Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Nikaragua pláž San Juan
Nikaragua Nikaragua
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Investiční klima

 

9.1. Podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Nikaragujská vláda podporuje zahraniční investice ve svém programu s tím, že zahraniční investice musí být vloženy především do infrastruktury, dopravy, energetiky a financí. Konkrétní podmínky upravují místní zákony o zahraničních investicích jsou zveřejněné na internetových stránkách (viz bod. 1.18.).

9.2. Přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Přímé zahraniční investice v Nikaragui v roce 2010 zaznamenaly nárůst 17 % oproti roku 2009, kdy byly 434 mil. USD. Za rok 2010 dosáhly PZI hodnoty 508 mil. USD a v roce 2011 byly 967,9 mil. USD. Odhad PZI za rok 2012 se pohybuje kolem 1 050 mil. USD. (Zdroj: Nicaragua en cifras)

Nikaragua má předpoklady stát se destinací pro zahraniční investory, zejména v oblasti turistiky, infrastruktury, lesního hospodářství a zemědělství. Vstupní náklady jsou relativně nižší než v Mexiku nebo Kolumbii a význam má i skutečnost, že země má uzavřeny Dohody o volném obchodu se Středoamerickými a některými Karibskými státy.

9.3. České investice v teritoriu

ZÚ Mexiko má informace o české přímé zahraniční investici do Nikaraguy, která funguje od r. 2008 a týká se projektu zalesňování teakovým dřevem na pozemku 250 ha, zakoupeném českou firmou. V poslední době se naskýtá možnost dalších investic, např. při obnově infrastruktury, dalším zalesňování, v zemědělství nebo v dopravě. Možnost investic však ani po vstupu ČR do EU není českými firmami příliš využívaná. V hlavním městě Managua působí Delegace EU, se kterou lze v případě zájmu spolupracovat při získávání tipů na možné investiční projekty.

9.4. Nejperspektivnější odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Perspektivní odvětví jsou uvedena v bodě 7.3. a 7.4. V případě zájmu je možné projednávat případné iniciativy se ZÚ Mexiko. K perspektivním novým odvětvím patří turistika, zalesňování, dřevozpracující průmysl, energetika, doprava a stavebnictví. Příležitostí je i potřeba výstavby nových silnic a dálnic.

Těžba nerostů a lesnictví

Odvětví nepatří k velmi rozvinutým, ale jedná se o důležité odvětví, na kterém má vláda zájem. Jako příklad lze uvést těžbu ropy. Trvale zajímavé jsou možnosti při zalesňování, což dokazuje přítomnost české firmy zalesňující pozemek ve svém vlastnictví o rozloze 250 ha teakovým dřevem.

Cestovní ruch

Oblast se v posledních letech intenzivně rozvíjí. V oboru existuje celá řada investičních pobídek, počínaje osvobozením od daní a dovozního cla na zařízení spojená s turistickým ruchem. Turistika je perspektivní oblastí budoucího rozvoje.

9.5. Rizika investování v teritoriu

Rizika investování odpovídají rozsahu nabídnuté investice, tj. přímé zahraniční investice spojené se schvalovacím řízením a četnými jednáními s místními úřady, zejména finančními. Podpora některé z bank by zcela jasně usnadnila přístup na místní trh s multiplikačním efektem přenosu komerčních aktivit i na sousední středoamerické trhy. Je nutno mít také na paměti, že současná nikaragujská vláda je levicového zaměření. Nesporným rizikovým faktorem je korupce, se kterou je nutné podobně jako v dalších LA zemích počítat.


.