Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Kostarika žáby
Kostarika Kostarika
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Zahraničně-politická orientace

 

3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních

Kostarika je členem Organizace spojených národů (UN, ONU), Organizace amerických států (OAS, OEA), Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj (Světové banky) (IBRD, WB), Mezinárodního měnového fondu (IMF), Světové obchodní organizace (WTO), Meziamerické rozvojové banky (IADB, BID), Latinskoamerického ekonomického systému (LAES, SELA), Latinskoamerické asociace pro integraci (SICA/SIECA), Středoamerického společného trhu (MCCA), Mezinárodní organizace pro výživu a zemědělství (FAO), Mezinárodní organizace práce (ILO), Mezinárodní organizace kriminální policie (INTERPOL), Mezinárodní námořní satelitní organizace (INMARSAT), Mezinárodní telekomunikační satelitní organizace (INTELSAT), Organizace Spojených národů pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO), Organizace Spojených národů pro výcvik a vývoj (UNITARY), Světové zdravotnické organizace (WHO), Světové turistické organizace (WTO), Světové meteorologické organizace (WMO), Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO), Světové federace odborů (WFTU), Světové poštovní unie (UPU), Univerzity Spojených národů (UNU), Mezinárodní obchodní komory (ICC), Organizace Spojených národů pro průmyslový rozvoj (UNIDO), Konference Spojených národů o obchodu a rozvoji (UNCTAD), Mezinárodní telekomunikační unie (ITU), Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA), Mezinárodního počítačového střediska (ICC), Agentury pro zákaz jaderných zbraní v Latinské Americe a Karibské oblasti (OPANAL), Mezinárodní námořní organizace (IMO), Ekonomické komise OSN pro Latinskou Ameriku a Karibskou oblast (ECLAC), Středoamerické banky pro ekonomickou integraci (BCIE), Mezinárodního fondu pro rozvoj zemědělství (IFAD), Mezinárodní finanční korporace (IFC), Rady pro spolupráci v oblasti cel (CCC), Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO), Mezinárodního olympijského výboru (IOC) a členem Sdružení karibských států (AEC) a  Stálého arbitrážního dvora (PCA).

3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách

Zahraniční politika Kostariky se v době vlády PLN změnila. Namísto předchozí orientace na tradiční partnery (Spojené státy, Taiwan, Izrael) se nyní Kostarika orientuje na pragmatickou politiku a spolupráci v rámci multipolárního světa. Důraz je kladen na diverzifikaci mezinárodních kontaktů a zahraničního obchodu. Prioritou vlády byla ratifikace Dohody o volném obchodu mezi státy Střední Ameriky, USA a Dominikánskou republikou CAFTA, která vstoupila v platnost 1.1.2009. Kostarika je členem regionálních sdružení SICA a SIECA a členem „Asociační dohody EU - Střední Amerika“. V první pololetí 2013 byla Kostarika předsedající zemí SICA.

Dohody CR o volném obchodu jsou důležitým nástrojem liberalizace obchodu. V rámci multilaterální spolupráce CR podepisuje stále více těchto dohod a to především v kontextu středoamerické spolupráce a spolupráce s USA, Japonskem, Čínou a s EU. Dne 7. 11. 2002 byla podepsána dohoda o volném obchodu mezi CR a Kanadou. Od roku 2008 má Kostarika dohodu DVO se Spojenými Státy. Největší důležitost má pro zemi dohody o volném obchodu s USA a středoamerickými zeměmi (CAFTA). V květnu 2010 byla podepsána Asociační dohoda středoamerických zemí s EU, která má vstoupit po ratifikaci v platnost od 1.10.2013. V březnu 2011 CR parlament schválil  DVO mezi CR a Čínou. Existuje dále bilaterální DVO s Panamou; dne 23.3.2011 bylo s Panamou podepsáno na úrovni prezidentů „Memorandum o porozumění mezi CR a PA“, týkající se obchodní výměny a spolupráce v zahraničí. Dochází k prohloubení obchodních styků s Indií. V březnu 2011 parlament schválil DVO CR s Čínou. Od 9. 4. 2011 je podepsána DVO mezi CR a sdružením Caricom. Dne 12. 2. 2012 vstoupila v platnost dohoda DVO mezi CR a Chile. Od ledna 2013 existuje DVO mezi CR a Peru. Dne 20.3.2013 byla uzavřena DVO s Kolumbií.

3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

Platné bilaterální dohody

  • Základní dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi ČSSR a Kostarickou republikou (1972)
  • Dohoda o kulturní spolupráci mezi ČSSR a Kostarickou republikou (1982)
  • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kostarické republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele národních cestovních pasů (2000)
  • Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi vládou České republiky a vládou Kostarické republiky (1998). V souvislosti se vstupem do EU jedná ČR o renegociaci dohody
  • Memorandum o konzultacích mezi MZV ČR a Kostariky (2005)
  • Memorandum o spolupráci mezi Diplomatickými akademiemi MZV ČR a MZV Kostariky (2005)

Rozpracované bilaterální dohody

Renegociace Dohody o podpoře a ochraně investic

Dohoda mezi Českou republikou a Kostarickou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic byla podepsána dne 28. října 1998 v San José. Po vstupu do EU předložila Česká republika návrh na harmonizaci této dohody s právem EU. Kostarika však považovala renegociaci za bezpředmětnou. MF ČR odeslalo návrh k jednání kostarické straně, zatím bez odpovědi, což indikuje, že CR strana o bilaterální dohodu neprojevuje zájem.

Smlouva o efektivní výměně informací (TIEA)

Jedná se o smlouvu o efektivní výměně informací pro daňové účely, kterou na MF ČR řeší odbor Generální finanční ředitelství (GFŘ). Zástupci GFŘ byli v kontaktu s CR stranou v červnu 2011, kdy předali český návrh této smlouvy. Při neformálním setkání v rámci OECD v Brazílii v únoru 2012 potvrdila kostarická strana zájem a jednání o TIEA pokračují.


.