Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Sazebník vízových poplatků

 

Měna v níže uvedené tabulce je v EUR a v Kč. Správní poplatky jsou vybírány především v EUR, případně v místní nebo jiné měně (např. v USD), dle přepočtu platného kursu na daný měsíc. Zjistěte si proto, v jaké měně Vám bude poplatek účtován. Dále si zjistěte, zdali je poplatek vybírán hotově, nebo převodem na bankovní účet zastupitelského úřadu.

Poplatek je hrazen za podání žádosti, nikoli za udělení víza!

Upozornění:
Mezi státy Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Gruzie, Makedonie/FYROM, Moldavsko, Rusko, Srbsko, Ukrajina a Evropským společenstvím jsou uzavřeny jednotlivé Dohody o usnadnění udělování víz. Obsahem těchto dohod je mimo jiné i přehled kategorií osob osvobozených od správního poplatku. Přesvědčte se tedy, zda-li nespadáte do některé z nich.

Základní:

- letištní průjezdní vízum – vízum typu A EUR 60
- vízum k pobytu do 90 dnů – vízum typu C (s dobou pobytu do 3 měsíců) EUR 60
- vízum k pobytu nad 90 dnů – vízum typu D Kč 2.500
- povolení k pobytu                                                      Kč  500
   
   
Výjimky:  
Přijetí žádosti o udělení:                                                                       
Albánská republika  
- vízum do 90 dnů typu A, C           EUR 35 
- vízum k pobytu nad 90 dnů – vízum typu D zdarma
Bosna a Hercegovina  
- vízum do 90 dnů typu A, C           EUR 35 
Japonsko  
- vízum k pobytu nad 90 dnů – vízum typu D zdarma
Jihoafrická republika  
- vízum k pobytu nad 90 dnů – vízum typu D zdarma
Konžská demokratická republika (Kinshasa)  
- vízum k pobytu nad 90 dnů – vízum typu D Kč 17.000
Makedonie  
- vízum do 90 dnů typu A, C           EUR 35 
Moldavská republika  
- vízum do 90 dnů typu A, C           EUR 35 
Republika Černá Hora  
- vízum do 90 dnů typu A, C           EUR 35 
Republika Srbsko  
- vízum do 90 dnů typu A, C           EUR 35 
Ruská federace  
- vízum do 90 dnů typu A, C EUR 35
- vízum do 90 dnů typu A, C – expres EUR 70
Tchaj-wan  
- vízum k pobytu nad 90 dnů – vízum typu D
- za účelem studia (studium na vysoké škole řádně registrované MŠ ČR nebo na základě studijního stipendia hrazeného z prostředků vlády ČR)
zdarma
Turecká republika  
- vízum k pobytu nad 90 dnů – vízum typu D zdarma
Ukrajina  
- vízum do 90 dnů typu A, C EUR 35
- vízum do 90 dnů typu A, C – expres EUR 70
Republika Uzbekistán  
- vízum k pobytu nad 90 dnů – vízum typu D Kč 5.000
Gruzínská republika  
- vízum do 90 dnů typu A, C EUR 35

Upozornění:

Děti od 6 let do 12 let hradí vízový poplatek za vízum k pobytu do 90 dnů ve výši 35 EUR.

Od vízových poplatků jsou osvobozeny následující kategorie žadatelů:

  1. rodinní příslušníci občana členského státu Evropské unie nebo občana státu, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru anebo občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropským společenstvím, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost,
  2. osoby mladší 6 let,
  3. držitelé diplomatických, služebních, úředních a zvláštních pasů,
  4. žáci, studenti, postgraduální studenti a doprovázející učitelé, kteří podnikají cesty za účelem studia nebo odborné přípravy v oblasti vzdělávání,
  5. výzkumní pracovníci ze třetích zemí, kteří cestují v rámci Evropského společenství za účelem provádění vědeckého výzkumu, jak je vymezeno v doporučení Evropského parlamentu a Rady č. 2005/761/ES ze dne 28. září 2005 pro usnadnění vydávání jednotných víz členskými státy pro krátkodobý pobyt výzkumných pracovníků ze třetích zemí, kteří cestují v rámci Evropského společenství za účelem provádění vědeckého výzkumu,
  6. zástupci neziskových organizací do věku 25 let, kteří se účastní seminářů, konferencí, sportovních, kulturních nebo vzdělávacích událostí organizovaných neziskovými organizacemi.

Od vízových poplatků mohou být osvobozeny následující kategorie žadatelů:

  1. osoby ve věku od 6 let do 12 let,
  2. osoby ve věku do 25 let, které se účastní seminářů, konferencí, sportovních, kulturních nebo vzdělávacích událostí organizovaných neziskovými organizacemi.

Upozornění:

U kategorií osob, které mohou být osvobozeny od vízového poplatku, záleží na posouzení zastupitelského úřadu České republiky, zda  bude tento poplatek vybírán.

.