Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Svatý Kryštof a Nevis Svatý Kryštof a Nevis

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Federace Sv. Kryštof a Nevis
 • Federation of Saint Kitts and Nevis (anglicky
 • Federación de San Cristóbal y Nieves (španělsky)

1.2. Rozloha

 • celková 261 km2
 • Sv. Kryštof  168 km2  
 • Nevis 93 km2

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • celkem: 55 tisíc  (2009), z čehož asi 40 tisíc na Sv. Kryštofu a 15 tisíc na Nevisu
 • hustota na km2: 165/km2
 • pracovní síla: asi 25 tisíc os.
 • podíl pracovní síly: 47 % populace

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva:

 • 2,2 % (2009)

Vzdělanost:

 • povinná školní docházka 9 let, vzdělanost 98 % (2009)

Zdravotní péče:

 • dětská úmrtnost 14/1 000 obyvatel
 • délka života: muži 70 let, ženy 76 let

Nezaměstnanost:

 • 5,1 % (2006 odhad)

1.5. Národnostní složení

 • převládá obyvatelstvo afrického původu, dále potomci britského, portugalského a libanonského původu

1.6. Náboženské složení

 • hlavně anglikánské
 • evangeličtí protestanti
 • římskokatolické menšiny

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • angličtina
 • anglické patois

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Administrativní členění

 • 14 farností

Hlavní město

 • Basseterre, 15 000 obyvatel (odhad)

další města

na Sv. Kryštofu:

 • Sandy Point Town
 • St. Paul’s  
 • Saddlers
 • Cayon
 • Old Road Town
 • Challengers

na Nevisu:

 • Charlestown
 • Cotton Ground
 • Newcastle

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • ECS – východokaribský dolar, 100 centů,
 • fixní kurz 2,70 ECS = 1 USD

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

 • 1. ledna – Nový rok
 • 2. ledna – Karneval
 • 1. pondělí v květnu – Svátek práce (Labor Day)
 • 1. pondělí v srpnu – Bankovní den (Banking Day)
 • 19. 9. – Den nezávislosti
 • 14. 11. – Narozeniny Prince z Walesu
 • 25. 12. – Vánoce
 • 26. 12. – Vánoce
 • 30. 12. – karneval

pohyblivé svátky – Velký pátek a velikonoční pondělí

Pracovní doba

 • obchody – pondělí–pátek 8:00–16:00/16:30
 • úřady – dtto

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Obvyklé pro oblast anglicky mluvícího teritoria v Karibiku. ZÚ nemá žádné speciální  poznatky o zvláštních a místních zvyklostech na tomto minitrhu, které by se vymykaly běžným uzancím obchodního jednání. I na těchto ostrovech není dochvilnost pracovních schůzek silnou stránkou místních partnerů, nicméně partneři si zakládají na obvyklých zdvořilostech a oceňují zájem o dění na ostrovech a jejich zapojení do mezinárodního obchodu. Nezanedbatelnou součástí obchodních jednání je projevení zájmu o rodinu a tamní životní podmínky a především dosažené úspěchy partnerské firmy na regionálním i mezinárodním trhu.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Na ostrovech Sv. Kryštof a Nevis jsou dvě větší nemocnice, a to na Sv. Kryštofu a na Nevisu:

Joseph N. France General Hospital
St. Kitts
telefon: 869-465 25 51
fax: 869-466 66 81

Tato v zemi největší všeobecná nemocnice je vybavena 156 lůžky a je nejlepší traumatologickou nemocnicí vč. oddělení chirurgie pro případ nehod a pohotovosti, rentgenu, diagnostické laboratoře, krevní banky. Případy hemodialýzy a CT scanning je nutno převážet mimo ostrov. Nemocnice nemá centrum proti popáleninám.

