Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Kuba pláž Santa Fe
Kuba Kuba

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Dlouhodobý program hospodářské a vědeckotechnické spolupráce a socialistické ekonomické integrace mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou do roku 2000

Název v cizím jazyce Programa a largo plazo de colaboración económica, científico-técnica e integración económica socialista entre la República Socialista de Checoslovaquia y la República de Cuba hasta el ano 2000
Země a mez. organizace Kuba
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1988-07-05 Praha
Platnost 5.7.1988
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky o spolupráci při výstavbě nových kapacit na výrobu niklokobaltové produkce v Kubánské republice

Název v cizím jazyce Convenio entre el Gobierno de la República Socialista de Checoslovaquia y el Gobierno de la República de Cuba para la colaboración en la construcción de nuevas capacidades de producción de productos que contienen níquel y cobalto en la República d...
Země a mez. organizace Kuba
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1982-05-27 Moskva
Platnost 21.2.1984
Platnost pro ČR 1993-01-01

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou

Název v cizím jazyce Convenio Consular entre la República Socialista de Checoslovaquia y la República de Cuba
Země a mez. organizace Kuba
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Konzulární úmluvy
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1973-04-07 Havana
Platnost 18.1.1975
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1975-02-28 14/1975

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky o dočasném zaměstnávání a odborné přípravě kubánských občanů v československých organizacích

Název v cizím jazyce Convenio suscrito entre el Gobierno de la República Socialista de Checoslovaquia y el Gobierno de la República de Cuba, sobre el empleo temporal de ciudadanos cubanos y su formación técnica en las organizaciones checoslovacas
Země a mez. organizace Kuba
Oblast smluvní úpravy Zaměstnávání a odborná příprava zahraničních pracovníků
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1978-05-05 Praha
Platnost 14.2.1980
Platnost pro ČR 1993-01-01

Protokol k Dohodě uzavřené mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky o úpravě provádění neobchodních plateb

Název v cizím jazyce Protokol k Soglašeniju, zaključennomu meždu Pravitelstvom Čechoslovackoj Socialističeskoj Respubliki i Pravitelstvom Respubliki Kuba, ob izmenenijach v oblasti provedenija netorgovych platežej
Země a mez. organizace Kuba
Oblast smluvní úpravy Finance - Platební dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1984-03-29 Havana
Platnost
Platnost pro ČR 1993-01-01

Protokol mezi Federálním ministerstvem zahraničních věcí Československé socialistické republiky a ministerstvem zahraničních věcí Kubánské republiky o vzájemném osvobození velvyslanectví Československé socialistické republiky v Havaně a velvyslane...

Název v cizím jazyce Protocolo entre el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de la República Socialista de Checoslovaquia y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba sobre la recíproca exención de la Embajada de la República Socialista de C...
Země a mez. organizace Kuba
Oblast smluvní úpravy Finance - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1979-10-03 Havana
Platnost 3.10.1979
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky

Název v cizím jazyce Convenio sobre la colaboración en el campo del turismo entre el Gobierno de la República Socialista de Checoslovaquia y el Gobierno de la República de Cuba
Země a mez. organizace Kuba
Oblast smluvní úpravy Cestovní ruch
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1977-12-12 Havana
Platnost 23.8.1978
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1979-02-20 13/1979

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky o spolupráci při intenzifikaci geologicko-průzkumných prací na území Kubánské republiky

Název v cizím jazyce Convenio suscrito entre el Gobierno de la República Socialista de Checoslovaquia y el Gobierno de la República de Cuba sobre la colaboración en la intensificacion de los trabajos de prospeccion geologica en el territorio de la República de Cuba
Země a mez. organizace Kuba
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1980-05-31 Havana
Platnost 31.5.1980
Platnost pro ČR 1993-01-01

Všeobecné podmínky pro vědeckotechnickou spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Kuba

