Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Schengenské vízum za účelem pozvání

 

Pozvání k návštěvě ČR ověřené odborem cizinecké policie je listinou prokazující závazek zvoucí osoby, že uhradí veškeré nebo některé náklady spojené s pobytem cizince. Podle rozsahu pozvání není třeba předkládat v plné šíři některé jinak běžně požadované dokumenty prokazující existenci finančních prostředků, ubytování a účel pobytu. Pozvání se předkládá v originále.

Dále se při podání žádosti o schengenské vízum vedle ověřeného pozvání předkládá:

  • formulář žádosti o udělení schengenského víza,
  • cestovní doklad, fotografie,
  • informace, která umožní posoudit záměr opustit území ČR/schengenského prostoru před skončením platnosti víza (např. rezervace jízdenky/letenky, doklad o finančních prostředcích, doklad o zaměstnání, doklad o vlastnictví nemovitosti, doklad prokazující rodinné nebo pracovní vazby atd.),
  • doklad o cestovním zdravotním pojištění

Za podání žádostí se hradí poplatek (viz sazebník).

Pozvání může být dále vyhotoveno na hlavičkovém papíře právnické osoby. Takovéto pozvání musí obsahovat identifikační údaje o cizinci dle datové stránky jeho cestovního dokladu, informaci o plánované době pobytu na území a o účelu pobytu cizince. Toto pozvání musí být podepsáno pověřenou osobou dané společnosti. Pozváním na hlavičkovém papíře právnické osoby je možné doložit pouze účel pobytu cizince na území České republiky. Tímto pozváním nelze doložit dostatečné finanční prostředky ani jím nahradit doklad o ubytování či ostatní náležitosti žádosti.

.