Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Dohody o usnadnění udělování víz

 

Albánie

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Albánskou republikou o usnadnění udělování víz vstoupila v platnost dne 1. 1. 2008. Dohoda stanovuje výši správního poplatku za vízum na 35€, zkracuje délku řízení o vízové žádosti, upravuje osvobození od vízových poplatků a zjednodušuje podmínky pro vydávání víz u specifických kategorií osob. Dohoda však neupravuje podmínky pobytu nad 90 dnů, které zůstávají nezměněné, tj. jsou upraveny národními právními předpisy.

Text dohody

Arménie

Dohoda mezi mezi Evropskou unií a Arménskou republikou o zjednodušení vízového režimu vstoupila v platnost dne 1. 1. 2014. Dohoda stanovuje výši poplatku za vyřízení žádosti o vízum na 35 EUR a kategorie žadatelů, kteří jsou od tohoto poplatku osvobozeni, zjednodušuje podmínky pro vydávání víz u stanovených skupin žadatelů a zkracuje délku řízení o žádosti o vízum. Dohoda se týká pouze krátkodobých víz k pobytu do 90 dnů během 180 dnů; pobyty nad 90 dnů jsou i nadále upraveny národními právními předpisy.

Text dohody

Bosna a Hercegovina

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Bosnou a Hercegovinou o usnadnění udělování víz vstoupila v platnost dne 1. 1. 2008. Dohoda stanovuje výši správního poplatku za vízum na 35€, zkracuje délku řízení o vízové žádosti, upravuje osvobození od vízových poplatků a zjednodušuje podmínky pro vydávání víz u specifických kategorií osob. Dohoda však neupravuje podmínky pobytu nad 90 dnů, které zůstávají nezměněné, tj. jsou upraveny národními právními předpisy.

Text dohody

Černá Hora

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Republikou Černá Hora o usnadnění udělování víz vstoupila v platnost dne 1. 1. 2008. Dohoda stanovuje výši správního poplatku za vízum na 35€, zkracuje délku řízení o vízové žádosti, upravuje osvobození od vízových poplatků a zjednodušuje podmínky pro vydávání víz u specifických kategorií osob. Dohoda však neupravuje podmínky pobytu nad 90 dnů, které zůstávají nezměněné, tj. jsou upraveny národními právními předpisy.

Text dohody

FYROM

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií o usnadnění udělování víz vstoupila v platnost dne 1.1.2008. Dohoda stanovuje výši správního poplatku za vízum na 35€, zkracuje délku řízení o vízové žádosti, upravuje osvobození od vízových poplatků a zjednodušuje podmínky pro vydávání víz u specifických kategorií osob. Dohoda však neupravuje podmínky pobytu nad 90 dnů, které zůstávají nezměněné, tj. jsou upraveny národními právními předpisy.

Text dohody

Gruzie

Dohoda mezi Evropskou unií a Gruzií o usnadnění udělování víz vstoupila v platnosti dne 1.3.2011. Dohoda upravuje podmínky pobytu občanů Gruzie na území členských států, jehož délka nepřekročí 90 dnů ve 180 denním období ode dne prvního vstupu na území. U vybraných skupin držitelů cestovních dokladů občanů Gruzie dochází ke zjednodušení náležitostí nezbytných k podání žádosti o vízum. Dohoda dále upravuje délku pro vyřízení žádostí o vízum, stanoví poplatek za podání žádosti o vízum pro gruzínské občany  ve výši 35 EUR a upravuje osvobození od vízových poplatků pro určité kategorie osob. Dohoda neupravuje podmínky pobytu nad 90 dnů, které zůstávají upraveny národními právními předpisy.

Text dohody

Moldavsko

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Moldavskou republikou o usnadnění udělování víz vstoupila v platnost dne 1.1.2008. Dohoda stanovuje výši správního poplatku za vízum na 35€, zkracuje délku řízení o vízové žádosti, upravuje osvobození od vízových poplatků a zjednodušuje podmínky pro vydávání víz u specifických kategorií osob. Dohoda však neupravuje podmínky pobytu nad 90 dnů, které zůstávají nezměněné, tj. jsou upraveny národními právními předpisy.

Text dohody

Dne 1. 7. 2013 vstoupila v platnost tzv. rozšířená dohoda o usnadnění udělování víz mezi EU a Moldavskem ("Dohoda mezi Evropskou unií a Moldavskou republikou, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Moldavskou republikou o usnadnění udělování víz"). Tato dohoda dále zjednodušuje podmínky pro vydávání víz u specifických kategorií osob.

Text dohody

Rusko

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Ruskou federací o usnadnění udělování víz občanům Evropské unie a Ruské federace vstoupila v platnost dne 1. 6. 2007. Dohoda stanovuje výši správního poplatku za vízum na 35€, zkracuje délku řízení o vízové žádosti, upravuje osvobození od vízových poplatků a zjednodušuje podmínky pro vydávání víz u specifických kategorií osob. Dohoda však neupravuje podmínky pobytu nad 90 dnů, které zůstávají nezměněné, tj. jsou upraveny národními právními předpisy.

Text dohody

Srbsko

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Republikou Srbsko o usnadnění udělování víz vstoupila v platnost dne 1. 1. 2008. Dohoda stanovuje výši správního poplatku za vízum na 35€, zkracuje délku řízení o vízové žádosti, upravuje osvobození od vízových poplatků a zjednodušuje podmínky pro vydávání víz u specifických kategorií osob. Dohoda však neupravuje podmínky pobytu nad 90 dnů, které zůstávají nezměněné, tj. jsou upraveny národními právními předpisy.

Text dohody

Ukrajina

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou o usnadnění udělování víz vstoupila v platnost dne 1. 1. 2008. Dohoda stanovuje výši správního poplatku za vízum na 35€, zkracuje délku řízení o vízové žádosti, upravuje osvobození od vízových poplatků a zjednodušuje podmínky pro vydávání víz u specifických kategorií osob. Dohoda však neupravuje podmínky pobytu nad 90 dnů, které zůstávají nezměněné, tj. jsou upraveny národními právními předpisy.

Text dohody

Dne 1. 7. 2013 vstoupila v platnost tzv. rozšířená dohoda o usnadnění udělování víz mezi EU a Ukrajinou  ("Dohoda mezi Evropskou unií a Ukrajinou, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou o usnadnění udělování víz"). Tato dohoda dále zjednodušuje podmínky pro vydávání víz u specifických kategorií osob.

Text dohody

přílohy

Albania_CZ.DOC 110 kB DOC (Word dokument) 3.3.2009

Bosna_Herzegovina.doc 111 kB doc (Word dokument) 3.3.2009

Cerna_Hora.doc 111 kB doc (Word dokument) 3.3.2009

Gruzie.pdf 999 kB pdf (Acrobat dokument) 25.3.2011

Makedonie_CZ.DOC 119 kB DOC (Word dokument) 3.3.2009

Moldova_CZ.doc 109 kB doc (Word dokument) 3.3.2009

Moldova_increasedVFA.pdf 856 kB pdf (Acrobat dokument) 31.7.2013

dohoda_ES_RF.DOC 101 kB DOC (Word dokument) 3.3.2009

Srbsko_CZ.DOC 111 kB DOC (Word dokument) 3.3.2009

Ukrajina_CZ.doc 70 kB doc (Word dokument) 3.3.2009

Ukraine_increasedVFA.pdf 864 kB pdf (Acrobat dokument) 31.7.2013

VFA_AM_CZ.pdf 1 MB pdf (Acrobat dokument) 18.12.2013

.