Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Seznam států, jejichž občané nepodléhají vízové povinnosti

 

1) Společný seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou osvobozeni od vízové povinnosti v členských státech Evropské unie, které se řídí nařízením (ES) č. 539/2001 ve znění nařízení (ES) č. 2414/2001 a nařízení (ES) č. 453/2003 (t.j. schengenského prostoru).

Bezvízový styk se vztahuje pouze na krátkodobé nevýdělečné pobyty do 90 dnů. V případě výdělečné činnosti je třeba podat žádost o schengenské (krátkodobé) vízum k pobytu do 90 dnů za účelem zaměstnání.

Bezvízový režim se netýká držitelů tchaj-wanských cestovních dokladů, které neobsahují číslo průkazu totožnosti.

Vízová povinnost je zachována u držitelů srbských pasů, které byly vydány Zvláštním koordinačním ředitelstvím v Bělehradě.

U Moldavska, Makedonie/FYROM, Srbska, Černé Hory, Albánie a Bosny a Hercegoviny se bezvízový styk vztahuje pouze na držitele biometrických cestovních dokladů.

 • ALBÁNIE
 • ANDORRA
 • ANTIGUA A BARBUDA
 • ARGENTINA
 • AUSTRÁLIE
 • BAHAMY
 • BARBADOS
 • BOSNA A HERCEGOVINA
 • BRAZÍLIE
 • BRUNEJ
 • GUATEMALA
 • HONDURAS
 • CHILE
 • ČERNÁ HORA
 • IZRAEL
 • JAPONSKO
 • JIŽNÍ KOREA
 • KANADA
 • KOSTARIKA
 • MAKEDONIE/FYROM
 • MALAJSIE
 • MAURICIUS
 • MEXIKO
 • MOLDAVSKO
 • MONAKO
 • NIKARAGUA
 • NOVÝ ZÉLAND
 • PANAMA
 • PARAGUAY
 • SALVADOR
 • SAN MARINO
 • SEYCHELY
 • SINGAPUR
 • SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ
 • SRBSKO
 • SVATÝ KRYŠTOF A NEVIS
 • TCHAJ-WAN
 • URUGUAY
 • VATIKÁN
 • VENEZUELA

 

 

2) Zvláštní správní jednotky Čínské lidové republiky:

 1. Hongkong
 2. Macao

3) Britští občané, kteří nejsou státmími příslušníky Spojeného království Velké Británie a severního Irska ve smyslu práva Společenství:

Britští státní příslušníci v zámoří /Britisch Nationals (Overseas)/

Upozorňujeme, že cestovní doklad cizince pro překročení hranice nesmí být starší deseti let a musí být platný nejméně 3 měsíce po datu uvažovaného opuštění území členského státu.

.