Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Svatý Kryštof a Nevis Svatý Kryštof a Nevis
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Ekonomická charakteristika země

 

4.1. Zhodnocení hospodářského vývoje za minulý rok, předpověď dalšího vývoje

Ekonomika Sv. Kryštofu je závislá na turistice. Sv. Kryštof a Nevis byl posledním monokulturním výrobcem cukru ve Východním Karibiku do té doby, než vláda rozhodla (k 30. 7. 2005) o uzavření cukrovarnického průmyslu, a to po celé dekádě ztrát státem provozované cukrovarnické společnosti, které vyvrcholily neúrodou r. 2005. Aby vláda kompenzovala ztráty cukrovarnického průmyslu, angažovala se v programech diverzifikace zemědělského sektoru a stimulovala rozvoj jiných sektorů ekonomiky. Zavedla program investičních pobídek za účelem alokace domácích a zahraničních soukromých investic a školení místního personálu. Největší růst zaznamenala turistika a v současnosti je jedním z největších zdrojů deviz.

Ekonomika ostrovů Sv. Kryštof a Nevis, které jsou jedinou federací v Karibiku, zaznamenala největší růst v 90. letech, avšak uragány v r. 1998 a 1999 a teroristické útoky v USA v září 2001 těžce poškodily rozvíjející se sektor turistiky. Ke zlepšenému výkonu ekonomiky přispěly nové investice do turistiky, vč. výstavby hotelu Marriott a kongresového centra a výstavba turistických rezortů.

Diverzifikace zemědělského sektoru je jednou z priorit vládní politiky, která orientuje zemědělství zejména na pěstování zeleniny.

Ostrov Nevis, který má vlastní 5. členné národní shromáždění, svého premiéra a jeho zástupce, dosahuje jen menších úspěchů v úsilí o dosažení ekonomické životaschopnosti. Primární exportní komoditou Nevisu je bavlna, která však nepříznivě působí na erozi půdy. Nevis historicky postrádá úrodnou půdu, je menší než sousední St. Kryštof, a byl vždy méně vhodný pro pěstování cukrové třtiny. Je však vyhledávaným cílem pro turistiku.

Více než 70 % tvorby HDP představuje velkoobchod, maloobchod, komunikace a finanční a vládní služby. Zemědělství činí asi 3 % a průmysl 26 % tvorby HDP. Téměř polovina pracovní síly je zaměstnána v obchodě, hotelnictví a ve službách a zemědělství zaměstnává necelou třetinu pracovní síly. Nezaměstnanost se odhaduje na 20–25 %, i když oficiální statistika uvádí 4,5–5,1 %. Země je značně závislá na dovozech.

Míra inflace se pohybuje mezi 3 až 5 % (2009).

Přírodní zdroje: nevýznamné, hlavně orná půda na Sv. Kryštofu

4.2. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (HDP/obyv., vývoj objemu HDP, podíl odvětví na tvorbě HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti)

HDP v běžných cenách:

 • 403,9 mil. USD (2004)
 • 453,0 mil. USD (2005)
 • 486,7 mil. USD (2006)
 • 620,8 mil. USD (2007)
 • 772,7 mil. USD (2008)
 • 736,5 mil. USD (2009)
 • 719,5 mil. USD (2010)

HDP na obyv.:

 • 2008: 15 700
 • 2009: 14 800
 • 2010: 14 400

Růst HDP:

 • 2,8 % (2000)
 • 4,1 % (2005)
 • 4,6 % (2006)
 • 4,5 % (2007)
 • 4,6 % (2008)
 • -5,5 % (2009)
 • -1,5 % (2010)

Podí odvětví na tvorbě HDP:

 • zemědělství: 3 %,
 • průmysl: 26 %,
 • služby: 71 % (2009)

Inflace:

 • 4,5 % (2007)   
 • 3,2 % (2008)
 • 4,5 % (2009)

Nezaměstnanost:

 • 5,1 % (2008)
 • 6,2 % (2009)

4.3. Průmysl – struktura, tempo růstu, nosné obory

Průmysl

Turistika, stavebnictví, výroba oděvů a obuvi, nápojů a tabáku, těžební průmysl, montovny elektroniky a zejména finanční obchodní služby.

