Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Nikaragua pláž San Juan
Nikaragua Nikaragua
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Očekávaný vývoj v teritoriu

 

Očekávaný ekonomický růst země pro rok 2013 je relativně vysoký (kolem 4,5%); z toho lze předpokládat příležitosti pro podnikatelský sektor. Odhad inflace pro rok 2013 je 6,5%.

Nikaragua vede územní spor s Kolumbií o ostrovy San Andres a přilehlé vodní plochy, využitelné k rybolovu. V roce 2012 Mezinárodní justiční dvůr v Haagu přiřkl ostrovy Kolumbii, ale 75 000 km2 mořské plochy přisoudil Nikaragui. Kolumbie s rozsudkem nesouhlasí, jednání stále probíhají.

Při rozhodování o podnikatelských záměrech v NI je třeba zvážit zamýšlenou oblast podnikání a případný politický vliv levicové vlády. Je vhodné mít na zřeteli znovuzvolení levicového prezidenta D. Ortegy v listopadu 2011, i když prozatím nejsou známy okolnosti naznačující znárodňování, či jiné kroky vlády, nepříznivé soukromému podnikání. V klíčových oborech jsou nicméně zásahy vlády markantní; např. 10.4.2013 vydala vláda nařízení, dle kterého si stanovila pravomoc schvalovat management telekomunikačních a informačních firem.

10.1. Významné události v následujícím roce a jejich dopady na ekonomickou sféru země

V I. pololetí 2013 byla v Nikaragui citelná vláda pevné ruky prezidenta Daniela Ortegy, která přinesla novou legislativu a opatření týkající se také podnikání. Ve většině nařízení je výrazná kontrolní role (levicové) vlády. Tato opatření a další rozhodnutí vlády je vhodné sledovat a brát v úvahu při úvahách o podnikatelských záměrech v zemi. Není vyloučeno, že další legislativní opatření zbrzdí či ovlivní nikaragujský podnikatelský sektor.

10.2. Trendy, vstup země do mezinárodních uskupení, přijetí nových zákonů, daní apod.

V rámci středoamerického regionu Nikaragua nevykazuje trvale progresivní ukazatele v makroekonomické sféře. Je však patrná snaha o diverzifikaci výrobní i obchodní struktury země a otevírání trhu. Nikaragua v poslední době aktivněji spolupracuje též v regionálních uskupeních SICA a SIECA. NI je dále součástí „Asociační dohody EU - Střední Amerika“, která v zemi vstoupila v platnost od 24.03.2013.

10.3. Nové možnosti pro český export či jinou ekonomickou spolupráci s ČR

Evropská unie a země Střední Ameriky (Kostarika, Salvador, Guatemala, Honduras, Nikaragua a Panama) uzavřely Asociační dohodu obsahující kapitoly týkající se obchodu, politiky a vzájemné spolupráce. Dohoda byla nikaragujským parlamentem schválena 24.3.2013 a přináší rozšíření možností účasti pro evropské (české) podnikatele v oblastech obchodu zbožím, nebo službami v NI. EU je po USA druhým nejvýznamnějším obchodním partnerem v regionu SA a po vstupu dohody v platnost jsou vytvořeny předpoklady dalšího nárůstu obchodní výměny. Dovoz z Nikaragui do EU tvoří hlavně zemědělské produkty, zejména káva, banány a další ovoce. Mezi nejvýznamnější vývozní artikly z EU do NI naopak patří strojní zařízení, chemikálie, lodě, čluny, automobily, pohonné hmoty. Pro potenciální obchodování je významnou okolností a přínosem přítomnost „Delegace EU“ v hlavním městě Managua (viz http://eeas.europa.eu/delegations/nicaragua . S kanceláří DEU lze účinně  spolupracovat při získávání informací, nebo při řešení potřebných otázek v místě.


.