Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Obecné informace

 

VISAPOINT je internetový systém Ministerstva zahraničních věcí České republiky, prostřednictvím kterého se cizinec může registrovat k podání všech žádostí o pobytová oprávnění na území České republiky.

Cílem systému VISAPOINT je zejména rovný a spravedlivý přístup ke každému cizinci (žadateli o vízum), zajištění stejných podmínek pro podání žádostí o pobytová oprávnění na zastupitelském úřadě, zvýšení efektivity vízového či pobytového procesu a v neposlední řadě pohodlí samotného žadatele.

Registraci na podání žádosti o pobytové oprávnění cizinec provede na internetové stránce systému VISAPOINT. K vyplnění registrace je nutné disponovat funkční e-mailovou adresou. Provedení objednávky není podmíněno úkonem ze strany samotného žadatele. Registraci může učinit jak žadatel o vízum, tak zvoucí subjekt nebo kterákoliv jiná osoba. Doporučujeme však provádět registraci samostatně. Registrace k podání žádosti o pobytové oprávnění je bezplatná. Provedení registrace neznamená, že vízum je nebo bude automaticky uděleno.

Za účelem podání žádosti o dlouhodobé vízum a žádosti o povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu musí být v systému VISAPOINT registrován každý žadatel. Bez řádného objednání nebude cizinci podání žádosti na zastupitelském úřadě umožněno, nebude s cizincem proveden pohovor a nebude zahájeno řízení o žádosti. Žadatelé o přenos pobytového oprávnění do nového cestovního dokladu a rodinní příslušníci občanů EUmohou své žádosti podat i bez předchozí registrace v systému Visapoint. U schengenských víz (k pobytu do 90 dnů) je na rozhodnutí zastupitelského úřadu, zda bude registraci v systému Visapoint vyžadovat nebo umožní podání žádostí bez předchozí registrace.

V současné době je systém VISAPOINT spuštěn na zastupitelských úřadech v Rusku, Albánii, Bělorusku, Bosně a Hercegovině, Číně, Gruzii, Kazachstánu, Mongolsku, Srbsku, Thajsku, Uzbekistánu, Vietnamu, Moldavsku, Turecku, Makedonii, Ukrajině, Nigérii, Jordánsku, Spojených arabských emirátech, Ázerbájdžánu, Filipínách, Libyi, Egyptě a Indonésii.

Přestože je systém Visapoint provozován ve 12 jazykových mutacích, je nutné všechny zadávané údaje vyplnit v latince.  

Poznámka:

Po provedené registraci v systému VISAPOINT je na zadaný e-mail zaslán požadavek k potvrzení této registrace. V případě, že termín podání žádosti není do 60 minut potvrzen, uvolní se automaticky pro dalšího žadatele.

Minimální požadavky pro běh systému VisaPoint 2:

 • Obecně byl systém VisaPoint 2 vytvořen tak, aby fungoval ve všech současných prohlížečích. Byl testován v prohlížečích Internet Explorer 10, Google Chrome 10 a Mozilla Firefox 4 a vyšších.
 • Systém by měl fungovat i ve většině moderních mobilních zařízení (iPAD, Android tablety apod.). Zmíněné bylo otestováno v prohlížeči Chrome v systému Android 3. Vzhledem k velké variabilitě a specifičnosti těchto prohlížečů však nelze 100% funkčnost zaručit.
 • Pro správnou funkci systému musí mít uživatelé povolen javascript.
 • Systém ověřuje přečtení a odsouhlasení podmínek zasláním „session“ cookie. Proto musí mít uživatelé alespoň „session“ cookie povoleny. Session cookies jsou cookie, které jsou platné pouze v rámci jedné relace. Například při zavření prohlížeče se automaticky mažou. Toto je rozdíl oproti perzistentním cookie, které zůstávají v prohlížeči po dobu své platnosti bez ohledu na zavření session. V klientské části perzistentní cookies není používán.
 • Uživatel nesmí mít zakázáno zobrazování obrázků, jinak nebude moci projít captcha ověřením.
 • Technologie jako Java, Flash, AciveX v systému použity nejsou, a tudíž nejsou ani vyžadovány. V budoucnu bude využíváno pouze W3C standardu: HTML 5.

Минимальные требования для работы системы Визапоинт 2:

 • Система Визапоинт 2 была разработана так, чтобы запускалась во всех современных браузерах (тестирована в браузерах Internet Explorer 10, Google Chrome 10 и Mozzila Firefox 4 и более новых версиях).
 • Система должна работать во всех современных мобильных устройствах (iPad, Android, таблеты и т.д.). Программа тестирована в браузере Chrome в системе Android 3. В связи с огромным количеством разных видов этих устройств невозможно гарантировать 100% работоспособность.
 • Для правильной работы заявители должны в компьютере разрешить систему Java Script.
 • Система проверяет то, что условия были заявителем прочитаны и одобрены отправлением „cookie“ сессии. Поэтому у пользователей в компьютере должны быть cookies разрешены. Cookies сессиидействительны только в рамках одной реляции. Например, после закрытия браузера в автоматическом режиме удаляются. Таким образом, они отличаются от перзистентных cookies, которые в браузере остаются даже после закрытия сессии. На сайте для клиентов данные cookies не применяются.
 • Изображение рисунков должно быть разрешено. Иначе невозможно будет пройти captcha заверение.
 • Технологии, такие, как Java, Flash, ActiveX в системе не используются и в связи с этим, их включение не требуется. В будушем будет использоваться только W3C стандарт HTML 5.
.