V zemi je jen několik málo firem, které se zabývají průmyslovou výrobou a jsou orientovány na lehký průmysl (textilní,  výroba obuvi, nápojový průmysl, zpracování cukrové třtiny a bavlny, kopry a těžba soli). Sv. Kryštof a Nevis má nejrozsáhlejší montovny elektroniky ve Východním Karibiku a rozvíjí úspěšně dále výrobu oděvů.

Těžební průmysl

Nejvýznamnější je těžba soli a lomová těžba písku a štěrku (cca 220 000 tun ročně) a drceného kamene (121 000 tun) pro stavebnictví.

4.4. Stavebnictví

Sektor stavebnictví zaznamenal oživení. Projekty veřejného sektoru zahrnovaly rekonstrukce silnic, rekultivaci pozemků a výstavbu přístavu, výstavbu nábřeží v Charlestownu, expanzi letiště a rozvoj infrastruktury pro dodávky vody. Významnou část růstu stavebnictví představovaly různé velké projekty, jako např. hotelová síť Sunrise Villas – Half Moon Bay, silniční zkratka West Basseterre, stavební expanze na rozšíření mezinárodního letiště Robert L. Bradshaw International Airport, kriketový stadion Warner Park Cricket Stadium a komplex závodů na zpracování ryb Old Road Fisheries Complex.

4.5. Zemědělství – vývoj, struktura

Hlavní zemědělskými plodinami jsou cukrová třtina, rýže, yamy, zelenina, banány, bavlna, arašídy a velkou roli hraje rybolov (krabi – významná exportní komodita zejména do Holandských Antil a Portorika), který zaznamenává stále rostoucí investice do nákupu rybářských lodí a moderního zpracovatelského zařízení. Roste význam podmořského rybolovu a zpracování ryb. Živočišná výroba se orientuje na chov hovězího dobytka, ovcí, prasat a drůbeže. Pastviny zaujímají  jen malou část rozlohy ostrovů (cca 2,7 %), stáda hovězího dobytka čítají cca 4 300 hlav, prasata 4 000, ovce 14 000 a kozy 14 400.

4.6. Služby

Finanční služby

Nová bankovní legislativa umožňuje snadno otevírat nové společnosti, avšak s dostatečnou kontrolou a ochranou před praním špinavých peněz. Většina bank má vlastní mezinárodní oddělení, která nabízejí možnosti otevírání dolarových účtů s atraktivními úrokovými sazbami. Sektor offshore obchodu pokračuje ve své expanzi s podporou vlády.

Turistika

Celkový počet návštěvníků ostrovů se ročně pohybuje kolem 200 tisíc. Turistika a s ní spojená odvětví jsou nejvýznamnějšími sektory pro příliv deviz a zahraniční investice. Ostrovy jsou populární americkou turistickou destinací. Cca 1 000 amerických občanů žije trvale na ostrovech, zejména studenti a personál Rossovy veterinární školy a lékařské univerzity Americas, který  tvoří významnou část americké populace.

4.7. Infrastruktura (doprava, telekomunikace, energetika – z toho jaderná)

Doprava

Námořní – byl dokončen komplex Cruise Ship Pier Complex v Basseterre Bay, umožňující vstup dvou nákladních 80.000ti tunových lodí a 2–3 menších lodí s ponorem 20 stop a kotviště pro výletní miniparníky. V Long Point, na jihozápadním pobřeží Nevisu, se dokončuje výstavba přístavu. Přístavy s hlubokým ponorem jsou v Basseterre a v Charlestownu.

