Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Neudělení víza

 

Zastupitelský úřad písemně informuje o důvodech zamítnutí žádosti o schengenské vízum v rozsahu Vízového kodexu (Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 810/2009, ze dne 13. července 2009, o kodexu Společenství o vízech).

Žadatel o schengenské vízum může podat žádost o nové posouzení důvodu neudělení víza/prohlášení víza za neplatné/zrušení víza. Žádost musí být doručena zastupitelskému úřadu/generálnímu konzulátu, který o žádosti rozhodl, do 15 dnů od obdržení rozhodnutí o neudělení víza. Ministerstvo zahraničních věcí žádost znovu posoudí ve 30-ti denní lhůtě ode dne podání žádosti o přezkum.

Žádost o nové posouzení důvodů neudělení víza/prohlášení víza za neplatné/zrušení víza musí obsahovat údaje o tom, kdo ji podává, a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Důvodem žádosti nemohou být skutečnosti, které cizinec nedoložil nebo neuvedl v žádosti o udělení víza.

Rozhodnutí Ministerstva zahraničních věcí o žádosti o nové posouzení důvodů neudělení víza /prohlášení víza za neplatné/zrušení víza je konečné.

Rodinní příslušníci občanů EU, kteří nejsou občany EU, mohou do 15 dnů ode dne doručení oznámení o neudělení víza podat prostřednictvím zastupitelského úřadu/generálního konzulátu žádost o nové posouzení důvodů neudělení víza. Zastupitelský úřad/generální konzulát může ve lhůtě 5 dnů své rozhodnutí změnit. Neučiní-li tak, postupuje žádost Ministerstvu zahraničních věcí České republiky, který žádost posoudí ve 30-ti denní lhůtě ode dne doručení žádosti o přezkum. Odpověď se zasílá prostřednictvím příslušného zastupitelského úřadu/generálního konzulátu. V případě zamítnutí žádosti o nové posouzení důvodů neudělení víza může rodinný příslušník občana EU podat žádost o soudní přezkum důvodů neudělení víza a to ve lhůtě 1 měsíce od doručení informace o výsledku řízení o žádosti o nové posouzení důvodů neudělení víza. Příslušným soudním orgánem je Městský soud v Praze, Hybernská 18, 111 21 Praha 1.

O důvodech zamítnutí žádosti o dlouhodobé vízum informuje písemně příslušný orgán, který o neudělení dlouhodobého víza rozhodl (odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra), prostřednictvím zastupitelského úřadu/generálního konzulátu, u kterého byla žádost podána.

Na udělení dlouhodobého víza není právní nárok.

 

přílohy

vizovy_kodex.doc 2 MB doc (Word dokument) 30.3.2010

.