Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Trinidad a Tobago Pigeon
Trinidad a Tobago Trinidad a Tobago

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Republika Trinidad a Tobago (Republic of Trinidad and Tobago)

1.2. Rozloha

 • 5 128  km2 (Trinidad 4 828 km2, Tobago 300 km2)

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • počet obyvatel: 1,303 188 (2007)
 • 250,1 obyv./km2
 • podíl ekonomicky činného obyv.: 625 200 v r. 2006, z toho obchod a služby 44,1 %, stavebnictví 16,8 %, vláda 20,1 %, průmyslová výroba 10,2 %, zemědělství/cukr 3,9 %, ropa/plyn 3,8 %, veřejné služby 1,1 %

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

 • Roční přírůstek: 0,4 % (2008)
 • Městské osídlení: 74 %
 • Porodnost: 12,9/1000 obyvatel (2006)
 • Negramotnost: 1,4 % (2003)
 • Dětská úmrtnost: 25,81/1 000 obyv.
 • Délka života: 66 let muži, 68 let ženy

1.5. Národnostní složení

 • 40 % Indové
 • 37,5 % Afričané
 • 20,5 % míšenci 0,6 % Evropané
 • 0,3 % Číňané
 • 1,1 % ostatní – zbytek smíšený s minoritami evropskou, čínskou, syrsko-libanonskou a karibskou

1.6. Náboženské složení

 • 26 % římsko-katolické
 • 22,5 % hinduistické
 • 7,8 % anglikánské
 • 6,8 % metodistické
 • 7,2 % baptistické
 • 5,8 % ostatní křesťanské
 • 5,8 % muslimské
 • 4 % adventisté sedmého dne
 • 10,8 % ostatní
 • 1,4 % nespecifikovaní
 • 1,9 % bez vyznání

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Úřední jazyk:

 • angličtina

Další používané jazyky:

 • španělština, francouzština, hindština, čínština a tzv. kreolská trinidadská angličtina

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

 • 2 ostrovy – Trinidad a Tobago
 • 8 hrabství        
 • 3 městské oblasti (municipality)

Hlavní město:

 • Port of Spain (310 000 obyvatel)

Velká města:

 • San Fernando (75 000)
 • Chaguanas (73 000)
 • Arima (33 000)
 • Point Fortín (20 000)
 • Scarborough (16 000)

Významné přístavy a zálivy:

 • Pointe-a-Pierre, Point Fortin, Point Lisas, Port of Spain, Scarborough, Tembladora

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Trinidadský a tobažský dolar (TTS) = 100 centů, cca 6 200/1 USD, je možno používat USD v hotelích a rekreačních zařízeních

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky

 • 1. ledna – Nový rok
 • 40 dní před Velikonocemi – karnevalové pondělí a úterý
 • 30. března – Día de la Liberación Espiritual Baptista (Den baptistického duchovního vysvobození)
 • Velký pátek do velikonočního pondělí  náboženský svátek
 • 30. května – Den domorodého příchodu – svátek příjezdu Indů
 • uprostřed června – Boží tělo
 • 19. června – Den práce
 • 1. srpna – Den vyhlášení emancipace
 • 31. srpna – Den nezávislosti
 • 24. září – Den republiky
 • říjen (podle  lunárního kalendáře) – Divali (hinduistický svátek)
 • uprostřed nebo koncem prosince – Eid-il-Fitr, konec Ramadánu
 • 25.–26. prosince – Vánoce

Pracovní a prodejní doba

veřejné instituce:

 • po– pá 8:00–16:15 hod.

banky:

 • po–čt 8:00–14:00 hod.
 • pá 8:00–12:00 a 15:00–17:00 hod.

obchody:

 • po–čt 8:00–16:00 hod.
 • so: do 13:00 hod.                                                                           

ostatní úřady:

 • po–pá 8:00–16:00 hod.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Český podnikatel či turista musí být opatrný na své věci a nenechávat nic cennějšího v hotelovém pokoji, doporučuje se využívat možností jejich úschovy v bezpečnostní schránce. Rovněž je třeba dodržovat pravidla osobní bezpečnosti, nenavštěvovat odlehlá místa, omezit pohyb na veřejném prostranství v nočních hodinách apod. O svém plánovaném programu během pobytu v zemi se doporučuje předem informovat Honorární konzulát ČR v Port of Spain.

