Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Pravidla registrace

 

Pravidla registrace - praktické rady při vyplňování registračního formuláře

1. Registrace je nutno provést na stránkách systému Visapoint (visapoint.eu). Jedná se o oficiální stránky registračního systému. Žádné jiné internetové stránky neslouží k zápisu v systému Visapoint k podání žádostí na zastupitelských úřadech České republiky.

2. Žadatelé se musí registrovat k podání žádosti jednotlivě. Není možné provést hromadnou registraci.

3. Registraci může za žadatele provést jakákoliv, např. zvoucí, osoba. Každý žadatel je oprávněn na jednom zastupitelském úřadu provést maximálně 5 registrací denně (např. v případě cestování rodiny).

4. V průběhu registrace žadatel vyplňuje v latince základní registrační údaje. Během tohoto zápisu je žadatel vyzýván k vyplnění tzv. capcha kódu, bez kterého nelze registraci dokončit a následně ani potvrdit termín podání žádosti.

5. K provedení registrace musí žadatel (resp. osoba registrující) mít funkční e-mailovou adresu, na kterou jsou zasílány kódy pro potvrzení registrace.

6. Předběžná registrace musí být do 60 minut od provedení potvrzena na základě kontrolních kódů, které jsou vygenerovány a zaslány na žadatelovu e-mailovou adresu. V případě, že k potvrzení registrace nedojde, rezervace propadá a místo je uvolněno dalším zájemcům.

7. Po dokončení registrace je žadateli systémem umožněno vytisknutí potvrzení o úspěšné registraci. Předložení tohoto potvrzení na zastupitelském úřadu není povinné. Žadatel se k podání žádosti identifikuje na základě průkazu totožnosti (pasu) a seznamu žadatelů, který je generován ze systému Visapoint pracovníky zastupitelských úřadů. Vytištěné potvrzení tudíž nezakládá zastupitelskému úřadu povinnost žádost akceptovat.

8. Žadatel není oprávněn zrušit registraci. Zápis může být zrušen zastupitelským úřadem na základě žádosti cizince. Aby mohl být tento krok učiněn, je nutné se s danou žádostí prostřednictvím e-mailu obrátit na příslušný zastupitelský úřad. V této žádosti uvádějte jméno a příjmení žadatele, číslo registrace a číslo cestovního dokladu.

 9. Doporučujeme, aby žadatelé při registraci důsledně četli texty, které jsou systémem Visapoint zobrazovány, a předešli tak případným komplikacím při registraci.

10. V případě chybně vyplněné registrace jsou pracovníci zastupitelského úřadu oprávněni tuto registraci zrušit.

.