Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Přechodný pobyt bez víza

 

Na území ČR/schengenského prostoru může pobývat přechodně bez víza:

- jste-li občanem EU, Islandu, Norska, Lichtenštejnska a Švýcarska – viz kapitola "Pobyt občanů EU, Islandu, Norska, Lichtenštejnska, Švýcarska na území ČR";

- jste-li občanem/držitelem pasu státu, se kterým byla uzavřena dohoda o bezvízovém styku;

- jste-li držitelem dlouhodobého víza „D“ na území kteréhokoli schengenského státu - toto vízum plní zároveň funkci schengenského (krátkodobého) víza, tzn. umožnuje cizinci pobývat na území schengenského prostoru až 90 dnů v rámci jakýchkoliv 180 dnů;

- jste-li držitelem povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na území jiného schengenského státu a Vaše doba pobytu na území ČR nepřekročí 90 dnů v rámci jakýchkoliv 180 dnů;

- jste-li žákem a máte bydliště v jiném členském státě EU, ale nejste občanem EU, a cestujete na školní výlet v rámci EU jako člen skupiny žáků doprovázené učitelem, a jste uveden na seznamu žáků vydaném školou a ověřeném příslušným migračním úřadem ve vydávajícím státě na jednotném formuláři, v němž je uvedena Vaše totožnost, účel a délka pobytu a nebo průjezdu;

- jste-li rodinným příslušníkem občana EU a držitelem pobytové karty rodinného příslušníka občana Unie vydané podle čl. 10 směrnice 2004/38/ES nebo karty trvalého pobytu pro rodinné příslušníky vydané podle čl. 20 směrnice 2004/38/ES na území jiného členského státu Evropské unie, ale sám nejste občanem EU, a doba Vašeho pobytu nepřekročí 3 měsíce;

- jste-li držitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území jiného členského státu EU a doba pobytu na území nepřekročí 3 měsíce (pozn.: Vztahuje se pouze na určitá povolení! Před cestou se ujistěte, že jste držitelem toho typu povolení, na které se toto ustanovení vztahuje.);

- jste-li rodinným příslušníkem občana EU, kterému vízum k pobytu do 90 dnů nebo průjezdní vízum pozbylo platnost, pokud na území pobýváte s občanem EU a doba pobytu nepřekročí 3 měsíce.

.