Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Salvador
Salvador Salvador

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Salvadorská republika
 • República de El Salvador

1.2. Rozloha

 • 21 040 km2
 • Salvador hraničí s Guatemalou, Hondurasem a na západní části má přístup k Pacifickému oceánu.

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

V Salvadoru žije podle posledních odhadů sčítání obyvatelstva z roku 2009 6,2 mil. obyvatel, hustota osídlení činí 298 obyvatel/km2, což představuje největší osídlení ve Střední Americe. Podíl ekonomicky činného obyvatelstva se odhaduje na 2,6 mil, 37% obyvatelstva žije na venkově.

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Dle sčítání z roku 2009 činil průměrný roční přírůstek 2,3 %, na jeho výši se nejvíce podíleli Indiáni a míšenci.

1.5. Národnostní složení

Největší skupinu obyvatelstva tvoří mestici (86 %), dále Indiáni (1–2 %), běloši se na celkové populaci podílí 12 %.

1.6. Náboženské složení

V zemi vyznává většina obyvatel náboženství římsko-katolické (56,6 %), asi 27,9 % protestantské (evangelíci), dále je zastoupeno náboženství indiánských skupin obyvatel a také svědci Jehovovi a Murmoni.

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Oficiálním jazykem je španělština, k ostatním nejčastěji používaným jazykům patří angličtina (převážně v turistických centrech), náhuatl a mayské jazyky.

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Salvador je republikou prezidentského typu. Územně se dělí na 14 departamentů (provincií), které řídí guvernér jmenovaný prezidentem republiky. Státní moc tvoří tři nezávislé moci: výkonná, legislativní a soudní.

Hlavní město Salvadorské republiky je San Salvador (2,2 mil. obyvatel).

Další velká města jsou Santa Ana (245 tis. obyvatel), Soyapango (241 tis. obyvatel), San Miguel (218 tis. obyvatel) a Santa Tecla (164 tis. obyvatel).

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • od 1.1. 2001 USD (oficiálně i původní colón, v oběhu však již nepoužívaný), fixní kurz 8,75

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

 • 1. ledna nový rok
 • 16. ledna – Den sjednání míru a bezpečnosti
 • březen–duben – Velikonoční týden
 • 1. května – Svátek práce
 • 3. května – Den kříže
 • 15. září – Den nezávislosti
 • 20. října – Den revoluce
 • 12. října – Den rasy
 • 25. prosince – Hod Boží
 • 31. prosince – Silvestr (odpoledne je svátek)

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Salvadorští podnikatelé jsou při obchodním jednání přátelští, avšak poněkud formální, jak pokud jde o oblečení (oblek a kravata), tak pokud jde o používání titulů před jménem. Zvykem je výměna vizitek při prvním setkání. Přesnost však rozhodně není jejich nejsilnější stránkou. Podobně jako v jiných latinskoamerických zemích kladou Salvadorci velký důraz na osobní kontakt a poměrně dlouhou výměnu zdvořilostí. Významná část obchodních jednání se odehrává při obědě, který se tak snadno může protáhnout na 2–3 hodiny. Jednacím jazykem je španělština, většina výše postavených lidí v obchodních kruzích hovoří i anglicky.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

ČR nemá se Salvadorem uzavřenou žádnou bilaterální dohodu o vzájemném poskytování zdravotních služeb. Místní lékařská péče (především v hlavním městě) je na dobré úrovni, částky na úhradu pro cizince však jsou velmi vysoké. Je proto nanejvýš žádoucí si zajistit zdravotní připojištění již v ČR.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

V zemi není zastoupení těchto organizací. V oblasti turistiky je možné se obrátit na kancelář CzechTourismu, otevřenou v Mexiku 11. května 2006.

Oficina de Turismo de la República Checa – CzechTourism
Ejército Nacional 505 – kancelář. 1303
Col. Granada
11590 México, D.F.  México
tel./fax: +52-55-55458000
e-mail: lutter@czechtourism.com
web: www.czechtourism.com

Oficina CzechTrade
Cuvier 22
Col. Nueva Anzures
Del. Miguel Hidalgo
11590 México, D.F.
e-mail: miroslav.mandak@czechtrade.com
web: www.czechtrade.cz

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • Záchranná služba: 121
 • Hasiči: 255 7300
 • Policie: 911

1.18. Internetové informační zdroje

Vládní instituce

Podnikatelské organizace

Univerzity

Turistika

Hromadné sdělovací prostředky a ostatní

Statistické přehledy

1.19. Adresy významných institucí

Salvadorská obchodní a průmyslová komora
(Cámara de Comercio e Industria de El Salvador) 9a. Avenida Norte y 5a
Calle Poniente San Salvador
El Salvador
Tel.: 00503-2231000
Fax: 00503-2271 4461
Web: www.camarasal.com

Národní asociace soukromých podnikatelů
(Asociación Nacional dela Empresa Privada) Boulevard del Hipódromo 542
Col. San Benito
San Salvador
El Salvador
Tel.: 00503-2209-8300
Fax: 00503-2209-8317
Web: www.anep.org.sv

Salvadorská asociace průmyslníků
(Asociación Salvadoreňa de Industriales) Calles Roma y Liverpool
Colonia Roma San Salvador
El Salvador
Tel.: 00503-2279 2488
Fax: 00503-2267-9251
Web: www.asi.com.sv

Sdružení exportérů Salvadoru
(Corporación de Exportadores de El Salvador - COEXPORT) Condominios del Mediterraneo Edificio A23
Jardines de Guadalupe San Salvador
El Salvador
Tel.: 00503-2243 3110, 243 1328
Fax: 00503-2243 3159
Web: www.coexport.com

Salvadorská nadace pro ekonomický a sociální rozvoj
(Fundación Salvadoreňa para el Desarrollo Económico y Social - FUSADES) Antiguo Cuscatlan
La Libertad SanSalvador
El Salvador
Tel.: 00503-2248-5600
Fax: 00503-2278-3356
Web: www.fusades.com.sv

.