Název v cizím jazyce Condiciones Generales para la Realización de la Colaboración Científico-Técnica entre la República Socialista de Checoslovaquia y la República de Cuba
Země a mez. organizace Kuba
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1965-10-13 Havana
Platnost 13.10.1965
Platnost pro ČR 1993-01-01

Protokol mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky o prodloužení čerpání úvěrů

Název v cizím jazyce Protocolo entre el Gobierno de la República Socialista de Checoslovaquia y el Gobierno de la República de Cuba sobre la prórroga de la utilización de los créditos
Země a mez. organizace Kuba
Oblast smluvní úpravy Finance - Úvěrové dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1987-05-14 Praha
Platnost
Platnost pro ČR 1993-01-01

Protokol mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky o prodloužení čerpání úvěru poskytnutého Dohodou mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky o poskytnutí úvěru ze dne 5. 11...

Název v cizím jazyce Protocolo entre el Gobierno de la República Socialista de Checoslovaquia y el Gobierno de la República de Cuba sobre la prórroga de la utilización del crédito otorgado mediante el Convenio entre el Gobierno de la República Socialista de Checoslova...
Země a mez. organizace Kuba
Oblast smluvní úpravy Finance - Úvěrové dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1982-11-25 Havana
Platnost
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi Státní komisí pro vědeckotechnický a investiční rozvoj ČSSR a Státním výborem pro normalizaci Rady ministrů Republiky Kuba o uznávání výsledků typových zkoušek a ověřování měřidel

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Kuba
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1984-07-05 Berlín
Platnost 5.7.1984
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1986-09-26 19/1986

Dohoda o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou

Název v cizím jazyce Convenio de Transporte Aereo entre la República Socialista de Checoslovaquia y la República de Cuba
Země a mez. organizace Kuba
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1961-03-04 Praha
Platnost 10.7.1961
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1962-01-23 5/1962

Protokol o prodloužení platnosti Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky o poskytnutí úvěru

Název v cizím jazyce Protocolo sobre la prórroga de la vigencia del Convenio de Crédito entre el Gobierno de la República Socialista de Checoslovaquia y el Gobierno de la República de Cuba
Země a mez. organizace Kuba
Oblast smluvní úpravy Finance - Úvěrové dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1977-11-05 Havana
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky o poskytnutí úvěru

Název v cizím jazyce Convenio entre el Gobierno de la República Socialista de Checoslovaquia y el Gobierno de la República de Cuba sobre el otorgamiento de un crédito
Země a mez. organizace Kuba
Oblast smluvní úpravy Finance - Úvěrové dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1977-11-05 Havana
Platnost pro ČR 1993-01-01

Protokol o doplnění Všeobecných podmínek pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států RVHP /VDP RVHP 1968/1975/ mezi Federálním ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a ministerstvem zahraničního obchodu R...

Název v cizím jazyce Protocolo sobre adiciones a las "Condiciones Generales de entrega de mercancías entre las organizaciones de los países miembros del CAME" (CGE/CAME/1968-1975) entre el Ministerio del Comercio Exterior de la República Socialista de Checoslovaquia y...
Země a mez. organizace Kuba
Oblast smluvní úpravy Mezinárodní obchod - Dodávky zboží
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1975-10-08 Praha
Platnost 8.10.1975
Platnost pro ČR 1993-01-01

Ujednání mezi federálním ministerstvem práce a sociálních věcí Československé socialistické republiky a Státním výborem pro práci a sociální zabezpečení Kubánské republiky o dočasném zaměstnávání a odborné přípravě kubánských občanů v českoslovens...

