Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Nikaragua pláž San Juan
Nikaragua Nikaragua
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Zahraničně-politická orientace

 

3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních

Nikaragua je členem Organizace spojených národů (UN), Organizace amerických států (OEA), Meziamerické rozvojové banky (BID), Latinskoamerického ekonomického systému (SELA), Latinskoamerické asociace pro integraci (SICA a SIECA), Středoamerického společného trhu (MCCA), Mezinárodní organizace práce (ILO), Mezinárodní organizace kriminální policie (INTERPOL), Mezinárodní telekomunikační satelitní organizace (INTELSAT), Organizace Spojených národů pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO), Světové zdravotnické organizace (WHO), Světové federace odborů (WFTU), Světové poštovní unie (UPU), Mezinárodní obchodní komory (ICC), Organizace Spojených národů pro průmyslový rozvoj (UNIDO), Konference Spojených národů o obchodu a rozvoji (UNCTAD), Mezinárodní telekomunikační unie (ITU), Agentury pro zákaz jaderných zbraní v Latinské Americe a Karibské oblasti (OPANAL), Mezinárodní námořní organizace (IMO), Ekonomické komise OSN pro Latinskou Ameriku a Karibskou oblast (ECLAC), Středoamerické banky pro ekonomickou integraci (BCIE), Mezinárodní finanční korporace (IFC), Rady pro spolupráci v oblasti cel (CCC), Sdružení karibských států (AEC) a Stálého arbitrážního dvora (PCA).

3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách

V posledních letech se Nikaragua otvírá zahraničním investorům a aktivněji vystupuje i v rámci regionálního sdružení SICA a SIECA. Je členem dohody o volném obchodu CAFTA. Nikaragua má bilaterální dohody o volném obchodu (DVO) s Mexikem (1997), Chile (2003), Taiwanem (2004), Panamou (2007) a další, viz níže. Podrobnosti lze nalézt na stránkách: www.mific.gob.ni

 • DVO Kanada – Nikaragua
 • DVO USA – Nikaragua
 • DVO Mexiko – Nikaragua
 • DVO Chile – Nikaragua
 • DVO Panama – Nikaragua
 • DVO Dominikánská republika – Nikaragua
 • DVO Panama – Nikaragua
 • DVO Taiwan – Nikaragua
 • Všeobecná dohoda o ekonomické integrace zemí SA (Centroamericana)
 • Zvláštní dohoda s Venezuelou
 • Zvláštní dohoda s Kolumbií

Další viz: www.mific.gob.ni

Nikaragua spolupracovala při projednání a je signatářem „Asociační dohody EU – Střední Amerika“, která byla podepsána 29. 6. 2012 v Tegucigalpě (Honduras) a bude ratifikována do konce roku 2012.

3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

Jako stěžejní lze uvést dva smluvní dokumenty:

 • Dohoda mezi ČR a Nikaragujskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic (Managua, 2. 4. 2002).
 • Dohoda mezi ČR a Nikaragujskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro držitele všech druhů pasů (Managua, 6. 5. 2004).

.