Formality a etiketa je shodná se Severní Amerikou a Evropou. Vyznavači hinduistického a muslimského náboženství praktikují svou víru a jsou společností tolerováni.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Veřejné zdravotnictví má poměrně nízkou úroveň, ošetření v soukromých zdravotnických zařízeních je na mnohem vyšší úrovni. Soukromá zařízení akceptují pojistky sjednané s velkými mezinárodními společnostmi. Uzavření odpovídající pojistné smlouvy je proto třeba věnovat příslušnou pozornost. Náklady na ošetření jsou pojištěnci refundovány až po návratu do ČR.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

Žádná z uvedených českých institucí nemá na Trinidadu a Tobagu své zastoupení, ani kontaktní kancelář.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • Ambulance, požárníci: 990
 • Policie: 999

1.18. Internetové informační zdroje

1.19. Adresy významných institucí

TIDCO
TOURISM AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT COMPANY OF TRINIDAD AND TOBAGO
10-14, Phillips Street
Port of Spain
Telefon: 00868-623 60 22, 625 39 81
Fax: 00868-625 08 37
e-mail: trade-info@tidco.co.tt
web: www.tidco.co.tt

TIDCO’s Tobago Office
MPU Building, Sangsters Hill
Scarborough
Tobago
Telefon: 00868-639 43 33, 31 51
Fax: 00868-639 45 14

CARIBBEAN ASSOCIATION OF INDUSTRY AND COMMERCE (CAIC)
Trinidad Hilton and Conference Centre
Lady Young Road
Port of Spain
Telefon: 00868-623 48 30
Fax: 00868-623 61 16
e-mail: caic@trinidad.net
web: www.trinidad.net/caic

TRINIDAD AND TOBAGO CHAMBER OF INDUSTRY AND COMMERCE
Chamber Building, Columbus Circle
Westmoorings-by-the Sea
P.O.Box 499
Port of Spain
Telefon: 00868-637 69 66
Fax: 00868-637 74 25
e-mail: chamber@chamber.org.tt
web: www.chamber.org.tt, www.investtnt.com

SOUTH TRINIDAD CHAMBER OF INDUSTRY AND COMMERCE
p.o.Box 80, Suite 313
Cross Crossing Centre
San Fernando
Telefon: 00868-657 90 77, 30 08, 76 21
Tel/fax: 00868-652 56 13
e-mail: secretariat@southchamber.org
web: www.southchamber.org

CENTRAL BANK OF TRINIDAD AND TOBAGO
Eric Williams Financial Plaza
Independence Square
P.O.Box 1250
Port of Spain
Telefon: 00868-625 26 01, 50 28, 49 21, 4835
Fax: 00868-6274696
e-mail: info@centralbank.org.tt
web: www.centralbank.org.tt

BUSINESS DEVELOPMENT COMPANY LIMITED (BDC)
151b, Charlotte Street
Port of Spain
Telefon: 00868-623 55 07
Fax: 00868-624 39 19
e-mail: nbic@sbdc.co.tt
web: www.sbdc.co.tt

TRINIDAD AND TOBAGO MANUFACTURER´S ASSOCIATION (TTMA)
TTMA Building
42, Tenth Avenue
Barataria
Telefon: 00868-675 TTMA (8862)
Fax: 00868-675 90 00
e-mail: marketing@ttma.com, info@ttma.com, promotion@ttma.com
web: www.ttma.com

UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN (ECLAC)
1, Chancery Lane
Port of Spain
Telefon: 00868-623 55 95, 19 69
Fax: 00868-623 84 85
e-mail: info@eclacpos.org
web: www.eclacpos.org

THE NATIONAL GAS COMPANY OF TRINIDAD AND TOBAGO LTD.,
Goodrich Bay Road
Point Lisas
Telefon: 00809-636 46 62, 46 80
Fax: 00809-679 23 84
Mailing address: P.O.Box 1127
Port of Spain

RBTT FINANCIAL GROUP
Royal Court
19-21, Park Street
Port of Spain
Telefon: 00868-623 13 22
Fax: 00868-623 20 81
e-mail: info@tt.rbtt.com
web: www.rbtt.com

MINISTRY OF TRADE AND INDUSTRIY (MTI)
Riverside Plaza
Besson Street
Port of Spain
Telefon: 00868-623 29 31-4, 625 45 05
Fax: 00868-627 84 88
e-mail: info@tradeind.gov.tt
web: www.tradeind.gov.tt

.