Název v cizím jazyce Acuerdo suscrito entre el Ministerio Federal del Trabajo y Asuntos Sociales de la República Socialista de Checoslovaquia y el Comité Estatal de Trabajo y Seguridad Social de la República de Cuba, sobre el empleo temporal y la formación técnica de ...
Země a mez. organizace Kuba
Oblast smluvní úpravy Zaměstnávání a odborná příprava zahraničních pracovníků
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1978-05-05 Praha
Platnost 5.5.1978
Platnost pro ČR 1993-01-01

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou o vzájemné právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních

Název v cizím jazyce Convenio entre la República Socialista de Checoslovaquia y la República de Cuba sobre la asistencia jurídica recíproca, en asuntos de carácter civil, de familia y penal
Země a mez. organizace Kuba
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Právní pomoc
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1980-04-18 Praha
Platnost 11.7.1981
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1981-08-17 80/1981

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky o poskytnutí finančního úvěru

Název v cizím jazyce Convenio entre el Gobierno de la República Socialista de Checoslovaquia y el Gobierno de la República de Cuba sobre el otorgamiento de un crédito financiero
Země a mez. organizace Kuba
Oblast smluvní úpravy Finance - Úvěrové dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1985-01-25 Praha
Platnost 1.10.1985
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda o zřízení Československo-kubánského výboru pro hospodářství a vědeckotechnickou spolupráci

Název v cizím jazyce Convenio para la creacion de una comisión checoslovaco-cubana sobre colaboración económica y científico-técnica
Země a mez. organizace Kuba
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1965-10-13 Havana
Platnost
Platnost pro ČR 1993-01-01

Úmluva o spolupráci v oblasti zdravotnictví mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky

Název v cizím jazyce Convenio sobre colaboración en el sector de salubridad entre el Gobierno de la República Socialista de Checoslovaquia y el Gobierno de la República de Cuba
Země a mez. organizace Kuba
Oblast smluvní úpravy Zdravotnictví - Zdravotnické dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1961-04-05 Praha
Platnost 11.9.1961
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1962-03-28 28/1962

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky o odložení části splátek na vládní úvěry

Název v cizím jazyce Convenio entre el Gobierno de la República Socialista de Checoslovaquia y el Gobierno de la República de Cuba sobre la posposición de una parte de pagos de amortización de los créditos intergubernamentales
Země a mez. organizace Kuba
Oblast smluvní úpravy Finance - Úvěrové dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1987-05-14 Praha
Platnost 2.3.1988
Platnost pro ČR 1993-01-01

Protokol o metodice určování průměrných světových cen v obchodě mezi organizacemi zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a Kubánské republiky

Název v cizím jazyce Protocolo sobre la metodología para la elaboración de los precios promedios mundiales en el comercio entre las organizaciones de comercio exterior de la República Socialista de Checoslovaquia y la República de Cuba
Země a mez. organizace Kuba
Oblast smluvní úpravy Finance - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1980-09-13 Havana
Platnost 13.9.1980
Platnost pro ČR 1993-01-01

Platební dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou

Název v cizím jazyce Convenio de Pagos entre la República Socialista de Checoslovaquia y la República de Cuba
Země a mez. organizace Kuba
Oblast smluvní úpravy Finance - Platební dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1976-09-27 Praha
Platnost 19.10.1978
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1979-03-29 5/1979

Protokol k dvoustranné Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky o spolupráci při komplexním rozvoji zemědělské výroby a průmyslovém zpracování citrusů v Kubánské republice, podepsané 4. července 1981 v ...

Název v cizím jazyce Protocolo adjunto al Convenio Bilateral entre el Gobierno de la República Socialista de Checoslovaquia y el Gobierno de la República de Cuba para la Colaboración en el Desarrollo Integral de la Producción Agrícola y el Procesamiento Industrial de ...
Země a mez. organizace Kuba
Oblast smluvní úpravy Zemědělství - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1987-11-02 Havana
Platnost 25.1.1988
Platnost pro ČR 1993-01-01

Rámcové ujednání mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Kuba o zásadách hospodářské spolupráce

Název v cizím jazyce Convenio General entre el Gobierno de la República Socialista Checoslovaca y el Gobierno de la República de Cuba acerca de los principios de la colaboración económica
Země a mez. organizace Kuba
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1960-12-22 Praha
Platnost 22.12.1960
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a Revoluční vládou Kubánské republiky o poskytnutí úvěru

Název v cizím jazyce Convenio entre el Gobierno de la República Socialista de Checoslovaquia y el Gobierno Revolucionario de la República de Cuba sobre el otorgamiento de un crédito
Země a mez. organizace Kuba
Oblast smluvní úpravy Finance - Úvěrové dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1973-01-05 Praha
Platnost 11.9.1978
Platnost pro ČR 1993-01-01

Ujednání mezi ministerstvem zemědělství, lesního a vodního hospodářství Československé socialistické republiky a mezi ministerstvem - Národním ústavem pro pozemkovou reformu Kubánské republiky o dovozu a vývozu zvířat, výrobků a surovin živočišnéh...

