Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Nikaragua pláž San Juan
Nikaragua Nikaragua

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Úvěrová dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Nikaragujské republiky

Název v cizím jazyce Acuerdo de Crédito entre el Gobierno de la República Socialista de Checoslovaquia y el Gobierno de la República de Nicaragua
Země a mez. organizace Nikaragua
Oblast smluvní úpravy Finance - Úvěrové dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1985-01-18 Praha
Platnost 9.5.1985
Platnost pro ČR 1993-01-01

Úvěrová dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Nikaragujské republiky

Název v cizím jazyce Acuerdo de crédito entre el Gobierno de la República Socialista de Checoslovaquia y el Gobierno de la República de Nicaragua
Země a mez. organizace Nikaragua
Oblast smluvní úpravy Finance - Úvěrové dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1988-04-27 Praha
Platnost 18.12.1989
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Nikaragujské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů České republiky a pro držitele diplomatických, služebních a úředních pasů Nikaragujské republiky sjednaná ...

Název v cizím jazyce Acuerdo entre el Gobierno de la República Checa y el Gobierno de la República de Nicaragua sobre la Supresión de Visas para los Titulares de Pasaportes Diplomáticos y de Servicio de la República Checa y para los Titulares de Pasaportes Diplomático...
Země a mez. organizace Nikaragua
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Dohody o zrušení vízové povinnosti pro držitele dipl., služ. a zvl. pasů
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1999-11-30 Managua
Platnost 30.12.1999
Publikace č. 2000-02-23 12/2000

Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Národní obnovy Nikaragujské republiky

Název v cizím jazyce Acuerdo sobre la cooperación económica entre el Gobierno de la República Socialista de Checoslovaquia y el Gobierno de Reconstrucción Nacional de la República de Nicaragua
Země a mez. organizace Nikaragua
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1980-04-04 Praha
Platnost 2.12.1981
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dodatek k Dohodě o hospodářské spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Národní obnovy Nikaragujské republiky

Název v cizím jazyce Addendum al Acuerdo de Cooperación Económica entre el Gobierno de la República Socialista de Checoslovaquia y el Gobierno de Reconstrucción Nacional de la República de Nicaragua
Země a mez. organizace Nikaragua
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1983-12-16 Managua
Platnost 16.12.1983
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Národní obnovy Nikaragujské republiky a Protokol

Název v cizím jazyce Convenio de colaboración científico-técnica entre el Gobierno de la República Socialista de Checoslovaquia y el Gobierno de Reconstrucción Nacional de la República de Nicaragua a Protocolo
Země a mez. organizace Nikaragua
Oblast smluvní úpravy Vědeckotechnická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1980-04-04 Praha
Platnost 4.4.1980
Platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 1980-08-14 100/1980

Dodatek k Úvěrové dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Nikaragujské republiky

Název v cizím jazyce Addendum al Acuerdo de Crédito entre el Gobierno de la República Socialista de Checoslovaquia y el Gobierno de la República de Nicaragua
Země a mez. organizace Nikaragua
Oblast smluvní úpravy Finance - Úvěrové dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1986-01-31 Praha
Platnost 31.1.1986
Platnost pro ČR 1993-01-01

Úvěrová dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Nikaragujské republiky

Název v cizím jazyce Acuerdo de crédito entre el Gobierno de la República Socialista de Checoslovaquia y el Gobierno de la República de Nicaragua
Země a mez. organizace Nikaragua
Oblast smluvní úpravy Finance - Úvěrové dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1988-02-05 Praha
Platnost 18.12.1989
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dodatek k Dohodě o hospodářské spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Národní obnovy Nikaragujské republiky

Název v cizím jazyce Addendum al Acuerdo do Cooperación Económica entre el Gobierno de la República Socialista de Checoslovaquia y el Gobierno de Reconstrucción Nacional de la República de Nicaragua
Země a mez. organizace Nikaragua
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1985-01-18 Praha
Platnost 18.1.1985
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Národní obnovy Nikaragujské republiky o kulturní spolupráci

Název v cizím jazyce Convenio sobre colaboración cultural entre el Gobierno de la República Socialista de Checoslovaquia y el Gobierno de Reconstrucción Nacional de la República de Nicaragua
Země a mez. organizace Nikaragua
Oblast smluvní úpravy Kultura - Kulturní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1980-04-04 Praha
Platnost 10.8.1981
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi Českou republikou a Nikaragujskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and the Republic of Nicaragua for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments
Země a mez. organizace Nikaragua
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 2002-04-02 Managua
Platnost
Publikace č. 2004-05-03 51/2004

Úvěrová dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Nikaragujské republiky

Název v cizím jazyce Acuerdo de crédito entre el Gobierno de la República Socialista de Checoslovaquia y el Gobierno de la República de Nicaragua
Země a mez. organizace Nikaragua
Oblast smluvní úpravy Finance - Úvěrové dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1986-09-24 Praha
Platnost 27.1.1987
Platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Nikaragujské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele cestovních pasů sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce Acuerdo entre el Gobierno de la República Checa y el Gobierno de la República de Nicaragua sobre la supresión del requisito de visado
Země a mez. organizace Nikaragua
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Dohody o zrušení vízové povinnosti
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 2004-04-28 Praha
Místo podpisu 2003-08-25 Managua
Platnost 5.6.2004
Publikace č. 2004-08-04 89/2004

Dodatek k Dohodě o hospodářské spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Národní obnovy Nikaragujské republiky podepsané dne 4. dubna 1980

Název v cizím jazyce Addendum al Acuerdo do Cooperación Económica entre el Gobierno de la República Socialista de Checoslovaquia y el Gobierno de Reconstrucción Nacional de la República de Nicaragua, firmado el día 4 de abril del aňo 1980
Země a mez. organizace Nikaragua
Oblast smluvní úpravy Hospodářská, průmyslová a technická spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Místo podpisu 1984-08-16 Managua
Platnost 16.8.1984
Platnost pro ČR 1993-01-01
.