Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Nikaragua pláž San Juan
Nikaragua Nikaragua
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Očekávaný vývoj v teritoriu

 

Současná politická i hospodářská situace v Nikaragui je stabilní, vše se odehrává v režii jedné strany (FSLN) a bez podstatných změn. Opozice je slabá a roztříštěná. Vláda udržuje „různými způsoby“ dobré vztahy se všemi složkami politické a hospodářské scény v zemi, proto nelze očekávat dramatické změny. Současně dbá na „pragmatický vztah“ se všemi státy světa, s cílem získat maximum mezinárodní ekonomické či rozvojové podpory. Vláda je vnímána jako silná v zemi, a poněkud slabší v zahraniční politice. Pokud nedojde k zásadní změně ve Venezuele (jako klíčovém spojenci Nikaraguy), bude Ortegova vláda v příštích letech stabilní. Očekávaný ekonomický růst země v roce 2012 je relativně vysoký (kolem 3,6 %); z toho lze předpokládat příležitosti pro podnikatelský sektor. Je však třeba zvážit oblast podnikání a případný politický vliv levicové vlády. V polovině roku 2012 se vyskytly případy soudních sporů o pozemky, na kterých byly postaveny investice. Prozatím nejsou známy jiné negativní okolnosti, např. které by naznačovaly znárodňování, či podobné kroky vlády, zaměřené nepříznivě vůči soukromému podnikání.

10.1. Významné události v následujícím roce a jejich dopady na ekonomickou sféru země

V roce 2012 se v Nikaragui rozvinulo působení levicové (do jisté míry autoritativní) vlády prezidenta Daniela Ortegy, které přineslo novou legislativu a opatření týkající se také podnikání. Prioritami vlády pro další období jsou následující témata:

  • konkretizovat vytvoření „Společného finančního fondu“ jako součásti Asociační dohody s EU, který by financoval sociální a infra-strukturální projekty
  • zvýšení efektivnosti záchranných procesů na regionální úrovni
  • podpora projektů směřujících k posílení regionální bezpečnosti
  • působení k realizaci strategie FAO zpracované k zajištění potravinové bezpečnosti.

Na hospodářské  a soukromo-podnikatelské úrovni je vhodné sledovat rozhodnutí přijímaná vládou a brát je v úvahu při rozhodování o podnikatelských záměrech. Není vyloučeno, že v budoucnu přijímaná legislativní opatření mohou zbrzdit či ovlivnit podnikatelský sektor v zemi.

10.2. Trendy, vstup země do mezinárodních uskupení, přijetí nových zákonů, daní apod.

V rámci středoamerického regionu Nikaragua nevykazuje příliš progresivní ukazatele v makroekonomické sféře. Je však patrná snaha o diverzifikaci výrobní i obchodní struktury země. Nikaragua v poslední době aktivně spolupracuje též v regionálních uskupeních SICA a SIECA. Nikaragua je také součástí „Asociační dohody EU a Střední Ameriky“ podepsané v Tegucigalpě dne 29. 6. 2012, která dle předpokladu bude v Nikaragui ratifikována do konce roku 2012. Další podrobnosti viz: www.magfor.gob.ni

10.3. Nové možnosti pro český export či jinou ekonomickou spolupráci s ČR

Nové možnosti pro české firmy se odvíjí zejména ze skutečnosti, že Evropská unie a země Střední Ameriky (Kostarika, Salvador, Guatemala, Honduras, Nikaragua a Panama) podepsaly v červnu 2012  „Asociační dohodu EU a Střední Ameriky“ která mimo politické a rozvojové části obsahuje kapitoly týkající obchodu a vzájemné spolupráce). Tato dohoda bude dle předpokladu ratifikována v Nikaragui do konce r. 2012 a přinese řadu možností pro evropské a české podnikatele v oblastech obchodu zbožím a službami s nikaragujskými firmami. EU je po USA druhým nejvýznamnějším obchodním partnerem v regionu SA a po vstupu dohody v platnost se předpokládá další zvýšení obchodní výměny.

Dovoz ze zemí Střední Ameriky do EU tvoří hlavně zemědělské produkty, zejména káva, banány a další ovoce. Ty představují cca 35 % vývozu regionu do EU. Mezi nejvýznamnější vývozní artikly z EU do Střední Ameriky na druhé straně patří strojní zařízení, chemikálie, lodě, čluny, automobily a pohonné hmoty. Významnou okolností je i přítomnost Delegace EU v hlavním městě Managua a český Honorární konzulát, se kterými doporučujeme spolupracovat při získávání informací, nebo při řešení potřebných otázek v místě.


.