Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Nikaragua pláž San Juan
Nikaragua Nikaragua
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Ekonomická charakteristika země

 

4.1. Zhodnocení hospodářského vývoje za minulý rok, předpověď dalšího vývoje

Nikaragua je po Haiti druhým nejchudším státem amerického kontinentu; její ekonomika přes poměrně rychlý růst stále náleží k nejméně rozvinutým v rámci Latinské Ameriky. Nikaragua zůstává v zásadě zemědělskou zemí s malou výrobní základnou. Rozvoj zažívá sektor služeb, zejména rozvoj turistického ruchu, a energetický sektor (zejména výstavba elektráren, plánuje se výstavba rafinérie s pomocí Venezuely a Íránu).

Vláda D. Ortegy vykonala několik zásadních kroků ke zmírnění chudoby, která postihuje 65 % obyvatelstva. Uskutečnil se návrat k bezplatnému vzdělání a zdravotnictví, které bylo v předchozích letech zprivatizováno. V roce 2011 probíhala další reforma státního rozpočtu, která měla cíl upřednostnit sociální potřeby ekonomicky slabších obyvatel a působit proti chudobě. Hospodářský vývoj do srpna 2012 nezaznamenal žádných dramatických změn.

4.2. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (HDP/obyv., vývoj objemu HDP, podíl odvětví na tvorbě HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti)

Ukazatel

Jednotka

2008

2009

2010

2011

2012*

HDP

mil. USD

6 372,3

6 213,8

6 590,6

7 297,5

7 640

HDP/obyv.

USD

1 124,1

1 082,1

1 133,3

1 239,2

 1 299

Růst HDP

%

       2,8

      -1,5

       4,5

4,7

 3,6

Inflace

%

     13,8

       0,9

       9,2

8,0

7,5

Deviz. rezervy

mil. USD

1 140,8

1 573,1

1 799,0

1 892,2

 1 920

Zahraniční dluh

mil. USD

3 511,5

3 660,9

3 876,4

5 256,0

 5 400

Nezaměstnanost

%

       6,1

       8,2

       7,8

6,3

6,3

* odhad vládních institucí
Zdroj: Banco Central de Nicaragua, Nicaragua en cifras, statistiky regionální kanceláře DEU v Nikaragui

4.3. Průmysl – struktura, tempo růstu, nosné obory

Dle podílu na tvorbě HDP 2011 byl hlavní průmysl zpracovatelský + potravinářský (24,0 %), a těžební průmysl (1,8 %).

4.4. Stavebnictví

Stavebnictví není příliš rozvinuté, dosahuje průměrný roční růst 5 %. Podíl na tvorbě HDP v roce 2011 mělo stavebnictví 3 %.

4.5. Zemědělství – vývoj, struktura

Zemědělství je základním zdrojem zaměstnání i obživy, dosahuje ročního růstu kolem 54 %. Podíl na tvorbě HDP v roce 2011 mělo zemědělství 11,2 %.

4.6. Služby

Služby (bankovní, dopravní aj.) zaznamenávají zvýšený nárůst v souvislosti s růstem turistického průmyslu, ročně narůstají cca o 7 %. Podíl na tvorbě HDP v roce 2011 mělo bankovnictví 4,2 % a doprava 4,9 %. Dále obchod, služby a turistika se podílely 38 %.

4.7. Infrastruktura (doprava, telekomunikace, energetika – z toho jaderná)

Infrastruktura je dosud nedostatečná, i když v posledních letech došlo k vybudování nových silnic a ke zlepšení celkové situace, včetně kvality komunikací. Jsou příležitosti k účasti firem na projektech budování infrastruktury.

4.8. Přijímaná a poskytovaná rozvojová pomoc

V roce 2009 EU redukovala svou rozvojovou pomoc (plánovanou na 100 mil. EUR) poté, co nikaragujská vláda odmítla revidovat výsledky municipálních voleb z listopadu 2008. EK v září 2009 znovu uvolnila podporu ve výši 10 mil. EUR určených na vzdělání. Za tuto pomoc získala možnost vyslání pozorovatelů do regionálních voleb na západě země v březnu 2010 a do parlamentních a prezidentských voleb v listopadu 2011. Po uvedených volbách bylo zahájeno jednání o rozšíření rozvojové pomoci.

V roce 2011 poskytla EU (bez individuálních projektů ČS EU) do Nikaraguy rozvojovou pomoc ve výši 29 600 757 EUR. ZRS poskytnutá za rok 2010 od jiných zemí do Nikaraguy představovala 774 mil. USD, v roce 2011 to bylo 862 mil. USD.

Dle statistik regionální kanceláře Delegace EU (z 8/2012) naplánovala Nikaragua v letech 2011–2013 realizovat další projekty na bázi rozvojové spolupráce v hodnotě 399,48 mil. EUR. Na tuto ZRS již EK odsouhlasila poskytnutí 9,87 mil. EUR, ostatní prostředky přijdou následně a také z jiných zdrojů na základě bilaterálních vztahů.

Zdroj: DEU v Nikaragui, www.indexmundi.com


.