Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Salvador
Salvador Salvador
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

 

ČR má se Salvadorem slibné ekonomické vztahy. Objem zahraničního obchodu v roce 2011 dosáhl hodnoty 68,2 mil. USD při 52,9 mil. USD vývozu a 15,3 mil. USD dovozu. Saldo obchodní bilance je pozitivní a dosáhlo hodnoty 37,6 mil. USD.

7.1. Smluvní základna

 • Dohoda o zrušení vízové povinnosti pro všechny druhy pasů. Podepsána v San Salvadoru dne 23. 4. 2004; od 1. 8. 2004 je v platnosti jednostranné zrušení vízové povinnosti pro občany ČR, jejichž pobyt nepřesáhne 3 měsíce.
 • Memorandum o spolupráci v oblasti cestovního ruchu. Podepsala ministryně zahraničních věcí Marisol Argueta de Barillas s MMR v květnu 2009, během návštěvy Prahy u příležitosti ministeriády Grupo RIO-EU.
 • Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic.
 • Probíhá sjednávání Dohody o zabránění dvojímu zdanění.
 • Probíhá sjednávání Dohody o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu.

7.2. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let – tabulka

Obchodní výměna ČR a Salvadoru (v tis. USD)

 

2007

2008

2009

2010

2011

Vývoz

41 121

52 165

44 062

63 748

52 937

Dovoz

14 796

16 144

3 659

8 543

15 256

Obrat

55 917

68 309

47 721

72 291

68 193

Saldo

26 325

36 021

40 403

55 205

37 681

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Český statistický úřad

7.3. Komoditní struktura českého vývozu/dovozu

Hlavní položky vývozu z ČR v roce 2011:

 • přírodní grafit
 • křemík
 • kyselina sírová
 • kysela dusičná
 • kyselina boritá
 • oxid uhličitý
 • oxid křemičitý
 • kyselina fosforečná

Za 1. pololetí 2012 byly vyvezeny následující hlavní položky: surový tantal, části a součásti elektrických kondenzátorů, tantalové tyče a pruty, ploché/válcované výrobky z nerez oceli, pojistky pro napětí nižší než 1000 V, sklářské tmely a oxidy/hydroxidy/dusičnany.

Hlavní položky dovozu do ČR v roce 2011:

 • plazi
 • řezané růže
 • rostliny bez květů a poupat
 • rajčata, květák, cuketa
 • ovoce
 • citrusy
 • káva
 • soli kyseliny mravenčí

Za 1. pololetí roku 2012 byly dovezeny následující hlavní položky: pevné elektrické kondenzátory, káva, tantalové kondenzátory, oblečení, obuv, regulační/kontrolní přístroje/zařízení, tantalové tyče a pruty, pražená káva.

7.4. Perspektivní položky českého exportu (velikost trhu, podíl domácí výroby a dovozu)

Stejně jako v ostatních středoamerických zemích je pro české výrobní a obchodní společnosti zajímavý zejména salvadorský trh strojírenských výrobků. Perspektivu má především export zemědělských a stavebních strojů, textilních strojů, ručního nářadí apod. Zajímavý je sektor energetiky, zejména po jeho privatizaci, kde se otvírají možnosti pro dodávky vodních elektráren. Dalšími produkty, o něž je v Salvadoru velký zájem, jsou papír, lepenka, materiály pro stavební průmysl, plastické hmoty (především polyetylén), zemědělské stroje a v neposlední řadě ruční střelné zbraně.

7.5. Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V Salvadoru v současné době neexistuje žádný výrobní podnik s českou kapitálovou účastí, či joint-venture.

Od roku 1999 je velmi aktivní na salvadorském trhu zejména AVX Czech Republic, Lanškroun. Jejím partnerem v Salvadoru je AVX Industries. AVX Czech Republic vyváží do Salvadoru strojové vybavení a suroviny pro výrobu kondenzátorů a importuje kondenzátory.

V rocw 2007 byla navázána spolupráce mezi českou turistickou agenturou EXIMTOURS a sítí hotelů DECAMERON.

7.6. Vyhodnocení poptávek v teritoriu po českém zboží, výrobní kooperaci

Salvadorské firmy se na zastupitelský úřad obracejí velmi málo (pouze několik dotazů ročně) a ZÚ rovněž neobdržel z české strany žádnou nabídku na výrobní kooperaci.

7.7. Zahraniční rozvojová spolupráce

Poměrně bohaté jsou kontakty ČR a Salvadoru, pokud jde o humanitární a rozvojovou pomoc. V této souvislosti působil v Salvadoru a v celém regionu Střední Ameriky nadační fond Platforma Projektů N.E.W.S., který byl realizátorem většiny rozvojových projektů ČR v této oblasti.

Koncem roku 1998 postihl Střední Ameriku hurikán Mitch, který způsobil v zemích oblasti včetně Salvadoru rozsáhlé materiální a lidské škody. V této souvislosti poskytla ČR v listopadu 1998 postiženým zemím humanitární pomoc v celkové výši 5 mil. Kč. Na Salvador z této částky připadlo 0,7 mil. Kč.

V roce 2000 byla schválena rozvojová pomoc zemím Střední Ameriky na překonání následků hurikánu Mitch. Pro Salvador bylo vyčleněno 3,5 mil. Kč na realizaci projektu zalesňování. Příprava projektu se však zdržela, což způsobilo, že se projekt nedostal do plánu rozvojové pomoci na rok 2001 ani na rok 2002. Důvodem odkladu realizace projektu byl také nedostatek finančních prostředků. Projekt, jehož gestorem bylo MZe ČR a Platforma Projektů N.E.W.S., byl nakonec kvůli přetrvávajícím problémům s jeho přípravou vyškrtnut z plánu rozvojové pomoci ČR.

Po ničivých zemětřeseních, která postihly Salvador v lednu a v únoru 2001, rozhodla ČR okamžitě o zaslání humanitární pomoci ve výši 1 mil. Kč.

Od roku 2003 je v Salvadoru realizován rozvojový projekt „Geologický průzkum přírodních rizik v jihovýchodním Salvadoru“, jehož gestorem je MŽP ČR a Česká geologická služba. Celkový rozpočet projektu, jehož úkolem je vypracovat komplexní studii zaměřenou na předpověď přírodních nebezpečí geologického původu, je 9 mil. Kč. Projekt byl úspěšně ukončen roku 2006, nicméně od r. 2007 výhledově na další období tří let je území Salvadoru v geologickém průzkumu přírodních rizik pokrýváno ze sousední Nikaraguy.

V roce 2011 ČR financovala Malý lokální projekt s názvem „Školní farma pro stimulaci žen a mládeže k rozvoji produkce potravin“, který má přispět na výukové středisko žen – podnikatelek.

V roce 2112 ČR přispěla částkou 450 tis. Kč na Malý lokální projekt s názvem Výstavba domků pro obyvatele postižené hurikánem v říjnu 2011.

7.8. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Autoři neuvádí.

7.9. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Autoři neuvádí.


.