Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

vstup a pobyt

 

V kapitole vstup a pobyt naleznete informace týkající se vízové problematiky cizinců.

Informace připravil a spravuje odbor konzulárních koncepcí a metodiky jako metodický gestor vízové agendy na zastupitelských úřadech.

Níže jsou uvedeny pouze poslední publikované články. Více informací naleznete v dalších sekcích této kapitoly výběrem z menu na levé straně.

Konzulární konzultace s Běloruskem

Dne 30. 6. 2014 proběhlo v Praze páté kolo pravidelných konzulárních konzultací mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Běloruské republiky. více ►

Zavádí se nový pobytový titul - Zaměstnanecká karta

Dne 24. června 2014 nabývá účinnosti novela zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, publikovaná ve Sbírce zákonů pod č. 101/2014. více ►

Změna příjmu žádostí o schengenská víza z konzulárního obvodu GK ČR v Doněcku

Vízový informační systém

Vízový informační systém (dále jen VIS) se postupně od 11. října 2011 zavádí po regionech na zastupitelských úřadech členských států schengenského prostoru. VIS spočívá v tom, že jsou žádosti… více ►

Uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace za účelem pracovního uplatnění v České republice

Projekty usnadňující vízový režim

Pravidla registrace

.