Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Na kterém zastupitelském úřadě lze podat žádost o vízum

 

Dlouhodobé vízum, dlouhodobé vízum za účelem převzetí povolení k pobytu:

Pokud nejste státním občanem státu, ve kterém hodláte podat žádost o vízum, nebo nevlastníte cestovní doklad tohoto státu, nebo v něm nemáte povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu, překontrolujte si, zda-li jste oprávněni k podání žádosti na zastupitelském úřadě ČR v tomto státě - viz kapitola „Místní příslušnost zastupitelských úřadů v řízení o vízum a o povolení k pobytu“.

Státní příslušníci států, které jsou uvedeny v seznamu „Místní příslušnost zastupitelských úřadů v řízení o vízum a o povolení k pobytu“, mohou podat žádost to vízum na kterémkoliv zastupitelském úřadě ČR.

Schengenské vízum:

Žádost o vízum můžete podat na zastupitelském úřadu příslušného členského státu, v jehož působnnosti máte povolen pobyt (tj. ve státě jehož jste občanem nebo kde máte povolen dlouhodobý či trvalý pobyt). Žádost o vízum může být dále posouzena zastupitelským úřadem, v jehož působnosti se oprávněně zdržujete, ale nemáte v něm povolen pobyt. Podání takové žádosti je nutné řádně odůvodnit. Zastupitelský úřad nemá povinnost tuto žádost o vízum přijmout (zastupitelské úřady České republiky dle teritoriální příslušnosti naleznete zde).

V případě, že Česká republika má uzavřenou dohodu o zastupování s jinou zemí schengenského prostoru, je možné podat žádost u zastupitelského úřadu dané země. Přehled zemí, se kterou má ČR uzavřenou dohodu o zastupování, a destinací, kterých se zastupování týká, je k nalezení zde.

Cestujete-li do více zemí schengenského prostoru, podejte žádost na zastupitelském úřadě toho státu, na jehož území se nachází hlavní cíl cesty (např. cestujete-li na konferenci v jednom státě, ale navštívíte během této cesty zároveň další státy za účelem turistiky, podejte žádost na zastupitelském úřadě toho státu, kde proběhne konference, která je hlavním cílem Vaší cesty).

Nachází-li se hlavní cíl cesty v několika státech (např. koncertní vystoupení ve dvou státech), podejte žádost na zastupitelském úřadě toho státu, ve kterém budete pobývat déle. Nelze-li určit hlavní cíl cesty (např. turistika ve více státech schengenského prostoru), podejte žádost na zastupitelském úřadě toho státu, ve kterém budete pobývat nejdéle.

Nelze-li příslušný zastupitelský úřad určit podle uvedeného klíče, podejte žádost na zastupitelském úřadě toho státu, který v rámci své cesty navštívíte jako první.

Pokud zastupitelský úřad zjistí, že není příslušný pro posouzení žádosti, má právo Vaši žádost nepřijmout a odkázat Vás na zastupitelský úřad příslušného státu, který žádost zpracuje.

Upozornění:

Informace o udělení nebo neudělení víza poskytuje žadateli výhradně zastupitelský úřad. Na telefonické dotazy týkající se rozhodnutí o udělení/neudělení víza, případně na dotazy ohledně důvodů neudělení víza zastupitelské úřady neodpovídají.

Upozorňujeme, že v rámci Schengenského prostoru zpracovává žádosti o víza pouze 8 vízových center na následujících zastupitelských úřadech (na ostatních zastupitelských úřadech není vízový úsek otevřen):

  1. velvyslanectví ČR v Athénách (místně příslušné pouze pro Řecko)
  2. velvyslanectví ČR v Berlíně (SRN, Dánsko)
  3. velvyslanectví ČR v Bratislavě (Slovensko, Maďarsko)
  4. velvyslanectví ČR v Bruselu (Francie, Lucembursko, Nizozemí, Belgie)
  5. velvyslanectví ČR v Madridu (Španělsko, Portugalsko)
  6. velvyslanectví ČR ve Stockholmu (Švédsko, Norsko, Finsko, Estonsko, Island)
  7. velvyslanectví ČR ve Varšavě (Polsko, Lotyšsko, Litva)
  8. velvyslanectví ČR ve Vídni (Rakousko, Itálie, Švýcarsko, Malta, Slovinsko)

 

.