Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Nikaragua pláž San Juan
Nikaragua Nikaragua
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Zahraničně-politická orientace

 

3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních

Nikaragua je členem Organizace spojených národů (UN, ONU), Organizace amerických států (OAS, OEA), Meziamerické rozvojové banky (IADB, BID), Latinskoamerického ekonomického systému (LAES, SELA), Latinskoamerické asociace pro integraci (SICA/SIECA), Středoamerického společného trhu (MCCA), Mezinárodní organizace práce (ILO), Mezinárodní organizace kriminální policie (INTERPOL), Mezinárodní telekomunikační satelitní organizace (INTELSAT), Organizace Spojených národů pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO), Světové zdravotnické organizace (WHO), Světové federace odborů (WFTU), Světové poštovní unie (UPU), Mezinárodní obchodní komory (ICC), Organizace Spojených národů pro průmyslový rozvoj (UNIDO), Konference Spojených národů o obchodu a rozvoji (UNCTAD), Mezinárodní telekomunikační unie (ITU), Agentury pro zákaz jaderných zbraní v Latinské Americe a Karibské oblasti (OPANAL), Mezinárodní námořní organizace (IMO), Ekonomické komise OSN pro Latinskou Ameriku a Karibskou oblast (ECLAC), Středoamerické banky pro ekonomickou integraci (BCIE), Mezinárodní finanční korporace (IFC), Rady pro spolupráci v oblasti cel (CCC), Sdružení karibských států (AEC) a  Stálého arbitrážního dvora (PCA).

3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách

V posledních letech se Nikaragua otvírá zahraničním investorům a aktivněji vystupuje i v rámci regionálního sdružení SICA a SIECA. Je členem dohody o volném obchodu CAFTA. NI je členem „Asociační dohody EU – Střední Amerika“.

3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

Jako stěžejní lze uvést dva smluvní dokumenty:

  • Dohoda mezi ČR a Nikaragujskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic (Managua, 2. 4. 2002).
  • Dohoda mezi ČR a Nikaragujskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro držitele všech druhů pasů (Managua, 6. 5. 2004).

.