Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Salvador
Salvador Salvador
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Finanční a daňový sektor

 

5.1. Státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Salvadorská vláda dlouhodobě aplikuje restriktivní fiskální politiku s důrazem na kontrolu státních výdajů.

 

 

2008

 

2009

 

2010

 

2011

 

2012

Příjmy celkem

 

3 243,0

 

2 857,3

 

3 213,3

 

3 557,5

 

 3 758,3

Výdaje celkem

 

3 375,9

 

3 629,4

 

3 794,3

 

4 081,7

 

4 165,1

Saldo

 

-132,9

 

-772,1

 

-581,0

 

-524,2

 

-406,8

Zdroj: Banco Central de Reserva de El Salvador

5.2. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let)

Vývoj platební bilance (v mil. USD)

 

2008

2009

2010

2011

 2012

Běžný účet

- 1 532,2

- 312,2

- 657,9

- 1 223,2

- 1 257,4

Kapitálový účet

1 368,2

- 380,8

364,9

1 340,6

1 443,3

Zdroj: Banco Central de Reserva de El Salvador

5.3. Zahraniční zadluženost, dluhová služba

Zahraniční zadluženost (v mil. USD)

 

2008

2009

2010

2011

2012

Celkem zahraniční dluh

11 135,1

11 306,5

11 027,0

12 151,8

13 561,1

Zdroj: Banco Central de Reserva de El Salvador

5.4. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Salvadorský bankovní a finanční sektor prodělal hluboké změny po reformách v letech 1990–1991. Reformy dosud státem ovládaný bankovní sektor liberalizovaly, umožnily vstup zahraničních subjektů, udělily větší pravomoc Centrální bance a vytvořily autonomní orgán bankovního dohledu. Ve stejné době byl rovněž liberalizován kapitálový trh a operace s devizovými prostředky. V současné době je naprostá většina bank kontrolována soukromými subjekty, ať už domácími nebo zahraničními. Legální rámec finančních a bankovních operací tvoří Zákon o bankách a finančních institucích (Ley de Bancos y Financieras), Zákon o Centrální rezervní bance (Ley Orgánica del Banco Central de Reserva de El Salvador), oba z roku z roku1991, adále Zákon o Superintendenci finančního systému (Ley Orgánica dela Superintendencia del Sistema Financiero) z roku 1990.

Vytváření ekonomické politiky, která ovlivňuje bankovní sektor, spadá do kompetence Centrální rezervní banky (Banco Central de Reserva de El Salvador). Superintendence bankovního systému (Superintendencia del Sistema Financiero) pak dohlíží na splnění podmínek při zakládání, registraci a operacích finančních institucí.

V roce 2002 vláda prosadila reformu zákona o bankách z roku 1999. Nový zákon povolil bankám investovat na zahraničních trzích, což vneslo do finančních služeb novou dynamiku. Došlo ke snížení počtu komerčních bank z 16 v roce 1999 na 11 v roce 2004, čímž se zvýšila celková důvěra v bankovní systém. V bankovním systému působí 9 soukromých bank a 2 státní banky. Hlavními komerčními bankami jsou Banco Agrícola Comercial a Banco Cuscatlan, které jsou první a třetí nejvýznamnějšími bankami v rámci regionu SA. Tyto banky společně s Banco Salvadoreňo a Banco de Comercio pokrývají cca 80 % všech bankovních služeb. Mezi důležité zahraniční banky patří Citibank a First Commercial Bank of Taiwan. Ze zákona všechny bankovní operace je nutno provádět v USD.

Přehled hlavních komerčních bank a finančních institucí:

Banco Cuscatlán
S.A. EdificioLa Pirámide AlamedaDr. Manuel Enrique AraujoLa Libertad
El Salvador
Tel.: 00503-22287777
Fax: 00503-22285700

Banco Salvadoreňo, S.A.
Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo
San Salvador, El Salvador
Tel.: 00503-22142788
 Fax: 00503-22980102

Banco Agricola Comercial, S.A.
Blvd. Constitución yla C. Pte.

Plaza Américas
Edif. Banco de Desarrollo
Colonia Escalón
San Salvador, El Salvador
Tel.: 00503-22675900
Fax: 00503-22675920

Banco de Comercio de El Salvador, S.A.
25 Av. Norte Antiguo Edif. Emb. Americana
San Salvador, El Salvador
Tel.: 00503-22252945
Fax: 00503-22257767

Banco Hipotecario, S.A.
Pje. Senda Florida Sur
Paseo General Escalón
San Salvador, El Salvador
Tel.: 00503-22507101
Fax: 00503-22980447

Citibank
Alamenda Dr. Manuel Enrique Araujo
San Salvador, El Salvador
Tel.: 00503-22112800
Fax: 00503-22112892

5.5. Daňový systém

Salvadorský daňový systém tvoří daň z příjmu, daň z přidané hodnoty, převodní daň, daň z nemovitostí a soubor municipálních daní.

Daň z příjmu

Dani z příjmu podléhají příjmy všech fyzických a právnických osob v zemi, pokud pocházejí z domácích zdrojů. Dani nepodléhají příjmy ze zahraničí. Daňové zatížení fyzických osob se liší dle výše ročního příjmu či zisku a pohybuje se od 0 % do 30 %. Příjmy právnických osob nad 75 000 SVC ročního zisku jsou zdaněny jednotnou sazbou daně z příjmu ve výši 25 %.

Daň z přidané hodnoty

Dani z přidané hodnoty (Impuesto de Ventas) ve výši 13 % podléhá veškeré zboží a služby s výjimkou základních potravin (rýže, zelenina) a léků.


.