Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Nejčastěji kladené dotazy

 

Kde je systém VISAPOINT využíván?

Systém VISAPOINT byl spuštěn na zastupitelských úřadech/generálních konzulátech České republiky v Rusku, Albánii, Bělorusku, Bosně a Hercegovině, Číně, Gruzii, Kazachstánu, Mongolsku, Srbsku, Thajsku, Uzbekistánu, Vietnamu, Moldavsku, Turecku, Makedonii, Ukrajině, Nigérii, Jordánsku, Spojených arabských emirátech, Ázerbájdžánu, Filipínách, Libyi, Egyptě a Indonésii.

Pro jaké typy pobytových oprávnění je systém VISAPOINT využíván?

Systém VISAPOINT může být využíván pro registraci k podání žádostí o všechny pobytové tituly (tj. schengenská víza, dlouhodobá víza, povolení k dlouhodobému pobytu, trvalý pobyt a u přenosu pobytového povolení do nového cestovního dokladu). Některé zastupitelské úřady využívají systém Visapoint pouze pro některé typy pobytových oprávnění, resp. jen pro některé účely pobytu. Při provedení registrace je na první straně formuláře žádosti („Výběr zastupitelského úřadu/generálního konzulátu“) kolonka „Účel pobytu“. Po jejím rozkliknutí se zobrazí nabídka pobytových oprávnění, na které je možné se na daném zastupitelském úřadu registrovat.

Jaké musí můj počítač splňovat technické požadavky?

Obecně byl systém VisaPoint 2 vytvořen tak, aby fungoval ve všech současných prohlížečích. Byl testován v prohlížečích Internet Explorer 10, Google Chrome 10 a Mozilla Firefox 4 a vyšších. Systém by měl fungovat i ve většině moderních mobilních zařízení (iPAD, Android tablety apod.). Zmíněné bylo otestováno v prohlížeči Chrome v systému Android 3. Vzhledem k velké variabilitě a specifičnosti těchto prohlížečů však nelze 100% funkčnost zaručit. Pro správnou funkci systému musí mít uživatelé povolen javascript. Systém ověřuje přečtení a odsouhlasení podmínek zasláním „session“ cookie. Proto musí mít uživatelé alespoň „session“ cookie povoleny. Session cookies jsou cookie, které jsou platné pouze v rámci jedné relace (například při zavření prohlížeče se automaticky mažou). Toto je rozdíl oproti perzistentním cookie, které zůstávají v prohlížeči po dobu své platnosti bez ohledu na zavření session. V klientské části perzistentní cookies není používán. Dále nesmí být zakázáno zobrazování obrázků, jinak nebude moci projít captcha ověřením. Technologie jako Java, Flash, AciveX v systému použity nejsou, a tudíž nejsou ani vyžadovány. V budoucnu je plánováno využití pouze W3C standardu: HTML 5.

Dále připomínáme, že k úspěšnému dokončení registrace je nutné mít funkční e-mailovou adresu, na kterou jsou zasílány kódy pro potvrzení rezervace.

Může přijít více žadatelů na jednu registraci?

V systému musí být pro každou žádost proveden zápis k jejímu podání. S ohledem na uvedené, není možné na jednu registraci podat více žádostí. Vzhledem k možnosti podání žádostí u více žadatelů se společnou vazbou (např. příbuzní) je možné, aby jedna osoba provedla až 5 registrací za jeden den.

Musím zápis v systému VISAPOINT provést osobně?

Registraci může v systému VISAPOINT za žadatele o pobytová oprávnění provést i jiná, např. zvoucí, osoba. Doporučujeme provádět registraci samostatně.

Ministerstvo zahraničních věcí nespolupracuje při provozování systému s žádným externím subjektem. Registraci tak může provést v systému pouze žadatel nebo osoba jím pověřená osoba.

Jak mám provést registraci?

