Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Co je to vízum?

 

Vízum je povolení, které za podmínek v něm vyznačených (zejména platnost víza, povolená doba pobytu a územní vymezení) opravňuje cizince ke vstupu a pobytu na území ČR, resp. území smluvních stran schengenského společenství, a k vycestování z něho, pokud splňuje i ostatní podmínky stanovené zákonem, resp. právem Evropských společenství.

Obecně

Vízum se uděluje do cestovního dokladu cizince. Samostatné vízum musí mít i spolucestující cizinec mladší 15 let, který je zapsán v cestovním dokladu jiného cizince - držitele dokladu (do cestovního pasu budou vylepeny dva vízové štítky).

Cizinec mladší 15 let, který je zapsán v cestovním dokladu jiného cizince (nemá samostatný cestovní doklad) podává prostřednictvím zákonného zástupce samostatnou žádost o udělení víza doloženou předepsanými náležitostmi.

Typy víz

Krátkodobá/schengenská víza – udělují se pro pobyt v schengenském prostoru (konkrétní informace ke krátkodobým vízum naleznete zde)

1. Letištní průjezdní vízum (označuje se písmenem „A“)

- letištní průjezdní vízum se může udělit jako jednosměrné či dvousměrné (seznam zemí, jejichž státní příslušníci podléhají vízové povinnosti, naleznete zde)

2. Krátkodobá víza k pobytu do 90 dnů (označuje se písmenem „C“)

- za účelem turistiky

- za účelem návštěvy (pozvání)

- za účelem kultury

- za účelem sportu

- za účelem studia

- za účelem zaměstnání a vědeckého výzkumu

- za účelem obchodní cesty

- za účelem oficiálním (politickým)

- za účelem "ostatní"

Dlouhodobá víza – udělují se jako národní víza s územní platností pro ČR, nicméně opravňují i k pobytu v schengenském prostoru po dobu nejdéle 90 dnů během jakýchkoliv 180 dnů (konkrétní informace k dlouhodobým vízům naleznete zde)

1. Vízum k pobytu nad 90 dnů udělované za účelem pobytu (označuje se písmenem „D“)

- za účelem zaměstnání

- za účelem podnikání

- za účelem studia

- za účelem vědeckého výzkumu

- za účelem sloučení rodiny

- za účelem sportovní nebo kulturní

- za účelem zdravotní

- za účelem "ostatní"

2. Vízum k pobytu nad 90 dnů udělované za účelem převzetí povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu je udělováno v případě, kdy cizinec žádá o povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a tento pobyt mu byl udělen. Na základě tohoto víza cizinec přicestuje do ČR a povolení k pobytu převezme.

.