Alexandra Hospital
Nevis
telefon 869-469 54 73
fax 869-469 59 56

52 lůžek, nemocnice vybavena rentgenem, CT scannerem, nemá krevní banku ani zařízení na dialýzu, nejbližší hyperbarická komora je na St. Eustatius. Diagnostická laboratoř má omezenou kapacitu, není centrum proti popáleninám. V nemocnici je pouze 9 lékařů a 3 chirurgové, neprovádějí se operace srdce, větší ortopedické zásahy a operace mozku, pacienti jsou převáženi na Trinidad, Portoriko a Miami.

Dále je v zemi malá veřejná nemocnice v Sandy Point, na Svatém Kryštofu, soukromé nemocnice neexistují, ale soukromí lékaři a odontologové provozují své privátní praxe. Zdravotní péče se poskytuje, jak v nemocnicích, tak u soukromých lékařů, proti úhradě před úkonem, a je proto nutné si zajistit zdravotní pojištění před odjezdem na cestu z ČR.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Žádná z uvedených českých institucí nemá na ostrovech Sv. Kryštof a Nevis své zastoupení ani kontaktní kancelář.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • Hasiči – 869-469 34 44/333
 • Policie – 869-469 53 91/911
 • Ambulance – 911
 • Letecká ambulance – 869-465 28 01
 • Nemocnice Sv. Kryštof – 869-465 25 51
 • Nemocnice Nevis – 869-469 54 73

1.18. Internetové informační zdroje

1.19. Adresy významných institucí

Na Sv. Kryštofu

Eastern Caribbean Central Bank (ECCB)
P.O.Box 89
Basseterre
telefon: 869-465 25 37
fax: 869-465 10 51

Ministry of Finance
Government of St. Kitts and Nevis
Rams Building – Liverpool Row
Basseterre
telefon: 869-465 11 53
fax: 869-465 11 54

Ministry of National Security, Finance Planning and Information
P.O.Box 186, Church Street
Basseterre
telefon: 869-465 25 21
fax: 869-465 52 02

Ministry of Communications, Works and Public Utilities
P.O.Box 186, Church Street
Basseterre
telefon: 869-465 25 21
fax: 869-465 06 04

Ministry of Lands, Housing and Agriculture
Church Street
Basseterre
telefon: 869-465 25 21
fax: 869-456 52 02

Ministry of Trade and Industry
Church Street,
P.O.Box 186
Basseterre
telefon: 869-465 25 21/41 06
fax: 869-465 17 78

Ministry of Tourism, Culture and Environment
Pelican Mall
P.O.Box 132
Basseterre
telefon: 869-465 40 40
fax: 869-465 87 94

St. Kitts-Nevis Chamber of Industry and Commerce
P.O.Box 332
Basseterre
telefon: 869-465 29 80
fax: 869-465 44 90
e-mail: Sknchamber@caribsurf.com

St. Kitts-Nevis Hotel Association
P.O.Box 438
Basseterre
telefon: 869-465 53 04
fax: 869-465 77 46

St. Kitts-Nevis Manufacturers‘ Association
P.O.Box 392
Basseterre
telefon: 869-465 66 26

St. Kitts Urban Development Corp. Ltd.
P.O.Box 838
Basseterre
telefon: 869-466 50 21
fax: 869-466 50 20
e-mail: udccorp@caribsurf.com

Ms. Beverly Harris – Director of Statistics
Statistics Division
Ministry of Sustainable Development
P.O.Box 186
Church Street
Basseterre
telefon: 869-465 25 21
fax: 869-466 73 98
e-mail: stats@sisterisles.kn

Na Nevisu

Industrial development unit
The Cotton House
Market Street
Charlestown
telefon: 869-469 55 21
fax: 869-469 54 85

Ms. Eren Hamley
Director of Statistics
Statistics Department
Ministry of Finance
Nevis Island Administration
Charlestown
Nevis
telefon: 869-469 13 52
fax: 869-469 03 36
e-mail: statsnevis@yahoo.com

Správní orgány ostrova Nevis sídlí  na adrese:

Premier‘s Ministry
Cotton House
Market Street
Charlestown
Nevis
telefon: 869-469 55 21
fax: 869-469 54 85

.