Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Nikaragua pláž San Juan
Nikaragua Nikaragua
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

 

7.1. Smluvní základna

Jako stěžejní lze uvést dva smluvní dokumenty:

  • Dohoda mezi ČR a Nikaragujskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic (Managua, 2. 4. 2002).
  • Dohoda mezi ČR a Nikaragujskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro držitele všech druhů pasů (Managua, 6. 5. 2004).

Ekonomické vztahy ČR a Nikaraguy jsou bez významnějších problémů, objem obchodní výměny je však velmi nízký. Ve vzájemných vztazích neexistují překážky v podobě administrativních omezení či restrikcí politického charakteru.

7.2. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let – tabulka

Obchodní výměna ČR – Nikaragua (v tis. USD):

 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

USD

poř.

Index

USD

poř.

Index

USD

poř.

Index

USD

1993

305

143.

-

1 869

83.

-

2 174

111.

-

-1 564

1994

229

152.

75,1

2 845

80.

152,2

3 074

104.

141,4

-2 616

1995

237

153.

103,5

2 509

87.

88,2

2 746

118.

89,3

-2 272

1996

17

189.

7,2

3 510

86.

139,9

3 527

113.

128,4

-3 493

1997

124

163.

729,4

1 286

104.

36,6

1 410

122.

40,0

-1 162

1998

302

145.

243,5

1 223

105.

95,1

1 525

127.

108,2

-921

1999

371

143.

122,8

957

109.

78,3

1 328

128.

87,1

-586

2000

177

163.

47,7

2 555

92.

267,0

2 732

120.

205,7

-2 378

2001

197

158.

111,3

611

113.

23,9

808

144.

29,6

-414

2002

193

153.

98,0

357

129.

58,4

550

150.

68,1

-164

2003

125

160.

64,8

85

150.

23,8

210

165.

38,2

40

2004

414

151.

331,2

205

146.

241,2

619

162.

294,8

209

2005

160

172.

38,6

102

162.

49,8

262

179.

42,3

58

2006

348

158.

217,5

85

168.

83,3

433

174.

165,3

263

2007

322

166.

92,5

448

151.

527,1

770

177.

177,8

-126

2008

239

169.

74,2

314

158.

70,1

553

173.

71,8

-75

2009

577

151.

241,4

192

157.

61,1

769

167.

139,1

385

2010

414

165.

71,8

321

149.

167,2

735

168.

95,6

93

2011

576

160.

139,1

540

149.

168,2

1 116

163.

151,8

36

2012

464

163.

80,6

541

143.

100,2

1 005

165.

90,1

-77

2013/I-VII

431

156.

89,0

332

144.

79,4

763

158.

84,3

99

Nikaragua patří mezi země, u kterých po roce 1989 došlo k rapidnímu poklesu ekonomických a obchodních vztahů s ČR. Jejich současná úroveň je v současnosti zanedbatelná. Obrat vzájemného obchodu v roce 2012 byl nejnižší ze všech zemí Střední Ameriky. V souvislosti se vstupem ČR do EU se ČR snaží o renegociaci Dohody mezi ČR a Nikaragujskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, která není v souladu s acquis communautaire.

7.3. Komoditní struktura českého vývozu/dovozu

Základní vývozní položky ČR v roce 2012: soli a směsi dusičnanu vápenatého, revolvery a pistole, pneumatiky z kaučuku a pušky a pistole na stlačený vzduch.

Základní dovozní položky ČR v roce 2012: obuv, doutníky, bavlněná trička, káva, čerstvé melouny a svetry.

Základní vývozní položky ČR za 1-7/2013: trubky, potrubí a hadice, telefony, antény, části motorů, části strojů ke zpracování kůží.

Základní dovozní položky za rok 1-7/2013: rum, pánské kalhoty, trička, doutníky, léky, aj.

V Nikaragui existuje jedna česká investice. Jedná se o společný podnik Lesů ČR, který investoval do pěstování teaku na ploše 250 hektarů.

7.4. Perspektivní položky českého exportu (velikost trhu, podíl domácí výroby a dovozu)

Možnosti českého vývozu vyplývají z výše uvedeného, zejména v bodě 7.3. Perspektivně lze uvažovat s nabídkami čističek odpadních vod a malých vodních elektráren.

7.5. Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Dle dostupných informací ZÚ Mexiko joint-venture ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce dosud neexistují.

7.6. Vyhodnocení poptávek v teritoriu po českém zboží, výrobní kooperaci

Nikaragujští zákazníci v případě zájmu oslovují většinou přímo české firmy. Lze využít kontaktů na ZÚ ČR v Mexiku, které se může pokusit vyhledat partnery pro navázání obchodních spojení.

7.7. Zahraniční rozvojová spolupráce

Rozvojová spolupráce:

Úspěšná byla práce českých geologů v Nikaragui v letech 2007 – 2009 v rámci rozvojové pomoci zaměřené na geologický průzkum rizik. Byla zmapována aktivní vulkanická zóna a získány podklady o stupni ohrožení v jednotlivých regionech, což umožnilo nikaragujským státním orgánům činit kompetentní rozhodnutí nejen o územním plánu, budování infrastruktur, ale i připravovat evakuační plány v případech ohrožení v oblastech, kde hrozí sesuvy půdy. Práce českých geologů pokračovala projektem zaměřeným na geologický výzkum přírodních rizik v centrální části Nikaraguy, kde se jednalo o kompletní studie zaměřené na predikci přírodních nebezpečí geologického původu.
V roce 2011 schválila česká strana pro NI „Malý lokální projekt“ v hodnotě 200 000,- CZK (cca 11.500 USD) na vybudování dvou studní pitné vody, v místě Comunidad Kukuria, region RAAN, 180 km od města Puerto Cabezas. V oblasti působí Moravská církev, která je garantem a realizátorem projektu. Projekt byl ukončen v srpnu 2011.
V roce 2012 byl realizován podobný projekt vybudování dvou studní pitné vody s příspěvkem 250.000,- CZK v oblasti Panwa and Il tara, asi 60 km od Puerto Cabezas, v provincii RAAN.

Humanitární pomoc:

Po ničivých záplavách v roce 2009 věnovala ČR na humanitární účely 1 mil. Kč Moravské církvi v Nikaragui.

7.8. Vzájemná výměna v oblasti služeb

ZÚ prozatím nemá o spolupráci v oblasti služeb žádné informace.

7.9. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Zaměstnání českých občanů v NI je možné. V případě zájmu o zaměstnání je nutné kontaktovat místní instituce, podrobnosti viz web. stránky uvedené v bodě 1.18.


.