Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Nikaragua pláž San Juan
Nikaragua Nikaragua
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Ekonomická charakteristika země

 

4.1. Zhodnocení hospodářského vývoje za minulý rok, předpověď dalšího vývoje

Nikaragua je po Haiti druhým nejchudším státem amerického kontinentu; její ekonomika přes poměrně rychlý růst stále náleží k nejméně rozvinutým v rámci Latinské Ameriky. Nikaragua zůstává v zásadě zemědělskou zemí s malou výrobní základnou. Rozvoj zažívá sektor služeb, zejména rozvoj turistického ruchu, a energetický sektor (zejména výstavba elektráren, plánuje se výstavba rafinérie s pomocí Venezuely a Íránu).

Vláda D. Ortegy vykonala několik zásadních kroků ke zmírnění chudoby, která postihuje 65% obyvatelstva. Uskutečnil se návrat k bezplatnému vzdělání a zdravotnictví, které bylo v předchozích letech zprivatizováno. V roce 2013 se uskutečnila další reforma státního rozpočtu, která měla cíl upřednostnit sociální potřeby ekonomicky slabších obyvatel a působit proti chudobě.

4.2. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (HDP/obyv., vývoj objemu HDP, podíl odvětví na tvorbě HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti)

Ukazatel

Jednotka

2009

2010

2011

2012

2013°

HDP

mil. USD

8.156,3

8.586,7

9.636,2

10.507,7

10.980,5

HDP/obyv.

USD

1.420,4

1.476,5

1.636,3

1.730,8

1.897,1

Růst HDP

%

   -2,2

  3,6

5,4

5,2

5,6

Inflace

%

       0,9

       9,2

8,0

6,6

6,5

Deviz. rezervy

mil. USD

1.573,1

1.799,0

1.892,2

1.887,2

2.040,-

Zahraniční dluh

mil. USD

3.660,9

3.876,4

4.072,6

4.289,4

8.132,-

Nezaměstnanost

%

       8,2

       7,8

6,3

6,3

6,4

PZI

mil. USD

434,2

508,0

967,9

1.100,0

1.260,-

Zdroj: Banco Central de Nicaragua, 2013° je odhad publikovaný vládními institucemi a ekonomickým tiskem

4.3. Průmysl – struktura, tempo růstu, nosné obory

Dle podílu na HDP v roce 2012 je hlavní obor zemědělství, dobytkářství a rybolov (18,2%), průmysl zpracovatelský (15%), obchod a turistika (14,2), těžební průmysl (2,5%), stavebnictví (5,3%) a zbytek připadá na sektor služeb.

Struktura HDP k 30.6.2013 je následující:

  • průmysl zpracovatelský (24%),
  • obchod a turistika 21%,
  • následuje průmysl potravinářský (11%),
  • dopravní (10%),
  • zemědělství 9%,
  • bankovnictví 5%,
  • stavebnictví (4%) a
  • těžební průmysl (2,5%).

4.4. Stavebnictví

V roce 2012 stavebnictví představovalo 5,3% HDP. Kvalita silnic a celkové výstavby mírně zaostává za středoamerickým průměrem. Stavebnictví zaznamenalo ke 30.6.2013 nárůst 8 %.

4.5. Zemědělství – vývoj, struktura

Zemědělství je důležitým zdrojem prostředků a zaměstnání. V roce 2012 zemědělství představovalo 18,2% HDP a k 30.6.2013 zaznamenalo nárůst 6,5 %.

4.6. Služby

Služby (bankovní, dopravní aj.) se stále rozvíjejí, dosáhly ke 30.6.2013 celkový nárůst 6,8%. V roce 2012 obor služeb se podílel na tvorbě HDP 24,5%.

4.7. Infrastruktura (doprava, telekomunikace, energetika – z toho jaderná)

Infrastruktura je dosud nedostatečná, i když v posledních letech došlo k vybudování nových silnic a ke zlepšení celkové situace, včetně kvality komunikací. Jsou příležitosti k účasti firem na projektech budování infrastruktury.

4.8. Přijímaná a poskytovaná rozvojová pomoc

V roce 2011 poskytla EU (bez individuálních projektů ČS EU) do Nikaraguy rozvojovou pomoc ve výši 29.600.757,- EUR. ZRS poskytnutá za rok 2010 od jiných zemí do Nikaraguy představovala 774,- miliónů USD, v roce 2011 to bylo  862,- miliónů USD. Pro roky 2007 – 2013  je v plánu kooperace EU pro NI ve výši214 mil. EUR. 

Zdroj: DEU v Nikaragui, www.indexmundi.com


.