Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Salvador
Salvador Salvador
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Zahraničně-politická orientace

 

3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních

Salvador je členem následujících mezinárodních a regionálních organizací a integračních uskupení:

Organizace spojených národů (OSN), Organizace pro výživu a zemědělství (FAO), Dětský fond OSN (UNICEF), Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD), Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO), Organizace OSN pro průmyslový rozvoj (UNIDO), Organizace amerických států (OAS), Mezinárodní měnový fond (MMF), Světová banka (SB), Latinskoamerický ekonomický systém (SELA), Meziamerická rozvojová banka (BID), Světová obchodní organizace (WTO), Mezinárodní organizace duševního vlastnictví (OMPI-WIPO), Středoamerická banka ekonomické integrace (BCIE), Středoamerický integrační systém (SICA), Sekretariát Středoamerické ekonomické integrace (SIECA), Středoamerický společný trh (MCCA-CACM), Středoamerický parlament (PARLACEN), Mezinárodní Telekomunikační Unie (ITU), Interpol, Středoamerický společný trh (CACM), Hospodářská komise OSN pro Latinskou Ameriku (ECLA), G-77, Meziamerická rozvojová banka (IADB), Mezinárodní agentura atomové energie (IAEA), Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (IBRD), Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), Mezinárodní konference svobodných odborů (ICFTU), Mezinárodní rozvojové sdružení (IDA), Mezinárodní fond pro zemědělský rozvoj (IFAD), Mezinárodní finanční korporace (IFC), Mezinárodní organizace práce (ILO), Mezinárodní námořní organizace (IMO), Mezinárodní olympijský výbor (IOC), Světová odborová organizace (WFTU), Světová zdravotní organizace (WHO), Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO), Světová meteorologická organizace (WMO), Program OSN pro rozvoj (PNUD).

3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách

Salvador podepsal celkem 130 mezinárodních mnohostranných smluv, dohod a jejich dodatků a protokolů.

Salvador ratifikoval dohodu o volném obchodu s USA (CAFTA, platnost od 1. 3. 2006) a je nejhorlivějším zastáncem co nejširšího postupu integrace regionu, která by se kromě ekonomické integrace měla rozšířit i na politickou. Salvador je aktivním propagátorem společného postupu středoamerických zemí při sjednávání regionálních mezinárodních dohod – viz společný postup zemí „severního trojúhelníku“ (Honduras, Guatemala, Salvador) při jednáních o dohodě o volném obchodu s Mexikem a společný postup středoamerických zemí při jednáních o dohodách o volném obchodu s Dominikánskou republikou a Chile.

Salvador má podepsány následující dohody o volném obchodu:

 • Dohoda o volném obchodu mezi Salvadorem a Dominikánskou republikou; podepsána 16. 4. 1998, vstoupila v platnost 4. 10. 2001
 • Dohoda o volném obchodu mezi Salvadorem a Chile; podepsána 18. 10. 1999, vstoupila v platnost 3. 6. 2002
 • Dohoda o volném obchodu mezi Salvadorem a Mexikem; podepsána 29. 6. 2000, vstoupila v platnost 15. 3. 2001
 • Dohoda o volném obchodu mezi Salvadorem a Panamou; podepsána 6. 3. 2002, ratifikována 3. 10. 2002
 • Dohoda o volném obchodu mezi Salvadorem a USA; podepsána 5. 8. 2004, ratifikována 18. 12. 2004
 • Dohoda o volném obchodu s Taiwanem; podepsána v listopadu 2006
 • Dohoda o volném obchodu mezi Mexikem a státy Střední Ameriky (Guatemala, Salvador, Nikaragua a Honduras), podepsána dne 22.11.2011, aplikace se Salvadorem od 1. září 2012

V hlavním městě San Salvadoru sídlí stálý sekretariát středoamerické integrační dohody SICA. Salvador se aktivně podílí na práci Středoamerického parlamentu – PARLACENu, Středoamerického soudního dvora a také na Plánu Puebla-Panamá.

Na summitu EU–LAC v květnu 2010 byla úspěšně dokončena jednání o Asociační dohodě EU – Střední Amerika. Dne 29. června 2012 byla Asociační dohoda na středoamerickém summitu v Hondurasu podepsána. V současné době probíhá ratifikační proces Asociační dohody EU-Střední Amerika. Od 1. srpna 2013 je platné prozatímní provádění ekonomické části dohody se zeměmi Střední Ameriky – Panama, Nikaragua a Honduras. V případě Kostariky , Salvadoru a Guatemaly probíhá ratifikační proces.

3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) – mimo smluv dle kap.7.1.

Smluvní základna:

 • Dohoda o zrušení vízové povinnosti pro všechny druhy pasů. Podepsána v San Salvadoru dne 23. 4. 2004; od 1. 8. 2004 je v platnosti jednostranné zrušení vízové povinnosti pro občany ČR, jejichž pobyt nepřesáhne 3 měsíce.
 • Memorandum o spolupráci v oblasti cestovního ruchu. Podepsala ministryně zahraničních věcí Marisol Argueta de Barillas s MMR v květnu 2009, během návštěvy Prahy u příležitosti ministeriády Grupo RIO-EU.
 • Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic. Podepsána dne 29. 11. 1999, datum vstupu v platnost 28. 3. 2001.
 • Probíhá sjednávání Dohody o zabránění dvojímu zdanění.
 • Probíhá sjednávání Dohody o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu.

 


.