Železniční – 57 km, úzkokolejná železnice na Sv. Kryštofu používaná pouze pro transport cukrové třtiny

Silniční – dálnice 300 km, 126,4 km silnic dlážděných, 125 km nedlážděných, 50 km nezpevněný povrch

Letecká – letiště:       

 • Sv. Kryštof – The Robert Liewelyn Bradshaw International Airport – dvě míle od Basseterre
 • Nevis – The Newcastle Airport, 6 mílí od Charlestownu

Letecké společnosti operující na Sv. Kryštofu a Nevisu:

 • na letišti R. L. Bradshaw, St. Kitts – American Eagle, BWIA, Crusin Air, LIAT, Winair        
 • na letišti Newcastle, Nevis – Air St. Kitts/Nevis, Carib Aviation, Coastal Air, LINI´and WINAIR, mezinárodní přístup na letiště na Nevisu je možný přes Sv. Kryštof, Antiguu a St. Maarten     

Letecká nákladní přeprava:

 • AINERIJET SERVICE – telefon 869-465 88 61
 • AMERICAN AIRLINES – telefon 869-465 84 90
 • BWIA – telefon 869-465 84 44
 • EVELYN`S TRAVEL – telefon 869-469 93 33 (na Nevisu)     

Telekomunikace

Firma Cable and Wireless (St. Kitts-Nevis) Ltd. je smíšenou společností firmy Cable and Wireless a vlády Sv. Kryštofu a Nevisu. Tato smíšená společnost poskytuje veškeré domácí a mezinárodní telekomunikační služby na oba ostrovy s digitalizací a fibrooptickým kabelem. Nabízené služby zahrnují direct dialing, leased circuits, Internet, a CLASS Services and Voice Mail. ISDN je k dispozici na vyžádání. Firma také poskytuje služby mobilní telefonie.

Kód země pro volání ze zahraničí je 001-869 + místní číslo.

Rozhlasové a televizní vysílání – 3 AM radio stanice a 2 TV stanice, dále kabelový TV systém

Noviny

Vycházejí 4 týdeníky, The Leeward Times, The Democrat a The Observer vydávané týdně a Labor Spokesman jednou za 14 dní.

Energetika

Místní napětí je 230 V/60 cyklů, výroba elektrické energie 130 mil. kWh (2009), což odpovídá vlastní spotřebě. Jaderná energetika v zemi není.

Federace Sv. Kryštof a Nevis (SKN), stejně jako další malé ostrovní státy v Karibiku, je ekonomicky zranitelná a citlivá na vnější faktory, jako je fluktuace cen energií a zejména vysoké ceny ropy. Energetický systém ve většině malých ostrovních rozvojových zemí je nevýkonný a nákladný a přispívá ke zranitelnosti všech národních ekonomik. Ceny elektrické energie na SKN jsou obecně mezi 20–35 centy (US) za kWh, což je mnohem více než ceny v USA nebo v Evropě. Výroba elektrické energie je převážně na bázi v mixu fosilních paliv,  dřeva, petroleje a baterií.

SKN je čtvrtým karibským ostrovním státem, který se připojil ke globální iniciativě udržitelného rozvoje ostrovní energetiky (Global Sustainable Energy Islands Initiative) a Organizace amerických států již spolupracuje s vládou SKN od června 2006 na průzkumu geotermálního energetického potenciálu, jako součásti Geo-Caraibes Project.

Další údaje o energetice je možno získat na adrese: THE ELECTRICITY DEPARTMENT, telefon 869-465 20 00 (Sv. Kryštof) a telefon 869-469 55 21 (Nevis).

4.8. Přijímaná a poskytovaná rozvojová pomoc

USA poskytuje ostrovům ekonomickou podporu, Sv. Kryštof a Nevis jsou příjemcem US Caribbean Basin Initiative. Americká pomoc je poskytována prostřednictvím multilaterálních organizací, jako je World Bank a Caribbean Development Bank (CDB) a kanceláře USAID na Barbadosu. Ostrovy požívají také výhod vyplývajících z amerických vojenských cvičení a projektů humanitárního charakteru ve stavebnictví.

SKN je výhradně příjemcem rozvojové pomoci, není poskytovatelem.


.