTA se Spojenými státy.
 • Existuje bilaterální FTA s Panamou a Dominikánskou republikou; dne 23. 3. 2011 bylo dále s Panamou podepsáno na úrovni prezidentů „Memorandum o porozumění mezi CR a PA“, týkající se obchodní výměny a spolupráce v zahraničí.
 • V březnu 2011 CR parlament schválil FTA mezi CR a Čínou.
 • Od 9. 4. 2011 je podepsána dohoda o volném obchodu FTA mezi CR a sdružením CARICOM.

3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

Platné bilaterální dohody:

 • Základní dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kostarickou republikou z 24. srpna 1972.
 • Dohoda o kulturní spolupráci mezi ČSSR a Kostarickou republikou (1982)
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kostarické republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele národních cestovních pasů (2000)
 • Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi vládou České republiky a vládou Kostarické republiky (1998).
 • Memorandum o konzultacích mezi MZV ČR a Kostariky (2005)
 • Memorandum o spolupráci mezi Diplomatickými akademiemi MZV ČR a MZV Kostariky (2005)

.