Název v cizím jazyce Convenio entre el Ministerio de Agricultura y Economía Forestal e Hidráulica de la República Socialista Checoslovaca y el Ministerio-Instituto Nacional de Reforma Agraria de la República de Cuba sobre importaciones y exportaciones de animales, pro...
Země a mez. organizace Kuba
Oblast smluvní úpravy Zemědělství - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1964-06-03 Praha
Platnost
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda o poskytnutí úvěru na dodávky dodatků k investičním celkům mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Kuba ve znění výměny nót z 27.10./7.11. 1967 a 16./29.2. 1968

Název v cizím jazyce Convenio sobre Otorgamiento de Crédito para el Suministro de Complementos de Plantas Completas entre el Gobierno de la República Socialista Checoslovaca y el Gobierno de la República de Cuba
Země a mez. organizace Kuba
Oblast smluvní úpravy Finance - Úvěrové dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1965-10-13 Havana
Platnost
Platnost pro ČR 1993-01-01

Protokol o změně Ujednání mezi federálním ministerstvem práce a sociálních věcí Československé socialistické republiky a Státním výborem pro práci a sociální zabezpečení Kubánské republiky o dočasném zaměstnávání a odborné přípravě kubánských obča...

Název v cizím jazyce Protocolo de modificaciones y enmiendas al Acuerdo escrito entre el Ministerio Federal de Trabajo y Asuntos Sociales de la República Socialista de Checoslovaquia y el Comité Estatal de Trabajo y Seguridad Social de la República de Cuba sobre el em...
Země a mez. organizace Kuba
Oblast smluvní úpravy Zaměstnávání a odborná příprava zahraničních pracovníků
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1982-12-08 Praha
Platnost 6.2.1984
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky o spolupráci při komplexním rozvoji zemědělské výroby a průmyslovém zpracování citrusů v Kubánské republice

Název v cizím jazyce Convenio entre el Gobierno de la República Socialista de Checoslovaquia y el Gobierno de la República de Cuba para la Colaboración en el Desarrollo Integral de la Producción Agrícola y el Procesamiento Industrial de los Cítricos en la República de...
Země a mez. organizace Kuba
Oblast smluvní úpravy Zemědělství - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1981-07-04 Sofie
Platnost 4.7.1981
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1981-12-05 32/1981

Dohoda mezi ministerstvem financí ČSSR a Státním výborem pro finance Kubánské republiky o vzájemném provádění převodů peněžních prostředků občanů obou zemí

Název v cizím jazyce Convenio entre el Ministerio de Finanzas de la República Socialista de Checoslovaquia y el Comité Estatal de Finanzas de la República de Cuba sobre transferencias monetarias reciprocas de los ciudadanos de ambos países
Země a mez. organizace Kuba
Oblast smluvní úpravy Finance - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1987-12-11 Havana
Platnost 11.12.1987
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky o spolupráci při rozvoji vědy a techniky do roku 1990

Název v cizím jazyce Convenio entre el Gobierno de la República Socialista de Checoslovaquia y el Gobierno de la República de Cuba sobre la Colaboración en el Desarrollo de la Ciencia y la Técnica hasta el ano 1990
Země a mez. organizace Kuba
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1982-01-29 Praha
Platnost
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky o spolupráci při dalším zlepšení obchodně technických služeb pro stroje, zařízení a ostatní strojírenské výrobky dodávané z Československé socialistické republik...

