Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Svatá Lucie Pitons foggy
Svatá Lucie Svatá Lucie
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Investiční klima

 

9.1. Podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Sv. Lucie nabízí domácím a zahraničním investorům daňové i nedaňové pobídky. Hlavními regulátory a institucemi nabízející propagační a podpůrné proinvestiční služby jsou:

 • National Development Corporation
 • Ministry of Tourism
 • St. Lucia Tourist Board
 • St. Lucia Heritage Tourism Programme
 • St. Lucia Hotel and Tourism Association

Podle Zákona o investičních pobídkách (Fiscal Incentive Act) může kterákoliv zahraniční společnost získat bezcelní licenci na dovoz strojů a zařízení, surovin a obalových materiálů mimo země Caricomu, které budou používány při výrobě schváleného výrobku.

Daňové prázdniny – kritéria, která musí výrobce splňovat:

 • podnik musí být založen a registrován na Sv. Lucii
 • podnik musí přispívat rozvoji ekonomiky ostrova
 • musí být využity lidské a přírodní zdroje Sv. Lucie
 • podnik musí vytvořit vazbu na ostatní ekonomické sektory
 • podnik musí přispívat k výnosům v cizí měně

Nabízené fiskální pobídky:

 • daňové prázdniny maximálně 15 let
 • dovoz výrobních linek, strojů a zařízení, surovin a obalových materiálů bezcelně a bez spotřební daně
 • exportní renta – daňová úleva na zisky z exportu
 • převedení ztrát na další léta
 • neomezená repatriace všech zisků a kapitálu

Investiční politika Sv. Lucie je zaměřená především na podporu zahraničních investic do odvětví turistiky.

Procedury pro umístění zahraničních investic:

Založení a registrace společnosti musí být provedena místním právním zmocněncem se sídlem na Sv. Lucii. Nutno vyplnit tyto oficiální formuláře a dále postupovat takto:

 • předložit žádost o vyhledání jména, není-li již stejný název firmy registrován
 • deklarace souhlasu se názvem firmy
 • příprava memoranda asociace (zakládací listiny)
 • příprava stanov asociace, zpráva ředitelů a oznámení adresy
 • vydání certifikátu o inkorporaci.

Obchodní licence

Všechny individuální zahraniční osoby a společnosti, jejichž záměrem je vedení obchodu na Sv. Lucii potřebují obchodní licenci. Pro vydání obchodní licence Ministerstvem obchodu, průmyslu a spotřeby je třeba předložit:

 • tři kopie formuláře žádosti o obchodní licenci zakoupené na Ministerstvu obchodu a spotřebních věcí
 • formulář žádosti musí být vyplněn a vrácen tomuto ministerstvu
 • žádost je předložena k posouzení na komoru Trade License Advisory Board, která učiní doporučení a postoupí žádost uvedenému ministerstvu, konečné schválení trvá cca 6–8 týdnů, licence je vystavována na rok a vyprší vždy ke konci roku.

Pracovní povolení

Podle vyhlášky o zaměstnanosti (Foreign National and Commonwealth Citizens (Employment) Regulation), všichni občané, kteří nejsou státními příslušníky Sv. Lucie, musí žádat o pracovní povolení, které vydává Labour Department Ministerstva právních, vnitřních a pracovních věcí na 1 rok a je nutné ho každoročně obnovovat. Pro získání pracovního povolení se předloží trestní rejstřík z posledního místa rezidence, ověřené kopie certifikátů o dosaženém vzdělání a kvalifikaci, kopie o oznámení volného pracovního místa, pokud je pracovní pozice inzerována a platná kopie Trade License pro zahraniční společnosti.

9.2. Přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Přímé zahraniční investice

 • Průměr 2000–2010: 70 mil. USD
 • 2005: 82 mil. USD
 • 2006: 119 mil. USD
 • 2007: 76 mil. USD
 • 2008: 91 mil. USD

Největší investoři:

 • Velká Británie, USA, Korea, Kanada, EU

Odvětví:

 • 80 % PZI do rozvoje služeb, zejména turistiky, finančních služeb a informatiky a informačních technologií

9.3. České investice v teritoriu

Podle dostupných pramenů nebyly na Sv. Lucii zaznamenány žádné české investice.

9.4. Nejperspektivnější odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Vládou stanovené investiční priority:

 • finanční služby
 • informatika a informační technologie
 • rozvoj hotelnictví a výstavba turistických rezortů
 • zemědělství, vodní hospodářství a agrozpracovatelský sektor
 • průmyslová výroba

Další informace uvedeny pod bodem 7.4.

9.5. Rizika investování v teritoriu

Rizika investování v teritoriu Sv. Lucie jsou běžná a odpovídající charakteru relace anglicky mluvícího Karibiku a nejsou na úrovni přesahující rozsah těchto rizik investování. Přesto však doporučujeme zajistit návratnost dodávek vyplývajících z dodavatelsko-odběratelských a úvěrových vztahů vyšší formou záruky (bankovní aval nebo záruka, neodvolatelný a potvrzený L/C otevřený u české banky aj. zajišťovací instrumenty).


.