Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Salvador
Salvador Salvador

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Dohoda mezi Českou republikou a Salvadorskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and the Republic of El Salvador for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments
Země a mez. organizace Salvador
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Místo podpisu 1999-11-29 San Salvador
Platnost
Publikace č. 2001-04-26 34/2001

Memorandum o porozumění a spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem cestovního ruchu Salvadorské republiky

Název v cizím jazyce Memorandum of Understanding and Cooperation in Tourism between the Ministry for Regional Development of the Czech Republic and Ministry of Tourism of the Republic of Salvador
Země a mez. organizace Salvador
Oblast smluvní úpravy Cestovní ruch
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Místo podpisu 2009-05-13 Praha
Platnost 13.5.2009
Publikace č. 2009-07-09 55/2009
.