Název v cizím jazyce Convenio entre el Gobierno de la República Socialista de Checoslovaquia y el Gobierno de la República de Cuba sobre la colaboración para el mejoramiento ulterior del mantenimiento técnico de las maquinarias, equipos y otros artículos de la industr...
Země a mez. organizace Kuba
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1979-11-09 Praha
Platnost 9.11.1979
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1979-12-27 29/1979

Hospodářská smlouva mezi Československou republikou a Republikou Kuba

Název v cizím jazyce Tratado Económico entre la República de Checoslovaquia y la República de Cuba
Země a mez. organizace Kuba
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1960-06-10 Havana
Platnost 29.12.1962
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda o spolupráci mezi ministerstvy zdravotnictví Československé socialistické republiky a Kubánské republiky

Název v cizím jazyce Acuerdo sobre colaboración entre los Ministerios de Salud Pública de la República Socialista de Checoslovaquia y la República de Cuba
Země a mez. organizace Kuba
Oblast smluvní úpravy Spolupráce mezi ministerstvy zdravotnictví
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1977-02-12 Varadero
Platnost pro ČR 1993-01-01

Protokol o změně Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky o dočasném zaměstnávání a odborné přípravě kubánských občanů v československých organizacích ze dne 5. května 1978

Název v cizím jazyce Protocolo de modificaciones al Convenio entre el Gobierno de la República Socialista de Checoslovaquia y el Gobierno de la República de Cuba sobre el empleo temporal y formación profesional de los ciudadanos cubanos en las organizaciones checoslov...
Země a mez. organizace Kuba
Oblast smluvní úpravy Zaměstnávání a odborná příprava zahraničních pracovníků
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1982-12-08 Praha
Platnost 6.2.1984
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi federálním ministerstvem dopravy Československé socialistické republiky a ministerstvem dopravy Republiky Kuba o přímé vědeckotechnické spolupráci

Název v cizím jazyce Convenio entre el Ministerio Federal de Transporte de la República Socialista de Checoslovaquia y el Ministerio de Transportes de la República de Cuba sobre la colaboración científico técnica directa
Země a mez. organizace Kuba
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1973-12-17 Praha
Platnost 17.12.1973
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dodatkový protokol k Hospodářské smlouvě mezi Československou republikou a Republikou Kuba ze dne 10. června 1960

Název v cizím jazyce Protocolo Suplementario al Tratado Económico entre la República Socialista de Checoslovaquia y la República de Cuba firmado en La Habana a los diez días del mes de Junio de mil novecientos sesenta
Země a mez. organizace Kuba
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1960-10-28 Praha
Platnost 28.10.1960
Platnost pro ČR 1993-01-01

Protokol mezi federálním ministerstvem financí Československé socialistické republiky a Státním výborem pro finance Kubánské republiky o transferu úspor z mezd kubánských občanů, kteří jsou dočasně zaměstnáni a odborně připravováni v československ...

Název v cizím jazyce Protocolo entre el Ministerio Federal de Finanzas de la República Socialista de Checoslovaquia y el Comité Estatal de Finanzas de la República de Cuba sobre las transferencias de ahorros provenientes del salario de los ciudadanos cubanos que traba...
Země a mez. organizace Kuba
Oblast smluvní úpravy Finance - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1979-06-05 Cavtata
Platnost
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda o vzájemném bezplatném léčení pracovníků velvyslanectví Československé socialistické republiky a velvyslanectví Kubánské republiky sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Kuba
Oblast smluvní úpravy Zdravotnictví - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 1964-11-02 Havana
Místo podpisu 1964-10-28 Havana
Platnost 2.11.1964
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda o úpravě některých závazků a o úlevách v platbách mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou

Název v cizím jazyce Acuerdo sobre la modificación de algunas obligaciones y facilidades en los pagos entre la República Socialista de Checosovaquia y la República de Cuba
Země a mez. organizace Kuba
Oblast smluvní úpravy Finance - Úvěrové dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1971-04-19 Praha
Platnost
Platnost pro ČR 1993-01-01
.