Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Akreditace cestovních kanceláří u zastupitelských úřadů

 

(Archivní článek, platnost skončena 08.05.2013.)

Zastupitelské úřady mohou při zpracování žádostí o krátkodobá víza spolupracovat s akreditovanými obchodními zprostředkovateli/cestovními kancelářemi (viz čl. 45 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 o kodexu Společenství o vízech – vízový kodex).

Na základě tohoto ustanovení může akreditovaný obchodní zprostředkovatel/cestovní kancelář získat oprávnění cestovní kanceláře k podávání žádostí o víza klientů cestovní kanceláře v jejich zastoupení (není potřeba jinak vyžadované osobní přítomnosti žadatele při podání žádosti). Akreditace cestovních kanceláří má za cíl usnadnit a urychlit žadateli vízovou proceduru. Současně s možností podání žádosti o krátkodobé vízum prostřednictvím akreditované cestovní kanceláře musí být zachována i možnost podání žádosti přímo žadatelem na zastupitelském úřadě.

Akreditace cestovní kanceláře je umožněna po podání žádosti o akreditaci u příslušného zastupitelského úřadu, předložení požadovaných náležitostí a po posouzení důvěryhodnosti cestovní kanceláře a jejích partnerů.

Náležitosti nutné k podání žádosti o udělení akreditace:

-          písemná žádost CK o udělení akreditace podepsanou jednatelem CK, resp. osobou v obdobném postavení, která je dle místního práva oprávněna jednat jménem společnosti (žádost bude obsahovat údaje o ekonomickém obratu v předcházejícím roce, odhadu počtu klientů, kteří budou s CK cestovat do ČR/EU, detaily turistického profilu CK, informace o destinacích, katalogy apod.);

-          status cestovní kanceláře, tj. platnou licenci, výpis z obchodního rejstříku, smlouvu s bankou apod.;

-          smlouva nebo smlouvy s obchodními partnery se sídlem v členských zemích EU (zejména v ČR), kteří zabezpečují ubytování a ostatní turistické služby;

-          kontaktní údaje zaměstnanců CK, kteří jsou zmocněni jednat jako pověřené osoby při vyřizování žádostí (kurýři);

-          smlouvy s dopravními společnostmi, které zahrnují informace o cestě do ČR/EU a zaručené a pevně stanovené zpáteční cestě;

-          vzory používaných písemností, zejména turistického voucheru;

-          podepsaný závazek CK

Na udělení akreditace neexistuje právní nárok. Udělení akreditace je suverénní rozhodnutí Ministerstva zahraničních věcí/zastupitelského úřadu po posouzení žádosti zájemce o spolupráci se zastupitelským úřadem, posouzení náležitostí žádosti a důvěryhodnosti cestovní kanceláře a jejích partnerů v České republice. Počet cestovních kanceláří akreditovaných u zastupitelských úřadů závisí mimo jiné i na personální kapacitě zastupitelského úřadu.

Spolupráce s akreditovanými cestovními kancelářemi není pro zastupitelské úřady povinná. Zastupitelský úřad přistupuje ke spolupráci s akreditovanou cestovní kanceláří pouze ve vybraných zemích a v odůvodněných případech. Seznam akreditovaných cestovních kanceláří je uveřejněn na webové stránce zastupitelského úřadu, který cestovní kancelář akreditoval.

V případě porušení podmínek nebo povinností cestovní kanceláře, ke kterým se cestovní kancelář zaváže při podání žádosti, může být již udělená akreditace zrušena. V tomto případě je možné opětovně požádat o akreditaci až po dvou letech od data zrušení akreditace. Stejné pravidlo platí  i v případě, že akreditace není udělena.  

V případě neudělení/zrušení akreditace cestovní kanceláře z důvodu nesplnění podmínky důvěryhodnosti je možno o akreditaci požádat rovněž až po dvou letech po vydání rozhodnutí o neudělení/zrušení akreditace. Podpůrné dokumenty k žádosti vystavené cestovní kanceláří, které byla zrušena/odebrána akreditace, lze k žádosti o vízum použít, ovšem pouze při osobním podání žádosti na zastupitelském úřadě/generálním konzulátu.

Zpracování a posouzení žádosti o udělení akreditace cestovní kanceláře trvá cca 2 měsíce od podání žádosti.

Spolupráce s akreditovanou cestovní kanceláří se vztahuje pouze na zpracování žádostí o krátkodobá víza (pobyt do 90 dnů). Na žádosti o dlouhodobá víza a dlouhodobé pobyty se systém akreditace nevztahuje.

Žadatelé mohou pochopitelně využívat i služeb cestovních kanceláří, které nejsou akreditované u zastupitelských úřadů, ale pouze poskytují své služby při zajištění cesty a pobytu žadatele na území ČR. V těchto případech je podání žádosti plně na samotném žadateli (žádost je potřeba podat osobně na zastupitelském úřadě, nikoliv prostřednictvím cestovní kanceláře).

přílohy

Zavazek_CK_pri_podani_zadosti_o_akreditaci_u_ZU.doc 26 kB doc (Word dokument) 7.5.2012

.