Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Výpočet dnů pro pobyt v Schengenském prostoru – ZMĚNA

 

(Archivní článek, platnost skončena 18.10.2014.)

V souvislosti s novelizací Schengenského hraničního kodexu č. 610/2013 ze dne 26.6.2013 informujeme, že dochází ke změně ve výpočtu možné délky pobytu na území Schengenského prostoru.

180 denní období, v rámci kterého žadatel může požádat o 90 denní pobyt v Schengenském prostoru, se počítá od každého plánovaného dne pobytu cizince na území Schengenu zpětně (tj. výpočet možných dnů pobytu bude prováděn ve 180 dnech bezprostředně předcházejících každému dni pobytu).

Žadatelé mají i nadále možnost podat žádost o udělení víza na maximálně 90 dnů pobytu ve 180 dnech. Žádost bude posouzena a případně vízum uděleno s ohledem na předchozí pobyty žadatele v Schengenském prostoru a na základě předložených náležitostí žádosti. Stejný výpočet možné délky pobytu v Schengenském prostoru se vztahuje i na cizince, kteří cestují do Schengenského prostoru na základě bezvízového styku.

K přesnému určení počtu dnů, o které může žadatel požádat v případě, že již v posledním období do Schengenského prostoru cestoval, slouží i internetová aplikace  kde je možno zadat příslušnou informaci (požadované datum vstupu, předchozí pobyty ve formátu od-do), na základě které bude možné přesně určit, kolik dnů může žadatel k určitému datu v Schengenu pobývat. Kalkulačka pro výpočet povolené délky pobytu v Schengenském prostoru se nachází na webové stránce Komise: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing/index_en.htm, kliknutím na odkaz „short stay calculator“. Stránka rovněž obsahuje manuál k práci s aplikací (který zasíláme v příloze).

Uvedené změny vstupují v platnost dne 18. října 2013, přičemž nebude aplikováno přechodné období.

.