Nejprve je nutné v systému VISAPOINT vyplnit registrační formulář. Upozorňujeme, že do opisu tzv. „captcha kódu“ na konci registračního formuláře není termín k podání žádosti rezervován. Teprve odesláním na konci registrace je automaticky vygenerováno číslo žádosti, které se žadateli ihned zobrazí. Následně je na e-mail, který je uveden v žádosti, zaslán potvrzovací kód. Žádost je nutné tímto kódem potvrdit, a to do jedné hodiny. Nepotvrzená registrace je po uplynutí jedné hodiny uvolněna pro další žadatele.

Je před podáním žádosti prováděna kontrola registrace v systému?

Při podání dané žádosti zastupitelský úřad provádí v systému kontrolu, zda byl žadatel řádně zaregistrován či zda nebyla registrace zrušena. Žádost je na zastupitelském úřadu přijata až po provedení kontroly zápisu v systému VISAPOINT. V případě, že neodpovídá termín, vybraný účel pobytu či neodpovídají osobní údaja žadatele s údaji v systému Visapoint, není žádost přijata.

Kde si mohu ověřit, zda byla registrace úspěšná?

Úspěšnost potvrzení registrace je možné ověřit prostřednictvím e-mailu uvedeného v registračním formuláři na zastupitelském úřadu České republiky, kde bude žádost podána.

Bude přijata žádost, kde byla provedena registrace za jiným účelem pobytu, než dokládají náležitosti k této žádosti?

Takováto žádost nebude zastupitelským úřadem přijata. Každý žadatel musí provést řádně registraci za účelem pobytu, za kterým hodlá do České republiky cestovat. V zápisu musí být dále řádně vyplněny veškeré ostatní požadované údaje. V případě vyplnění jiných identifikačních údajů nebude žádost na zastupitelském úřadu přijata.

Co mám dělat v případě, kdy je systém VISAPOINT obsazen?

V případě, kdy je systém VISAPOINT obsazen, objeví se automaticky hlášení „Omlouváme se, ale žádné termíny pohovorů nejsou momentálně k dispozici. Prosím zkuste registraci později“. Tato situace může nastat u zastupitelských úřadů, u kterých je dáno Usnesením Vlády České republiky 1205 z roku 2009 omezené přijímání žádostí (jedná se o zastupitelské úřady České republiky v Uzbekistánu, Moldavsku, Vietnamu, Mongolsku a na Ukrajině), nebo u zastupitelských úřadů, kde poptávka po pobytových titulech přesahuje kapacitní možnosti těchto úřadů. Z uvedeného vyplývá, že se jedná pouze o elektronické úřední hodiny daných zastupitelských úřadů, kdy systém VISAPOINT nemá žádný vliv na počet přijímaných žádostí, který je stanoven přímo dle kapacitních možností těmito zastupitelskými úřady nebo usnesením Vlády České republiky.

Vzhledem k tomu, že je možné vybrat termín registrace jen 30 dnů dopředu (systém VISAPOINT automaticky několikrát v týdnu uvolňuje volné termíny), je nutné systém VISAPOINT na výše zmíněných zastupitelských úřadech pravidelně kontrolovat a v případě uvolnění termínu k podání žádosti se neprodleně registrovat.

Je možné podat žádost bez předchozí registrace v systému VISAPOINT?

Na zastupitelských úřadech, kde byl již spuštěn systém internetové registrace žadatelů o pobytová oprávnění, není možné podat žádosti u národních pobytových titulů (dlouhodobá víza a povolení k dlouhodobému/trvalému pobytu) bez předchozí registrace v systému. Výjimkou je fakultativní registrace u přenosu pobytového povolení do nového cestovního dokladu a u schengenských víz či u rodinných příslušníků občanů EU. Upozorňujeme, že výjimky z registrace nejsou v zásadě povolovány.

Je registrace ve Visapointu zpoplatněna?

Provedení registrace je zdarma.

.