Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Pobyt občanů EU, Islandu, Norska, Lichtenštejnska, Švýcarska na území ČR

 

Pobyt na území ČR upravuje Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, v platném znění (dále jen "cizinecký zákon").

Občané EU, Islandu, Norska, Lichtenštejnska a Švýcarska mohou na základě cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti přechodně pobývat na území ČR bez jakéhokoli povolení.

Jediná povinnost vyplývající z cizineckého zákona pro občany EU, Islandu, Norska, Lichtenštejnska a Švýcarska je ohlašovací povinnost v případě, že doba jejich předpokládaného pobytu v ČR je delší než 30 dnů. Za této situace jsou povinni ve lhůtě do 30 dnů ode dne vstupu na území ČR ohlásit svoji přítomnost příslušnému odboru služby cizinecké policie dle místa pobytu v ČR.

Tato povinnost se nevztahuje na následující kategorie cizinců: děti mladší 15-ti let; cizinci, za které splnil tuto povinnost ubytovatel (činní tak např. hotel), členové personálu zastupitelského úřadu cizího státu nebo mezinárodní vládní organizace akreditované v ČR, jejich rodinní příslušníci registrovaní Ministerstvem zahraničních věcí nebo cizinci, kterému zajišťuje ubytování Ministerstvo vnitra.

Pokud hodlají občané výše uvedených států pobývat na území ČR po dobu delší než 3 měsíce, jsou oprávněni požádat o vydání potvrzení o přechodném pobytu. Náležitosti žádosti upravuje cizinecký zákon.

Občané výše uvedených států  jsou oprávněni požádat o vydání povolení k trvalému pobytu. Náležitosti žádosti upravuje cizinecký zákon.

Více informací naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra.

.