Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Salvador
Salvador Salvador
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Zahraniční obchod země

 

6.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo – tabulka

 

2007

2008

2009

2010

2011

Vývoz FOB

mil. USD

4 014,5

4 641,1

3 866,1

4 499,2

5 308,9

Dovoz CIF

mil. USD

8 820,6

9 817,7

7 325,4

8 498,2

10 118,1

Obrat

mil. USD

12 835,1

14 458,8

11 191,5

12 997,4

15 427,0

Saldo

mil. USD

-4 806,1

-5 176,6

-3 459,3

-3 999,0

-4 809,2

Zdroj: Banco Central de Reserva de El Salvador

6.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Tradičně nejdůležitějším obchodním partnerem Salvadoru jsou USA, kam v roce 2011 směřovalo 46 % exportu a odkud pochází prakticky 70 % veškerého salvadorského dovozu. Důležitými partnery jsou středoamerické země, zejména pak Guatemala, Honduras, Nikaragua a Kostarika. Z evropských zemí je největší objem zahraničního obchodu realizován se SRN, z asijského regionu s Japonskem a ČLR.

6.3. Komoditní struktura

V posledních 7 letech rychle rostl export tzv. netradičních položek, a to především průmyslových výrobků a textilních výrobků a současně se snižoval relativní podíl kávy a dalších zemědělských produktů. Káva však zůstává hlavním exportním produktem Salvadoru.

Stěžejní podíl na zvyšujícím se celkovém salvadorském exportu má zejména vývoz textilních výrobků, léků, rybích výrobků (tuňák), okrasných rostlin a dalších produktů průmyslu maquily.

V dovozu převažují výrobky klasifikované jako přechodné, tj. zejména suroviny a polotovary, následované spotřebním zbožím (necelá 1/3 veškerého dovozu) a maquila (cca 1/5 veškerého dovezeného zboží do Salvadoru). Podstatně se zvýšil dovoz ropy.

6.4. Dovozní podmínky a dokumenty (po vstupu do EU), celní systém, kontrola vývozu

Dovozní podmínky:

Dovoz zboží a služeb do Salvadoru nepodléhá žádným významnějším omezením. Pro většinu dováženého zboží není zapotřebí dovozní licence a zboží musí pouze splňovat platné salvadorské normy. Na vybrané okruhy zboží, jako např. na chemické, farmaceutické a potravinářské produkty, jsou nicméně uplatňována zpřísněná dovozní pravidla. Zakázán je dovoz drog a barbiturátů a střelných zbraní velkého kalibru. Přísným omezením a povolením podléhá dovoz následujících položek:

 • publikace a filmy obscénního charakteru
 • hrací automaty
 • cigaretový papír
 • stroje na výrobu mincí
 • bankovky
 • sazenice a semena kávovníku.

Fytosanitárním předpisům musí vyhovovat dovážené zemědělské a potravinářské produkty.

Dovozní dokumenty:

Pro většinu zboží jsou vyžadovány pouze běžné dokumenty (bill of lading, airway bill, komerční faktura). Pro dovoz některých zemědělských a potravinářských produktů (např. čerstvé potraviny a živá zvířata) a zbraní je vyžadována importní licence, kterou vydává ministerstvo zemědělství, respektive obrany. Veškeré zboží, prodávané v Salvadoru, musí nést viditelné označení ceny, váhy či objemu, složení a u farmaceutických produktů popis zdravotních rizik.

Celní systém:

Salvador je členem Středoamerického společného trhu. Základem salvadorského celního sazebníku je tzv. Středoamerický celní systém a společný středoamerický celní sazebník (SAC). Na více než 90 % všech dovozních položek jsou společná cla. Maximální celní sazby uplatňované Salvadorem na zboží pocházející ze zemí mimo integraci jsou 10 % na polotovary a maximálně 15 % na hotové výrobky. Existuje nicméně okruh zboží, na které jsou aplikována cla vyšší (15–40 %), jde především o některé zemědělské produkty, automobily, alkoholické nápoje a textilní výrobky.

Evropská unie a země Střední Ameriky (Kostarika, Salvador, Guatemala, Honduras, Nikaragua a Panama) uskutečnily jednání o obchodní části Asociační dohody (dohoda dále obsahuje kapitoly týkající se politiky a vzájemné spolupráce). Dne 29. června 2012 byla Asociační dohoda na Středoamerickém summitu v Hondurasu podepsána.

Kontrola vývozu:

Platný vývozní režim umožňuje vývoz do jakékoliv země světa s výjimkou zemí, na něž OSN uvalila obchodní sankce. Všichni exportéři musí být zaregistrováni u tzv. Centro de Trámites de Exportación při Centrální bance, vývozci zemědělských produktů navíc pak u specializovaných institucí (např. Consejo Salvadoreňo del Cafe pro kávu, Centro de Desarrollo Pesquero pro mořské produkty, Dirección de Defensa Agropecuaria pro živá zvířata). Regulován je pouze export vzácných živočišných a rostlinných druhů a archeologických předmětů. Při exportu jsou vyžadovány následující dokumenty:

 • doklad o zápisu do registru exportérů (tzv. exportní licence)
 • komerční faktura a ve zvláštních případech pak i povolení ministerstva financí a práce (pro průmyslové stroje a zařízení) či ministerstva zemědělství.

