Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Obecné vízové informace

 
Podmínky vstupu a pobytu cizinců na území ČR upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex) a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky ve znění pozdější předpisů (dále jen „cizinecký zákon“).
.