Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Svatý Kryštof a Nevis Svatý Kryštof a Nevis
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Víza - režim vstupu

 

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnilyMinisterstvo zahraničních věcí ČR doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. K podávání informací o podmínkách vstupu jsou příslušné orgány Svatého Kryštofa a Nevis ( www.stkittsnevis.org).


Dne 28. 5. 2009 byla v Bruselu podepsána dohoda mezi Evropským společenstvím a státem Svatý Kryštof a Nevis o zrušení vízové povinnosti, která vstoupila v platnost týž den. Touto dohodou byl zaveden režim bezvízového styku pro občany Evropské unie a občany Svatého Kryštofa a Nevis, kteří mohou pobývat na území druhé smluvní strany po dobu až tří měsíců během šestiměsíčního období. Čeští turisté tedy mohou v souladu s podmínkami této dohody cestovat na území Svatého Kryštofa a Nevis bez víza. Dohoda se nevztahuje na osoby cestující za účelem vykonávání výdělečné činnosti.

K podávání informací o aktuální vízové povinnosti a podmínkách vstupu jsou příslušné orgány Svatého Kryštofa a Nevis ( www.stkittsnevis.org).

Cestovatelé ze zemí s možností výskytu žluté zimnice se musí prokázat patřičným očkováním.


převzato z databáze Informace pro turistické cesty konzulárního odboru MZV
.