Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Nikaragua pláž San Juan
Nikaragua Nikaragua
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Zahraniční obchod země

 

6.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo – tabulka

(údaje v mil. USD)

 

2008

2009

2010

2011

2012

Vývozy

2 530,1

2 389,6

2 413,6

2 275,1

2 677,0

Dovozy

4 731,0

3 929,1

4 192,2

4 216,2

4 341,6

Saldo

-2 200,9

-1 539,5

-1 778,5

-1 941,1

-1 664,6

Zdroj: Banco Central de Nicaragua

6.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

V roce 2012 Nikaragua vyvážela své výrobky a služby nejvíce do USA (29%), střední Ameriky (19%), Venezuely (17%), EU (12%), Asie (4,5%), zbytek latinské Ameriky (4,3%) a Mexika (2,6%).

V prvém pololetí 2013 Nikaragua vyvážela své výrobky a služby nejvíce do USA (27,2 %), Venezuely (15,7%), Kanady (12,7%) a Střední Ameriky (21%). Další významnou exportní destinací je EU (12 %).

V dovozu byly na prvním místě USA (26,5%), dále státy Střední Ameriky (18%), EU (15%), Venezuela (12%), Čína (8 %), Mexiko (5%), aj.

6.3. Komoditní struktura

Nikaragua převážně vyváží zemědělské produkty. Základními vývozními artikly jsou káva, maso, podzemnice olejná, dobytek, cukr, zlato, humr, mléčné výrobky, krevety, fazole a banány. Dováží se stroje a zařízení, elektronika, sklo, textilní výrobky a potraviny.

6.4. Dovozní podmínky a dokumenty (po vstupu do EU), celní systém, kontrola vývozu

Vývozní a dovozní režim se v posledních letech uvolnil. Uvolnění rovněž souvisí s probíhajícím uzavíráním dohod o volném obchodu nejen se státy Střední Ameriky, ale i EU. Cla a kontrola dovozu platí nejen pro členské státy Středoamerického společného trhu (MCCA), ale jsou aplikovány jednotné středoamerické celní sazby vycházející ze Středoamerického celního systému (SAC) a nově podpisovaných dohod. Při proclívání zboží je nutno využít služeb celního agenta.

Pokud se týká dokladů požadovaných při dovozu, jsou vyžadovány originály faktur, konosamenty, již zmíněná osvědčení o původu zboží, balicí listy. Faktury a dopravní doklady by měly být osvědčené nikaragujskou ambasádou v místě původu zboží. Vše však záleží na podmínkách kontraktu nebo podmínkách výběrových řízení na dovoz zboží a služeb.

6.5. Ochrana domácího trhu

Zahraniční obchod a vnitřní trh je v podstatě liberalizován. Mimocelní bariéry obchodu nejsou prakticky žádné, ale vyžadují se fytosanitární osvědčení, osvědčení o původu zboží, nebo jakostní certifikáty pro určité produkty. Pro dovoz některých výrobků (dřevo, zbraně, odpad, omamné látky) je nezbytné dovozní povolení vystavené příslušným ministerstvem.

6.6. Zóny volného obchodu

Zóna volného obchodu existuje v hlavním městě Managua, vykazuje však relativně malý obrat zboží.


.