6.5. Ochrana domácího trhu

Domácí trh je chráněn v podstatě pouze celními sazbami. Salvador v posledních letech významně pokročil v odstraňování netarifních obchodních překážek.

6.6. Zóny volného obchodu

Zóny volného obchodu začaly v Salvadoru vznikat po schválení příslušných zákonů v roce 1990 (zákon na podporu zahraničních investic, zákon na podporu exportu). Nový zákon o volných zónách byl schválen v roce 1998. Podle těchto zákonů jsou volné zóny extrateritoriální celní a fiskální území, kde podnikají místní či zahraniční subjekty v oblasti výroby, montáže, exportu či reexportu zboží a služeb. Stejné výhody požívají firmy působící v režimu aktivního zušlechťování, kde je hlavním předmětem činnosti reexport. Firma působící v režimu volných zón může své produkty po zaplacení všech daní a cel prodávat i na salvadorském trhu. V současné době se v zemi nachází 7 velkých zón volného obchodu, všechny v rukou soukromých vlastníků. Celkem v Salvadoru působí 17 volných zón. V režimu zón volného obchodu dále operuje více než 200 individuálních firem. Podle odvětví má největší zastoupení textilní průmysl, elektronika, strojírenství a farmaceutický průmysl. Volné zóny zaměstnávají cca 60 tisíc pracujících.

Celní a daňové výhody poskytované v režimu volných zón po celou dobu působení podniku ve volné zóně:

 • 100% osvobození od veškerých celních poplatků při dovozu surovin, materiálu, polotovarů, dílů, pohonných hmot a strojního vybavení pro výrobu zboží pro export
 • 100% osvobození od daně z přidané hodnoty
 • 100% osvobození od daně z příjmu
 • 100% osvobození od municipálních daní

V režimu volných zón nejsou aplikovány žádné restrikce, pokud jde o:

 • zahraniční vlastnictví podniků
 • repatriace zisků a kapitálu
 • transfery fondů
 • operace v zahraniční měně
 • převody platů, úroků, zisků
 • zahraniční podíl na managementu firmy

V režimu volných zón může podnikat jakákoli firma s výjimkou některých aktivit, např.:

 • cestovní kanceláře a letecké společnosti
 • letecká, lodní a pozemní doprava
 • banky a pojišťovny
 • služby nesouvisející s mezinárodním obchodem
 • hotely
 • export ropy a zemního plynu
 • rybolov
 • těžba surovin
 • výroba výbušnin a radioaktivních materiálů, cukru, alkoholických nápojů

Přehled zón volného obchodu:

San Bartolo
Tel.: (503)2 295-0629
kontakt: Pedro Cruz

El Progreso Industrial Park
Tel.:(503) 2823-4408, 2283-4403
Fax: (503) 2228-5053
Kontakt: Edwin Escobar

Zona Franca El Pedregal
Tel.: (503) 7334-6011
Fax: (503) 7334-6060
Kontakt: María Teresa de Rendón
E-mail: marketing@N0SPAM.pedregalsal.com

Export Salva Free Zone
Tel.: (503) 7337-5347, 5291
Fax: (503) 7338-5242
Kontakt: Ing. Ana María de Rivas
E-mail: esfz@es.com.sv

San Marcos Free Zone
Tel.: (503) 2220-2333
Fax: (503) 2220-1012
Kontakt: Coronel Mario Guerrero

American Industrial Park
Tel.: (503) 7330-9444
Fax: (503) 7330-9392
Kontakt: Mr. Martin
Web: www.americanpark.com.sv
E-mail: mnorman@americanpark.com.sv

Zona Franca Internacional El Salvador
Tel.: (503) 7366-3360. (503) 7883-9981
Fax (503) 7366-3372
Kontakt: Ing. Jaime Guerrero
Web: www.internationalfreezone.com

Zona Franca Santa Lucía
Tel.: (503) 2283-7504, (503) 2263 5782
Kontakt: Lic. Mauricio Hernandez

LIDO Free Zone
Tel.: (503) 7318-1633, 1641
Fax: (503) 7318-1645
Kontakt: Lic. Nelson González
E-mail: nelsongonzalez@salnet.net

Miramar Free Zone
Tel.: (503) 7361-0000
Fax: (503) 7361-0001
Kontakt: Ing. Ricardo
Web: www.miramar.com.sv
E-mail: ravila@miramar.com.sv

Zona Franca 10
Tel.: (503) 7408-4065
Kontakt: Licenciado Juan Duch Martinez

Zona Franca Santa Tecla
Tel.: (503) 2288-1649, 1650
Fax: (503) 2288-1652
Kontakt: Mr. Man Sun Hong

Zona Franca Santa Ana
Tel.: (503) 7447-9862
Kontakt: Lic.Francisco Díaz

Zona Franca
Tel.: (503) 2263-5833
Fax: (503) 2263-2554
Kontakt: Licenciado Constatino Samour

Zona Franca Santo Tomas
Tel.: (503) 2220-5532
Fax: (503) 2220-5535
Kontakt: Licenciada Norma Pablo

Zona Franca Pipil
Tel.: (503) 2257-9628
Fax: (503) 2263-8239
Kontakt: Giora Rabinovich

Zona Franca Calvo Conservas
Tel.: (503) 2244-4803, 50/ Lic. Luis Martinez, tel: (503) 2264-5983
Fax: 2263-5782
Kontakt: Lic. Yolanda Angulo


.